บ้านและสวน แบบบ้านสวย การตกแต่งห้อง การจัดสวนในบ้าน

Link to การเลือกใช้ปาร์เกต์รางลิ้นกับปาร์เกต์โมเสก

การเลือกใช้ปาร์เกต์รางลิ้นกับปาร์เกต์โมเสก

ปาร์เกต์  คือชิ้นไม้นำมาต่อเรียงกันในรูปแบบกระสวนต่าง ๆ ให้เป็นแผ่นสีเหลี่ยม มีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือแบบแผ่นเล็กและแผ่นใหญ่ แผ่นเล็กเรียกว่า ปาร์เกต์โมเสก ทำมาจากไม้ชิ้นเล็กขนาดกว้างประมาณ 1-1.5 ซม. ...