บ้านและสวน แบบบ้านสวย การตกแต่งห้อง การจัดสวนในบ้าน

Link to การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ประหยัด และคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป

การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ประหยัด และคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป

คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์ประหยัดต้องเป็นดังนี้ 1. ประหยัดวัสดุ และค่าแรง เฟอร์นิเจอร์เหลี่ยม ๆ เรียบ ๆ ย่อมประหยัดวัสดุที่สุด ทำง่ายที่สุด ทำให้ประหยัดค่าแรงไปด้วย 2. ประหยัดเนื้อที่ รูปทรงเหลี่ยม ...

Link to การออกแบบบานเกล็ดให้กับเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน

การออกแบบบานเกล็ดให้กับเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องเรือนต่าง ๆ หน้าตา, รูปแบบ และสีสันที่ได้ออกแบบมานั้นต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยด้วยว่าจะใช้กับส่วนใด การออกแบบบานตูที่เป็นเกล็ดนั้น มีประโยชน์หลายประการ นับตั้งแต่ของความสวยงาม ...

Link to เลือกสีสุขภัณฑ์ให้เข้ากับกระเบื้องโทนสีฟ้า

เลือกสีสุขภัณฑ์ให้เข้ากับกระเบื้องโทนสีฟ้า

ห้องน้ำ เป็นห้องที่มีหลักการตกแต่ง ออกแบบ วางผัง โดยใช้แนวคิดที่แตกต่างไปจากห้องอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากห้องน้ำมีองค์ประกอบที่ผิดแผกออกไป คือ ต้องมีสุขภัณฑ์ นอกจากจะมีฝาผนัง และพื้นเช่นห้องอื่น ...

Link to ออกแบบห้องน้ำให้สวยด้วยสีสัน

ออกแบบห้องน้ำให้สวยด้วยสีสัน

เรื่องของการออกแบบมีหลายขั้นตอน การออกแบบตกแต่งบ้านโดยทั่วไปมักจะคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามควบคู่กันไป หากขาดอย่างหนึ่งอย่างใด ก็ถือว่าบ้านที่ออกแบบนั้น ไม่ได้มีความสมบูรณ์พร้อมอย่างแท้จริง ความสวยทำได้หลายอย่าง ...

Link to การจัดสวนเล็กๆในอาคาร เพื่อความสบายตาและสบายใจ

การจัดสวนเล็กๆในอาคาร เพื่อความสบายตาและสบายใจ

มีพื้นที่ว่างเล็กน้อยแม้เพียงครึ่งตารางเมตร พื้นที่ดังกล่าวนี้ มักจะถูกกำหนดไว้เพียงแก้ขัดเขินในการตกแต่งภายใน หรือแยกสัดส่วนประโยชน์ใช้สอยต่างๆ เป้าประสงค์หรือเจตนามีไว้เพื่อประดับประดาต้นไม้ ...