บ้านและสวน แบบบ้านสวย การตกแต่งห้อง การจัดสวนในบ้าน

Link to การพิจารณาเลือกใช้ม่านผ้าหรือม่านปรับแสง

การพิจารณาเลือกใช้ม่านผ้าหรือม่านปรับแสง

เรื่องของม่านในบ้านพักอาศัย ถ้าว่ากันด้วยเหตุผลแล้ว การนำม่านมาใช้นั้นมีเหตุผลอยู่สามประการสำคัญ ๆ คือ ประการแรก ใช้ม่านเพื่อต้องการความเป็นสัดส่วน ช่วยบดบังสายตาจากภายนอกไม่ให้มองเห็นภายใน ประการที่สอง ...