วงกบ:จะเลือกใช้วงกบไม้หรือวงกบอะลูมิเนียม

September 23, 2011 by

วงกบคือองค์ประกอบที่ทำหน้าที่เป็นกรอบของบานประตูและหน้าต่าง ส่วนใหญ่ทำจากไม้เนื้อแข็ง หรือทำจากอะลูมิเนียม วงกบจะต้องมีความแข็งแรง ไม่บิดโก่งงอ ไม่หดหรือขยายตัว เพื่อทำให้ปิดเปิดประตูหน้าต่างได้สะดวก คือไม่ติดขัด หรือปิดได้แนบสนิทกับวงกบ

เนื่องจากวงกบทำจากวัสดุธรรมชาติคือไม้ และวัสดุแปรรูปคือเหล็กและอลูมิเนียม จึงมีปัญหาอยู่ว่าวงกบไม้และวงกบอะลูมิเนียมนั้นใช้งานแตกต่างกันอย่างไร เหมาะกับประตูหน้าต่างประเภทใดและอย่างไหนจะเหมาะสมต่อการใช้มากกว่ากัน

ก่อนอื่นขอเท้าความให้ทราบถึงชนิดต่าง ๆ ของประตูและหน้าต่างเสียก่อน เพื่อการกล่าวถึงวงกบในเนื้อหาต่อไปจะได้เป็นที่เข้าใจตรงกัน ประตูและหน้าต่างมักจะแบ่งเป็นประเภทหรือชนิดต่าง ๆ คล้ายกันดังนี้

บานเปิด บานเกล็ด บานเลื่อน บานสปริง บานเฟี้ยม บานกระทุ้ง (ใช้กับหน้าต่าง)

วงกบใช้กับประตูหน้าต่างชนิดต่าง ๆ จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป เช่น วงกบที่ใช้กับบานเปิดจะมีลักษณะเป็นขั้น วงกบที่ใช้กับบานเลื่อนจะมีลักษณะเป็นราง หรือเป็นลิ้นสำหรับให้ประตูหน้าต่างยึดเกาะวงกบที่ใช้กับประตูหน้าต่างแต่ละประเภทสามารถทำได้จากทั้งไม้และอะลูมิเนียม ที่เป็นดังนั้น เพราะเราสามารถเหลา หรือปรับแต่งให้มีลักษณะต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับที่เราสามารถหล่ออะลูมิเนียมเป็นลักษณะต่าง  ๆ ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นปัญหาในการเลือกใช้วงกบจึงไม่ได้อยู่ที่ชนิด แต่อยู่ที่การเลือกประเภทของประตูหน้าต่าง เพราะมีข้อสรุปอยู่ประการหนึ่งว่าประตูหน้าต่างที่มีบานกรอบ(กรอบของตัวบานประตูหน้าต่าง) เป็นวัสดุชนิดใดก็มักจะใช้วงกบชนิดนั้น และนี่คือข้อสรุปในการเลือกใช้ประการหนึ่ง ยกเว้นหน้าต่างบานเกล็ด ซึ่งมีอุปกรณ์เกล็ดเป็นอะลูมิเนียม และมีตัวเกล็ดเป็นกระจก ก็ยังสามารถใช้กับวงกบไม้และอะลูมิเนียมได้พอ ๆ กัน

ความแตกต่างระหว่างวงกบทั้งสองชนิดที่เห็นได้ชัดก็คือสมรรถภาพในการทำงาน เนื่องจากวงกบไม้มีโอกาสยืดหดและบิดงอได้ อันเนื่องจากความร้อนและความชื้น ในขณะที่อะลูมิเนียมนั้นมีโอกาสเสียรูปน้อยกว่า การติดตั้งง่ายกว่า มีการแนบกระชับกับผนังดีกว่า

ความแตกต่างอีกประการหนึ่งก็คือรูปลักษณ์ที่ปรากฎซึ่งสร้างความแตกต่างในการรับรู้ต่อรูปแบบของประตูหน้าต่าง และตัวสถาปัตยกรรม เราจะรู้สึกว่าประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมจะให้ความรู้สึกที่เป็นสมัยใหม่ มีความประณีตเรียบง่าย ในขณะที่ประตูหน้าต่างไม้จะให้ความรู้สึกอบอุ่นและเหมาะกับบ้านแบบไทยหรือแบบตะวันตกในอดีต

 

ความแตกต่างในการตกแต่ง วงกบไม้สามารถตกแต่งโดยการไสและกลึงให้เกิดมุมเกิดคิ้วในรูปแบบต่าง ๆ กัน ให้มีความสวยงามได้หลากหลายกว่าวงกบอะลูมิเนียม ซึ่งมีรูปแบบตามที่ผลิตเท่านั้น โดยทั่วไปจะมีผิวเรียบ หรือทำเป็นผิวลูกฟูกเท่านั้น นอกจากนี้การตกแต่งสีสันไม้ทำได้ง่ายกว่าอะลูมิเนียม

