บ้านและสวน แบบบ้านสวย การตกแต่งห้อง การจัดสวนในบ้าน

Link to ระดับความสูงต่ำของพื้นผิวในสวน

ระดับความสูงต่ำของพื้นผิวในสวน

เราจะเข้าใจถึงสวนในแง่ของการจัดปลูกต้นไม้พร้อมองค์ประกอบลงบนพื้นดินก็พอจะได้ ดังนั้น รายละเอียดจึงอยู่ที่สิ่งเหล่านี้ เช่น การพิจารณารายละเอียดของพื้นผิว คือดินนั้น หากเรากำหนดให้ดินอยู่ในสภาวะปกติ ...