บ้านและสวน แบบบ้านสวย การตกแต่งห้อง การจัดสวนในบ้าน

Link to การออกแบบห้องน้ำเล่นระดับ

การออกแบบห้องน้ำเล่นระดับ

การเล่นระดับพื้นในห้องน้ำนั้น ถ้าจะหาเหตุหาผลกันแล้วคงหาได้ 2 ประการ คือ เพื่อเป็นต้นเหตุแห่งบรรยากาศและความสวยงาม กับเพื่อเหตุแห่งการใช้สอย เช่น การยกระดับพื้นให้สูงรับกับความสูงของขอบอ่างอาบน้ำ ...

Link to แต่งห้องน้ำด้วยสีแนวโมโนโทน

แต่งห้องน้ำด้วยสีแนวโมโนโทน

MONOTONE หมายถึงการใช้สีเพียงสีเดียว แต่ไล่น้ำหนัก อ่อนแก่ เช่น ถ้าใช้สีเขียว ก็จะได้สีเขียวอ่อน เขียวแก่ อย่างนี้เป็นต้น การออกแบบห้องน้ำ หือห้องพักใด ๆ ในลักษณะการใช้สีเพียงสีเดียวไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายทั้ง ...

Link to การจัดวางเครื่องสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ

การจัดวางเครื่องสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ

สำหรับตำแหน่งและการวางสุขภัณฑ์ของห้องน้ำชั้นบน และชั้นล่างควรอยู่ตรงกัน หรือใกล้กัน จะใช้ประหยัดในด้านการใช้บ่อเกรอะ บ่อซึม และควรเป็นตำแหน่งที่เข้าห้องน้ำได้สะดวกจากห้องต่าง ๆ อีกเรื่องที่ควรให้ความสำคัญคือ ...