บ้านและสวน แบบบ้านสวย การตกแต่งห้อง การจัดสวนในบ้าน

Link to การถมที่ก่อนสร้างบ้าน

การถมที่ก่อนสร้างบ้าน

ก่อนสร้างบ้าน สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากจนไม่อาจที่จะละเลยได้ ก็คือ การถมที่ หากระดับสร้างบ้านของคุณอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นถนน เมื่อถึงฤดูฝนที่ตกหนัก น้ำก็จะเทไปท่วมยังพื้นที่ภายในบ้านของคุณ คงไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่ถ้าเป็นเช่นนั้น ข้อควรรู้เกี่ยวกับการถมที่ดิน เดือนมีนาเข้าหน้าแล้งสู่หน้าร้อน ...