บ้านและสวน แบบบ้านสวย การตกแต่งห้อง การจัดสวนในบ้าน

Link to เก็บรายละเอียดในการก่อสร้างบ้าน

เก็บรายละเอียดในการก่อสร้างบ้าน

ความเรียบร้อยในการก่อสร้างบ้าน หากความไม่เรียบร้อยของฝีมือช่างจะไม่งามแล้ว มันยังสร้างปัญหาตามมาด้วย เช่น น้ำซึม น้ำรั่ว ปิดประตูหน้าต่างไม่สนิท มีเสียงดัง มีรอยแยกรอยแตก สีลอกล่อน พื้นเอี้ยง ...

Link to งานก่อสร้าง:ร้อยพันปัญหาในงานก่อสร้าง

งานก่อสร้าง:ร้อยพันปัญหาในงานก่อสร้าง

การจับเซี้ยมจับฉากจับปุ่มเป็นกรรมวิธีจัดเตรียมระดับ-ระยะก่อนการฉาบปูน ลักษณะเป็นปุ่มปูน ทรายที่แสดงถึงแนวสันของผนัง หรือมีระนาบแบนให้เห็นความหนาของผิวปูนที่จะฉาบลงไป การฉาบที่ถูกกรรมวิธีช่างปูนจะต้องจับเซี้ยม-จับฉาก-จับปุ่มก่อนที่จะฉาบปูนเสมอ  ...