บ้านและสวน แบบบ้านสวย การตกแต่งห้อง การจัดสวนในบ้าน

Link to แต่งห้องน้ำด้วยสีแนวโมโนโทน

แต่งห้องน้ำด้วยสีแนวโมโนโทน

MONOTONE หมายถึงการใช้สีเพียงสีเดียว แต่ไล่น้ำหนัก อ่อนแก่ เช่น ถ้าใช้สีเขียว ก็จะได้สีเขียวอ่อน เขียวแก่ อย่างนี้เป็นต้น การออกแบบห้องน้ำ หือห้องพักใด ๆ ในลักษณะการใช้สีเพียงสีเดียวไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายทั้ง ...