บ้านและสวน แบบบ้านสวย การตกแต่งห้อง การจัดสวนในบ้าน

Link to วิธีตรวจสอบพิมพ์เขียวก่อสร้างว่ามีมาตรฐานหรือไม่ ในเวลาที่จำกัด

วิธีตรวจสอบพิมพ์เขียวก่อสร้างว่ามีมาตรฐานหรือไม่ ในเวลาที่จำกัด

เป็นปัญหาท้าทายและยุ่งยากปัญหาหนึ่ง ในที่นี้สมมุติว่าคุณไม่ใช่สถาปนิกหรือวิศกรเสียด้วย แต่ต้องการตรวจสอบพิมพ์เขียวก่อสร้างว่ามีมาตรฐานหรือไม่ ในเวลาที่จำกัด ก็ลองตรวจเช็ดดังนี้ 1.  ดูหัวกระดาษว่ามีชื่อสถาปนิกหรือวิศวกรหรือเปล่า 2.  ...