บ้านและสวน แบบบ้านสวย การตกแต่งห้อง การจัดสวนในบ้าน

Link to ระดับสูงต่ำของพื้นบ้านหรือตัวบ้าน

ระดับสูงต่ำของพื้นบ้านหรือตัวบ้าน

ระดับบ้าน อาจจะเข้าใจได้ต่างๆกัน บ้างก็คงจะไม่เข้าใจบ้างก็เข้าใจว่าหมายถึงบ้านในลำดับชั้นของความสวยความแพงต่างๆกัน จริงๆแล้วหมายถึงระดับสูงต่ำของพื้นบ้าน ตัวบ้านต่างหาก ระดับดินคือตรงไหน ระดับพื้นคือตรงไหน ...