สาเหตุ 10 ประการ ที่ทำให้แต่งบ้านไม่สวย

August 17, 2011 by


คำว่าบ้านไม่สวยในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้รับการตกแต่งหรือเป็นบ้านที่ไม่มีรูปแบบของการตกแต่งแต่ประการใด หากแต่โดยความจริงแล้วเชื่อว่าทั้งเจ้าของบ้านและผู้อ่านทั่วไปคงอาจเคยประสบกับตนเองมาบ้างแล้วว่าบ้านหลังจากที่ได้รับการตกแต่งแล้วนั้นดูเหมือนจะมีบางสิ่งขาดหรือเกินไปจากที่ควรเป็น มีอะไรที่ขัดกับความรู้สึกต่อการอยู่อาศัยหลายคนคงตระหนักในข้อนี้

สาเหตุ 10 ประการที่จะกล่าวต่อไปเป็นเพียงข้อสรุปถึงสาเหตุเบื้องต้น จริง ๆ แล้วอาจจะยังมีเหตุผลอีกหลายประการที่จะทำให้งานแต่งบ้านไม่ประสบผลสำเร็จเอาเป็นว่าขอยกสาเหตุมาเป็นตัวอย่าง 10 ประการนี้ก่อน เพื่อให้เจ้าของบ้านที่ได้ตกแต่งบ้านไปแล้วและที่กำลังจะแต่งได้นำไปเป็นข้อคิดต่อการแต่งบ้านของคุณ ลองคิดจาก 10 ประการที่จะกล่าวต่อไปนี้คือ

1.  มัณฑนากรหัวแข็ง หมายถึงยืนหยัดในรูปแบบและสไตล์การตกแต่งที่ตนเองชอบหรือถนัด จะเสนอแบบให้กับลูกค้า โดยไม่ได้มองถึงความต้องการหรือสภาพความเป็นอยู่ของเจ้าของบ้านเลย โดยถือเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ ซึ่งเจ้าของบ้านอาจจะไม่มีความเข้าใจในการตกแต่งบ้านนัก และอาจได้รับการแนะนำมาโดยไม่รู้ถึงลักษณะงานออกแบบของมัณฑนากรในลักษณะเช่นนี้ยังอาจคิดไปถึงว่าถ้าผิดแผกจากแบบที่ตนเองคิดเอาไว้แล้วก็จะไม่อาจทำให้ได้ มีบ่อยครั้งที่อาจทะเลาะกับเจ้าของและทิ้งงานในที่สุด หรืออาจทำต่อไปโดยไม่เอาใจใส่นัก เมื่อเสร็จเจ้าของบ้านเข้าไปอยู่อาศัยเหมือนคนแปลกถิ่น อึดอัดหรือไม่ชินกับสภาพ ไม่รู้ถึงวิธีการที่จะต้องอยู่อาศัยในสภาพเช่นนั้น เมื่อความรู้สึกขัดกับการอยู่อาศัย ก็ไม่อาจที่จะถนอมรักษาหรืออยู่ภายในบ้านนั้นอย่างสุขสบายได้

 

 

2.  เจ้าของบ้านหัวแข็ง ในกรณีนี้เป็นได้ทั้งที่เจ้าของบ้านเป็นคนที่มีความรู้หรือเข้าใจในด้านการตกแต่งบ้าง หรืออาจเป็นคนที่ไม่มีความรู้ด้านนี้เลย แต่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองตลอดไม่เปิดโอกาสหรือให้มัณฑนากรออกความคิดเลย รู้เพียงแต่ว่าตนเองต้องการเช่นนั้นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่าได้ไปเห็นมาจากบ้านคนรู้จักกันจากหลาย ๆ ที่ด้วยกันแล้วมารวมเอาว่าต้องการเป็นเช่นนั้น เช่นเห็นเตียงนอนเป็นแบบทันสมัยน่าใช้ แล้วไปเห็นการตกแต่งผนังหัวเตียงอีกบ้านหนึ่งซึ่งตกแต่งสไตล์หลุยส์ ใช้ผ้าตกแต่งเป็นระบายจีบย้อยเหมือนผ้าม่าน ซึ่งเป็นแบบที่ไม่สามารถเข้ากันได้เลย แม้มัณฑนากรจะพยายามอธิบายว่ามันจะไม่สวยแต่ก็ยังหัวดื้อจะให้ตกแต่งเช่นนี้ โดยลืมไปว่ามัณฑนากรร่ำเรียนมาโดยตรง ย่อมจะรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ดีกว่า และหากว่ามันไม่สมควรทำแล้วคงจะไม่คัดค้านโดยปราศจากเหตุผลอย่างแน่นอน ถ้าเจ้าของบ้านเป็นคนลักษณะเช่นนี้ แม้จะใช้เงินใช้งบประมาณมากเพียงไร ก็ไม่ทำให้บ้านสวยได้

