การออกแบบห้องน้ำเล่นระดับ

December 12, 2011 by

การเล่นระดับพื้นในห้องน้ำนั้น ถ้าจะหาเหตุหาผลกันแล้วคงหาได้ 2 ประการ คือ เพื่อเป็นต้นเหตุแห่งบรรยากาศและความสวยงาม กับเพื่อเหตุแห่งการใช้สอย เช่น การยกระดับพื้นให้สูงรับกับความสูงของขอบอ่างอาบน้ำ เพื่อก้าวขึ้นและลงอ่างได้ง่าย ทำนองเดียวกัน การยกระดับดังกล่าวจะทำให้ตัวอ่างเกิดเอกภาพขึ้นเป็นอาณาบริเวณของอ่างอาบน้ำ โดยเฉพาะช่วยไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าอ่างอาบน้ำตั้งลอยอยู่บนพื้นเฉยๆ ซึ่งหลักการดังกล่าวจะให้ผลในแง่บรรยากาศและความงามที่แตกต่างจากห้องน้ำธรรมดามาก ในทางกลับกัน การลดระดับพื้นห้องลงก็มักจะมีสาเหตุมาจากการใช้สอย การควบคุมน้ำไม่ให้ไหลเต็มพื้นห้อง ซึ่งก็คือการลดระดับบริเวณอาบน้ำลง เพื่อควบคุมการจำกัดขอบเขตให้น้ำอยู่ในเขตที่ต้อกงารและมักกั้นน้ำด้วยผนังเบา เช่น ม่าน กระจก หรืออาจก่อเป็นผนังถาวร ขึ้นอยู่กับการออกแบบด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุที่ต้องยกขาก้าวขึ้นและลงอ่างอาบน้ำซึ่งไม่ค่อยทะมัดทะแมงนักขณะใช้สอย ดังนั้นจึงมีการลดระดับอ่างอาบน้ำลงในพื้น่(เจาะพื้น)เพื่อให้ก้าวลงเท่านั้น การเตรียมการดังกล่าวมักจะทำกับห้องน้ำชั้นล่าง เพราะเจาะพื้นลงดินได้ ถ้าเป็นชั้นบนก็ ก็จะต้องมีระยะห่างของพื้นกับฝ้าชั้นบนมากพอ

ห้องน้ำในระดับพื้นปกติที่มีไอเดียในการตกแต่งง่ายๆ แต่ได้บรรยากาศสวยงามดีเหมือนกัน เป็นการลดระดับพื้นในบริเวณอาบน้ำ เพื่อให้บริเวณอ่างล้างหน้าแห้งอยู่ตลอดเวลา อาจใช้ม่านกั้นหรือไม่ก็ได้ หากบริเวณอาบน้ำห่างจากอ่างล้างพอสมควร ห้องนี้มีช่องแล้วโปร่งใส ช่วยให้ห้องน้ำไม่เปียกชื้นได้อีกทางหนึ่ง

หรือจะเป็นการยกระดับพื้นบริเวณอ่างอาบน้ำ เพื่อเดินขึ้นและก้าวลงอ่างได้ง่ายจะเห็นว่าวิธีการดังกล่าวช่วยทำให้ตัวอ่างอาบน้ำมีเอกภาพ ไม่ลอยอยู่บนพื้น การทำผนังและพื้นให้รับกับตัวอ่าง ทำให้เกิดความเป็นสัดส่วน และกำหนดอาณาเขตของการใช้สอยได้ชัดเจน เลือกห้องที่ประดับด้วยหินสองชนิด คือ หินอ่อนกับหินแกรนิต สีต่างกัน ลองดูบรรยากาศความสวยงาม อย่างน้อยควรเป็นข้อยุติสำหรับคนที่ลังเลระหว่างการใช้หินอ่อนกับหินแกรนิต

แบบบ้านและการตกแต่งห้อง ที่น่าสนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>