บ้านและสวน แบบบ้านสวย การตกแต่งห้อง การจัดสวนในบ้าน

Link to ข้อพิจารณาก่อนเลือกใช้กระเบื้องกับโมเสก

ข้อพิจารณาก่อนเลือกใช้กระเบื้องกับโมเสก

กระเบื้องและโมเสกเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท “เซรามิก”(CERAMIC)ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องเคลือบดินเผา ซึ่งรวมทั้งหม้อ โอ่ง ไห แจกัน ถ้วย จาน ชาม เฉพาะคำว่า กระเบื้อง นั้นหมายถึง วัสดุดินแผ่นที่ทำเป็นแผ่นสำหรับกรุหรือบุผิวพื้นใด ...