บ้านและสวน แบบบ้านสวย การตกแต่งห้อง การจัดสวนในบ้าน

Link to บ้านเล่นระดับหรือบ้านชั้นครึ่ง : ระดับการใช้สอยในการออกแบบบ้าน

บ้านเล่นระดับหรือบ้านชั้นครึ่ง : ระดับการใช้สอยในการออกแบบบ้าน

สัญชาตญาณของมนุษย์และสัตว์หลาย ๆ ชนิดมักจะชอบอยู่ในที่สูง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ถ้าให้เราเลือกนอนระหว่างชั้นล่างกับชั้นบนบ้าน เราจะเลือกชั้นบน ถ้าเราจะอยู่บ้านชั้นเดียวบ้านนั้นก็มักจะอยู่บนเนิน การออกแบบบ้านเล่นระดับหรือออกแบบบ้านชั้นครึ่งนับเป็นการออกแบบเพื่อตอบสนองสัญชาตญาณดังกล่าว ...