บ้านและสวน แบบบ้านสวย การตกแต่งห้อง การจัดสวนในบ้าน

Link to อุปกรณ์ที่สำคัญภายในที่พักอาศัย – ลูกบิด มือจับ รางเลื่อน บานพับของประตูหน้าต่าง

อุปกรณ์ที่สำคัญภายในที่พักอาศัย – ลูกบิด มือจับ รางเลื่อน บานพับของประตูหน้าต่าง

บ้าน คือแหล่งพักพิง กำบัง และเป็นที่อาศัยของคนเรา บ้านในเมืองมีรูปแบบจากสภาวะของสังคมเมือง ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตา ประโยชน์ใช้สอย และองค์ประกอบทั้งหลายเกี่ยวกับตัวบ้าน สิ่งเหล่านี้เป็นตัวแปรของระบบต่างๆของตัวบ้าน ...