บ้านและสวน แบบบ้านสวย การตกแต่งห้อง การจัดสวนในบ้าน

Link to ตู้:เลือกบานตู้ให้เหมาะสม

ตู้:เลือกบานตู้ให้เหมาะสม

การทำตู้เสื้อผ้าให้ดูสวยงาม และใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่แต่เพียงว่า คุณได้หาตำแหน่งจัดวางได้เหมาะสม หรือการออกแบบตกแต่งหน้าบานนั้นจะเป็นเช่นไร เพราะในเนื้อที่ของห้องแต่ละห้อง ...

Link to การเลือกตู้เสื้อผ้าที่เหมาะกับการใช้งาน

การเลือกตู้เสื้อผ้าที่เหมาะกับการใช้งาน

ขนาดของตู้นั้น ก็ควรจะเป็นไปตามขนาดของเสื้อผ้าเครื่องใช้ ซึ่งถือเป็นหลักมาตรฐานในการกำหนดขนาดความกว้างของตู้ จะกว้างประมาณ 0.50-0.70 ซม. ที่นิยมกันจะมีความกว้าง 0.60 ซม. สำหรับความสูง ก็จะขึ้นอยู่กับเราจะใส่หรือจะเก็บอะไรในตู้บ้าง ...