บ้านและสวน แบบบ้านสวย การตกแต่งห้อง การจัดสวนในบ้าน

Link to การใช้อิฐปูพื้นสมัยโบราณในภาคเหนือ

การใช้อิฐปูพื้นสมัยโบราณในภาคเหนือ

โดย วิชัย  ตันกิตติกร  หน่วยศิลปากรที่ 4 เชียงแสน พื้นเป็นส่วนหนึ่งของอาคารสถาปัตยกรรมทุกรูปแบบที่จะต้องมี ไม่ว่าจะเป็นอาคารระดับพระราชวังลงมาจนถึงระดับกระท่อมหรือตูบ  การก่อสร้างช่างก็ให้ความสำคัญในการทำไม่น้อยกว่าส่วนหลังคาหรือผนัง ...