บ้านและสวน แบบบ้านสวย การตกแต่งห้อง การจัดสวนในบ้าน

Link to เรื่องของระบบของน้ำในบ้าน

เรื่องของระบบของน้ำในบ้าน

ระบบสุขาภิบาลนั้นหมายถึงหลักการเบื้องต้นของระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบประปา ระบบระบายน้ำทิ้ง ระบบระบายน้ำฝน และระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา นั้นก็คือระบบการจัดจ่ายน้ำเพื่อการใช้สอยโดยผ่านกระบวนการกรองและทำความสะอาดเพื่อประชาชน สำหรับบ้านเราก็ใช้น้ำจากแม่น้ำบ้างก็ได้จากน้ำบาดาลหรือน้ำดิบ ...