บ้านและสวน แบบบ้านสวย การตกแต่งห้อง การจัดสวนในบ้าน

Link to การเลือกใช้บ่อเกรอะกับถังแซทส์

การเลือกใช้บ่อเกรอะกับถังแซทส์

ความจริงถังแซทส์เป็นชื่อทางการค้าแต่เป็นเพราะสินค้าตัวนี้ออกตัวมานานจนชินหูว่าหมายถึงอะไร เหมือนพูดว่า “แฟ้บ” ทุกคนก็เข้าใจว่าคือ ผงซักฟอก ทั้งๆที่ “แฟ้บ” คือชื่อของสินค้า ปัญหาที่หลายท่านยังตอบไม่ได้ก็คือความแตกต่างระหว่างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลที่เป็นบ่อซ้อนฝังดินที่เรียกว่า ...

Link to การถมที่ก่อนสร้างบ้าน

การถมที่ก่อนสร้างบ้าน

ก่อนสร้างบ้าน สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากจนไม่อาจที่จะละเลยได้ ก็คือ การถมที่ หากระดับสร้างบ้านของคุณอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นถนน เมื่อถึงฤดูฝนที่ตกหนัก น้ำก็จะเทไปท่วมยังพื้นที่ภายในบ้านของคุณ คงไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่ถ้าเป็นเช่นนั้น ข้อควรรู้เกี่ยวกับการถมที่ดิน เดือนมีนาเข้าหน้าแล้งสู่หน้าร้อน ...

Link to บ้าน:บ้านไฮเทค

บ้าน:บ้านไฮเทค

คนส่วนใหญ่คงรู้จักคำว่าไฮเทค แต่จะเข้าใจกันหรือไม่ก็ไม่ทราบ เพราะไฮเทคนั้น เป็นคำเฉพาะที่มีความหมายลึกซึ้ง แตกต่างจากคำว่า TECHNOLOGY HI-TECHหรือ HI-TECHNOLOGY นั้น แปลตรงตัวว่า เทคนิควิทยาการชั้นสูง หมายถึง เทคนิควิทยาที่ประกอบด้วยลักษณะวิธีการและวิชาการชั้นสูง ...

Link to เสน่ห์แห่งงานโลหะความงดงามบนความแข็งแรง

เสน่ห์แห่งงานโลหะความงดงามบนความแข็งแรง

บ่อยครั้งที่ความงดงามมักถูกมองข้าม เมื่อจัดวางตัวอยู่บนความแข็งแกร่งบึกบึน หากก็มิอาจปฏิเสธว่า ลึกเร้นของความงดงามนั้นหนีสุนทรียะทางสายตาไม่เคยพ้น ดังความงดงามแบบเรียบง่าย ไม่อ่อนช้อยหรือกระด้างเกินไปของเส้นสายแห่งโลหะหล่อ ...

Link to สีน้ำกับสีน้ำมันสำหรับอาคาร

สีน้ำกับสีน้ำมันสำหรับอาคาร

ความจริงท่านอาจจะตอบได้ หรือเลือกได้ว่าจะใช้สีน้ำที่ไหน และสีน้ำมันที่ไหน และคำตอบของท่านก็คงจะตรงกับข้อมูลที่ว่าสีน้ำใช้กับผิวปูนและคอนกรีต ในขณะที่สีน้ำมันใช้กับผิวไม้และโลหะ ดังนั้นผิวปูน ...