บ้านและสวน แบบบ้านสวย การตกแต่งห้อง การจัดสวนในบ้าน

Link to การออกแบบประตูกับหน้าต่างของบ้าน

การออกแบบประตูกับหน้าต่างของบ้าน

ถ้าเปรียบบ้านเป็นเหมือนสิ่งปิดล้อม สิ่งปิดล้อมนั้นก็จะประกอบด้วย “ผนัง” ซึ่งจะทำให้เกิดเนื้อที่สำหรับการใช้สอย แต่จากสภาพการณ์ใช้สอยคงเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ในที่ปิดล้อม ทึบ แบบนั้น ระบบของประตูและหน้าต่างก็เลยเกิดขึ้นอย่างน้อยก็เห็นแล้วว่า ...