บ้านและสวน แบบบ้านสวย การตกแต่งห้อง การจัดสวนในบ้าน

Link to แสงไฟมีความสำคัญแค่ไหน

แสงไฟมีความสำคัญแค่ไหน

เมื่องานตกแต่งภายในเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวัน ส่วนหนึ่งของงานตกแต่งภายในก็คือ การกำหนดจุดที่จะให้ความสว่าง ที่นอกจากจะเพื่อประโยชน์ของการใช้สอยแล้ว แสงสว่างส่วนหนึ่งยังถูกกำหนดใช้เพื่อการตกแต่งโดยเฉพาะอีกด้วย บางคนอาจแย้งว่า ...