บ้านและสวน แบบบ้านสวย การตกแต่งห้อง การจัดสวนในบ้าน

Link to ความสำคัญของพื้นห้องน้ำ

ความสำคัญของพื้นห้องน้ำ

โครงสร้างพื้นห้องน้ำโดยทั่วไปจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่(ก่อสร้างในพื้นที่) ไม่นิยมทำจากพื้นสำเร็จรูป เพราะมีรอยต่อ และเกรงเรื่องการรั่วซึม แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ไม่น่าจะเกิดปัญหาดังกล่าว ...