บ้านและสวน แบบบ้านสวย การตกแต่งห้อง การจัดสวนในบ้าน

Link to หน้าต่างหรือช่องแสงข้างผนังห้องน้ำ

หน้าต่างหรือช่องแสงข้างผนังห้องน้ำ

การทำหน้าต่างหรือช่องแสงบานใหญ่ๆในห้องน้ำนั้นถือว่าเป็นมิติการออกแบบยุคปัจจุบันที่ให้ผลดีหลายประการ ประการแรกคือได้แสงสว่าง ประการที่สองคือได้บรรยากาศ ประการที่สามคือได้อากาศ ประการที่สี่คือความกว้าง(ในความรู้สึกและสัมผัส) ...