3.  มัณฑนากรเป็นคนหัวอ่อน ซึ่งกลับกันกับในประการที่ 1 เป็นลักษณะของมัณฑนากรที่ตามใจเจ้าของบ้านไปหมดทุกอย่าง เจ้าของบ้านต้องการสิ่งใดจะสวนหรือจะเหมาะสมหรือไม่ไม่ขัดข้องต่อเจ้าของบ้าน สนองตอบไปหมด ไม่พยายามแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด เป็นอันแน่นอนได้ว่าเป็นมัณฑนากรที่ไม่มีจุดยืนต่อการออกแบบเลย ก็ลองคิดเอาเองก็แล้วกันว่า การผสมผเสอย่างไม่มีรูปแบบนั้นจะทำให้บ้านสวยได้อย่างไร

4.  เจ้าของบ้านเป็นคนหัวอ่อน ก็ตรงข้ามกับข้อ 2 อาจเป็นเจ้าของบ้านที่ไม่รู้ไม่เข้าใจในการตกแต่งเลย ไม่ออกความคิดความต้องการของตนเองให้มัณฑนากรได้เข้าใจต่อการที่จะนำไปเป็นข้อมูลในการออกแบบ มักจะใช้วิธีตามใจมัณฑนากรไปทุกส่วน จะตกแต่งอย่างไรก็ได้ปล่อยไปหมด ซึ่งในลักษณะเช่นนี้จะไม่เป็นข้อดีเลย แม้ว่าจะได้มัณฑนากรมือดีก็ตาม ก็เพราะว่ามัณฑนากรไม่สามารถเข้าใจในสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง ลักษณะของการใช้งานเช่นว่าไม่ว่ามัณฑนากรจะเสนอแบบใดก็ตามไปหมด ซึ่งอาจจะกลายเป็นความโชคดีของมัณฑนากรที่ชอบถือโอกาสจับอะไรต่อมิอะไรใส่ในบ้าน ถ้าเจอกับมัณฑนากรที่ขาดความรับผิดชอบแล้วบ้านเละได้เช่นกัน หรือฟังความคิดจากคนโน้นทีคนนี้ทีแล้วกลับไม่เชื่อมัณฑนากรก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง

5.  มัณฑนากรไม่มีเวลาพอ เป็นปัญหาที่ว่ามัณฑนากรมีงานเข้ามากเกินไป ทำให้ไม่อาจดูแลงานได้ทั่วถึง ซึ่งอาจตั้งแต่การวางแปลน การเสนอแบบในลักษณะขอผ่านไปก่อน แล้วคิดว่าค่อยแก้ปัญหาในขณะควบคุมการดำเนินการตกแต่งในขั้นตอนของงานช่าง ครั้นถึงเวลาจริง ๆ ก็อาจตัดปัญหาง่าย ๆ โดยไม่คำนึงถึงขนาดหรือรูปร่างหน้าตาที่จะไปกันได้มากน้อยเพียงไร อาจเป็นข้อผิดพลาดที่ทำให้งานไม่สมบูรณ์ตามที่ควรจะเป็น