ในเรื่องของความทนทานจะพบว่าอะลูมิเนียมมีความทนทานกว่าไม้

การเลือกใช้วงกบทั้งสองชนิดนั้นมีข้อสรุปที่ไม่เด่นชัดว่าอย่างไหนจะดีกว่ากัน เพราะข้อดีข้อเสียของแต่ละชนิดมีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับตัวแปรหลาย ๆ ประการดังกล่าวมาแล้ว เช่น ความทนทาน ความสวยงาม ความคล่องตัวในการใช้งาน ความคล่องตัวในการตกแต่ง ความเหมาะสมต่อชนิดของประตู หน้าต่าง

ดังนั้นการใช้งานจึงต้องพิจารณาข้อดีข้อเสีย การยึดจุดเด่นของแต่ละชนิดเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน เช่น ยึดจุดเด่นที่ความทนทาน ยึดจุดเด่นที่รูปแบบ ยึดจุดเด่นที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบของสถาปัตยกรรม

 

อย่างไรก็ตามรูปแบบของประตูหน้าต่างก็มีส่วนต่อการเลือกใช้วงกบเช่นเดียวกัน เช่น ประตู หน้าต่างบานเลื่อน ซึ่งหากใช้เป็นอะลูมิเนียมกับวงกบอะลูมิเนียมจะมีความเหมาะสมกว่า เพราะมีน้ำหนักเบา เลื่อนปิดเปิดได้ง่าย และจะเห็นว่าการติดตั้งวงกบอะลูมิเนียมนั้นจะมีความง่ายกว่าวงกบไม้ เพราะมีน้ำหนักเบายึดติดกับผนังได้ง่าย การเตรียมสถานที่อย่างประณีตจะทำให้การติดตั้งวงกบมีความกระชับแน่นป้องกันน้ำซึมเข้าได้ดี การพิจารณาข้อดีข้อเสียของวงกบทั้งสองชนิดโดยยึดจุดเด่นที่ต้องการเป็นตัวตัดสินสำหรับการเลือกใช้จึงเป็นข้อมูลที่จะใช้สรุปได้ และเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ได้เหมาะสมยิ่งขึ้น ได้ทำตารางเปรียบเทียบระหว่างวงกบไม้และอะลูมิเนียมไว้ให้พิจารณาด้วยแล้ว

ข้อเปรียบเทียบระหว่างวงกบไม้และวงกบอะลูมิเนียม

หัวข้อสำหรับพิจารณา วงกบไม้ วงกบอะลูมิเนียม
1.  น้ำหนัก หนักกว่า เบากว่า
2.  รูปแบบ สามารถไส กลึง ตกแต่งให้มีรูปแบบต่างๆ ได้ มีรูปแบบตามมาตรฐานการผลิต
3.  รูปลักษณ์ ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ สุขุม เหมาะกับบ้านที่เน้นการตกแต่งเป็นรูปทรงต่าง ๆ อย่างปราณีต ให้ความรู้สึกทันสมัย เหมาะกับบ้านที่เน้นรูปแบบสมัยใหม่
4.  ขนาด มีหลายขนาดให้เลือกตามรูปแบบและขนาดประตูและหน้าต่าง เช่นเดียวกัน
5.  การประกอบติดตั้ง ต้องประกอบติดตั้งก่อนจึงจะทำผนังมาชน และเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วรื้อถอนยาก และมักจะมีความเสียหาย ทำผนังและเว้นช่องประตู หน้าต่างไว้ก่อนจึงติดตั้งได้ ทำให้สะดวกต่อการทำงาน รื้อถอนง่าย ไม่ค่อยเสียหาย
6.  การใช้งาน ใช้งานได้กับประตู หน้าต่างทุกแบบ บางแบบอาจมีความคล่องตัวน้อย เช่น ใช้กับประตู หน้าต่างบานเลื่อน ใช้ได้กับประตู หน้าต่างทุกรูปแบบ
7.  ความทนทานและความคงรูป

 

ทนทานและคงรูปน้อยกว่า ทนทานและคงรูปมากกว่า
8.  การตกแต่ง ตกแต่งให้มีความงามด้วยการทาสี ย้อมสีได้ง่าย ตกแต่งยากกว่า มักใช้สีตามที่ผลิต คือสีบรอนซ์ สีชา และสีดำ
9.  ความเหมาะสมต่อแบบอาคาร เหมาะกับอาคารประเภทบ้านเรือนพักอาศัยที่มีรูปแบบอย่างอดีต เช่น หลังคาปั้นหยา มะนิลา บ้านแพฝรั่ง เหมาะกับอาคารทุกประเภท หากเป็นบ้านมักจะเป็นบ้านรูปแบบสมัยใหม่ เช่น บ้านหลังคาแบน บ้านตึกที่เน้นทรงเรขาคณิต เน้นความเรียบง่าย ไม่มีการตกแต่งประดับประดามากนัก

แบบบ้านและการตกแต่งห้อง ที่น่าสนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>