บ้านและสวน แบบบ้านสวย การตกแต่งห้อง การจัดสวนในบ้าน

Link to ความสำคัญของโถงประตูทางเข้า

ความสำคัญของโถงประตูทางเข้า

หากจะดูจากลักษณะของบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของคนไทยแต่ในอดีตกับการมีบ้านแบบเรือนไทยแล้ว ส่วนนี้แทบจะหาไม่เจอเลย จะมีก็เป็นลักษณะคล้าย ๆ กันแต่ก็ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว เพราะคนไทยที่อยู่อาศัยกันในบ้านเรือนไทยแต่โบราณนั้นจะมีลานอเนกประสงค์ที่จะใช้ได้ทั้งเพื่อกิจกรรมส่วนบุคคลเฉพาะเจ้าของบ้าน ...