บ้านและสวน แบบบ้านสวย การตกแต่งห้อง การจัดสวนในบ้าน

Link to ห้องน้ำเลียนแบบธรรมชาติ

ห้องน้ำเลียนแบบธรรมชาติ

ในอดีตมนุษย์เรายังเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ยังไม่ได้ปรุงแต่งยังนุ่งลมห่มฟ้า อาบน้ำ ปลดทุกข์ไปตามประสา ท่ามกลางป่า เขา ลำเนาไพร  แต่เมื่อเข้ามาสู่สังคมบ้าน สังคมเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของสังคม ...