บ้านและสวน แบบบ้านสวย การตกแต่งห้อง การจัดสวนในบ้าน

Link to การเลือกใช้บ่อเกรอะกับถังแซทส์

การเลือกใช้บ่อเกรอะกับถังแซทส์

ความจริงถังแซทส์เป็นชื่อทางการค้าแต่เป็นเพราะสินค้าตัวนี้ออกตัวมานานจนชินหูว่าหมายถึงอะไร เหมือนพูดว่า “แฟ้บ” ทุกคนก็เข้าใจว่าคือ ผงซักฟอก ทั้งๆที่ “แฟ้บ” คือชื่อของสินค้า ปัญหาที่หลายท่านยังตอบไม่ได้ก็คือความแตกต่างระหว่างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลที่เป็นบ่อซ้อนฝังดินที่เรียกว่า ...