บ้านและสวน แบบบ้านสวย การตกแต่งห้อง การจัดสวนในบ้าน

Link to ไฟสนาม:องค์ประกอบอย่างหนึ่งในสนามหญ้าหรือสวน

ไฟสนาม:องค์ประกอบอย่างหนึ่งในสนามหญ้าหรือสวน

ไฟสนามหรือเรียกให้เต็มยศว่าไฟฟ้า แสงสว่างในสนามนั้นเป็นองค์ประกอบประเภทสิ่งใช้สอยอย่างหนึ่งในสนามหญ้า ซึ่งมักจะหมายถึงสวนด้วยนั้น สำหรับความรู้สึกของชาวบ้านอย่างเราแล้ว คงจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่างยิ่งยวดนัก งานออกแบบจัดสวนบ้าน ...