6.  เจ้าของบ้านไม่มีเวลา อาจเป็นการไม่มีเวลานับตั้งแต่การพิจารณาแบบเลยก็ได้ ไม่มีเวลาดูและพูดคุยกับมัณฑนากร หรือดูด้วยความรีบร้อนไม่ละเอียดพอ หรือดูแล้วเก็บทิ้งไว้ แล้วตัดสินใจอย่างฉับพลันภายหลัง แม้ในระยะแรก ๆ มัณฑนากรจะพยายามติดตามขอความคิดเห็นหรืออื่นใดก็ตาม เมื่อจวนเวลาก็อาจกลายเป็นจับอะไรต่ออะไรใส่เข้าไป โดยปราศจากการดูแลจริง ๆ ซึ่งแน่นอนอาจเข้ากันไม่ได้ เอาแบบพอได้พอใช้ พอผานไปที แล้วบ้านก็ไม่สวย หรือแต่งบ้านได้สวยแล้วไม่มีเวลาอยู่ดูแล ไม่มีเวลาจัดบ้าน บ้านจะขาดความมีชีวิตชีวา ความเป็นสีสัน หรือสง่าราศีของเจ้าของบ้าน ในที่สุดก็ปล่อยปละละเลย บ้านก็โทรมในเวลาอันรวดเร็ว

7.  เจ้าของบ้านรายได้ดีแต่รสนิยมน้อย จะเป็นในลักษณะที่มีเงินที่จะตกแต่งบ้านให้สวยงาม แต่ไม่รู้ค่าของความสวยงามที่เหมาะสมกับตัวเองว่าเป็นอย่างไร อย่างเช่นบอกให้มัณฑนากรตกแต่งบ้าน อยากได้สไตล์หลุยส์ แต่ตนเองไม่ทราบว่าหลุยส์เป็นอย่างไร รู้แต่ว่าเก้าอี้แกะลายราคาแพงนั่นคงใช่แล้ว หรือตกแต่งแล้วหาของมาแต่งไม่เป็น หาของที่เป็นพลาสติก หรือของสมัยใหม่ โคมไฟพลาสติกราคาถูกมาวางเข้ากับสไตล์หลุยส์ ซึ่งเป็นของที่ไม่เข้ากันเลย หรือเจ้าของบ้านเป็นคนที่มีรายได้ต่ำ แล้วรสนิยมน้อยไปด้วย จะเป็นคนที่แต่งบ้านไม่เป็นเอาเสียเลย ไม่รู้จักคิดประดิษฐ์หรือดัดแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้เข้ากับสภาพของตนเอง เพราะความจริงข้าวของเครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ราคาถูกก็มีจำหน่ายมากมาย ทั้งที่มีสีสันสวยงามกลับไม่เลือกใช้ ไปเลือกที่มีสีสันฉูดฉาด หรือทุกส่วนขัดแย้งไม่สัมพันธ์กันเลย แบบนี้เห็นทีจะหาความสวยงามได้ยากเต็มที ซึ่งผิดกับผู้ที่มีรายได้น้อยแต่รู้จักหาเฟอร์นิเจอร์ หาของมาดัดแปลงแต่งบ้าน หลีกเลี่ยงการใช้ของมีราคาแพง แต่เลือกหาของได้เหมาะสมมีการกำหนดสีที่ใช้ได้อย่างลงตัวและสวยงาม อย่างนี้กลับทำให้บ้านดูดีได้

8.  เจ้าของบ้านเชื่อถือโชคลางมากเกินไป สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สร้างความปวดหัวให้กับมัณฑนากรได้อย่างไม่อาจที่จะเบี่ยงเบนได้เลย ซึ่งปกติคนไทยก็จะมีนิสัยเช่นนี้อยู่แล้ว โดยเฉพาะเรื่องของทิศ เช่น เตียงนอนจะต้องไม่หันหัวไปทางทิศตะวันตกอย่างเด็ดขาด แม้รูปแบบห้องจะบังคับเพียงไรก็ตาม อันนี้ต้องมีการเรียนรู้และแก้ไขนับตั้งแต่การออกแบบตัวบ้านเสียด้วยซ้ำ บางครั้งมีการถือเอาหลายสิ่งเป็นของอัปมงคลก็ได้ เช่น สีที่ไม่ถูกโฉลก หรือรูปทรงทางเรขาคณิต เช่น อะไรก็ตามในบ้านต้องไม่เป็นรูปทรงกลม หรือการจัดเฟอร์นิเจอร์ขวางแนวแผ่นกระดานปูพื้นก็ไม่ได้ และมีอีกหลายข้อหลายประการด้วยกันที่มัณฑนากรจำเป็นต้องตามใจเจ้าของบ้าน จนบางครั้งความเชื่อถือต่าง ๆ ไปขัดต่อรูปแบบของการตกแต่งเข้าให้อย่างมากมาย เกือบที่จะหมดความสวยงามไปด้วย

