บ้านและสวน แบบบ้านสวย การตกแต่งห้อง การจัดสวนในบ้าน

Link to เลือกสีสุขภัณฑ์ให้เข้ากับกระเบื้องโทนสีฟ้า

เลือกสีสุขภัณฑ์ให้เข้ากับกระเบื้องโทนสีฟ้า

ห้องน้ำ เป็นห้องที่มีหลักการตกแต่ง ออกแบบ วางผัง โดยใช้แนวคิดที่แตกต่างไปจากห้องอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากห้องน้ำมีองค์ประกอบที่ผิดแผกออกไป คือ ต้องมีสุขภัณฑ์ นอกจากจะมีฝาผนัง และพื้นเช่นห้องอื่น ...