9.  เจ้าของบ้านเข้าข่ายที่ว่า เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย เช่น การเลือกอุปกรณ์วัสดุตกแต่งต่าง ๆ แบบพอใช้ได้ หรือเอาราคาถูกเข้าไว้ก่อน ทั้งที่สามารถเลือกใช้ของดีซึ่งราคาแพงขึ้นไปอีกนิดหน่อยแต่คุณภาพได้มาตรฐาน อย่างเช่นการเลือกพลาสติกลามิเนท หรือที่รู้จักกันว่าฟอร์ไมก้า ติดบานตู้ห้องครัว ซึ่งมีหลายราคา ของในประเทศ ต่างประเทศหรือของญี่ปุ่น ของยุโรป เหล่านี้มีคุณภาพต่างกัน แน่นอนของดีย่อมราคาแพงกว่า แต่กลับใช้ของถูกเข้าไว้ อายุการใช้งานจะน้อยกว่ามาก แล้วก็ต้องซ่อมแซม หรือทำใหม่ ซึ่งต้องเสียเงินทอง เสียเวลาเพิ่มมากขึ้นไปอีก หากเลือกของดีตั้งแต่แรกแล้วก็คงไม่ต้องแก้ไขซ้ำแล้วซ้ำเล่าแทนที่จะทำทีเดียวแล้วใช้ได้คุ้มค่า อีกประการก็เป็นในลักษณะวัสดุไม่ทนทาน เก่าหรือโทรมเร็วกว่ากำหนด แม้จะออกแบบไว้อย่างสวยงามก็ตาม บ้านจะโทรมเร็วเช่นกัน ก็ต้องออกเงินทำกันใหม่ เพราะความสวยงามมันหมดไปโดยเร็ว

10.  องค์ประกอบบางอย่างของบ้านที่ทำให้บ้านขาดความสวยงามอย่างเห็นได้ชัด เช่น การติดมุ้งลวด เหล็กดัด เป็นสิ่งที่ขัดต่อการตกแต่งอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะใช้การตกแต่งแบบใดก็ตาม โดยเฉพาะมุ้งลวดกรอบอะลูมิเนียม หรือการมีเหล็กดัดที่มีลวดลายมากเกินไป แม้ว่าจะต้องมีไว้เพื่อเหตุผลของความปลอดภัย แต่เราก็อาจเลี่ยงลวดลายที่มากเกินไปให้เป็นแบบเรียบ ๆ ใช้เส้นไม่มากมาย หรือการใช้กรอบมุ้งลวดที่เป็นไม้ที่เข้ากับแบบของการตกแต่งหรือแบบของหน้าต่าง ก็พอช่วยแก้ไขความไม่สวยลงไปได้บ้าง หรือตัวอย่างเห็นได้จากบ้านจัดสรรทั่วไป มักจะเลือกทำเพดานห้องโดยใช้ T BAR เป็นอะลูมิเนียม แล้ววางแผ่นยิปซั่มบอร์ดหรือไม้อัดลายเส้นของ T BAR นี้จะดูไม่เหมาะกับบ้านพักอาศัยนัก แม้จะมีการแต่งบัวเชิงเพดานเข้าไปก็ยังขาดความสวยงามอยู่นั่นเอง ควรจะเป็นการทำฝ้าแบบตีขอบเรียบแล้วทาสีเรียบ ๆ จะดูสวยงามกว่า

ทั้งหมดนี้ก็เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้บ้านไม่สวย ยังมีสาเหตุที่ละเอียดอ่อนอีกหลายประการ แต่ขอสรุปมาเพียง 10 ประการนี้ก่อน เพื่อช่วยในการตัดสินใจก่อนที่จะตกแต่งบ้านให้สวยงามสมบูรณ์หรือดูดีกว่าและป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

แบบบ้านและการตกแต่งห้อง ที่น่าสนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>