เครื่องปรับอากาศระบบแยกส่วน

January 7, 2012 by

เราต่างทราบกันดีว่า เครื่องปรับอากาศเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอีกอย่างหนึ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพราะเครื่องปรับอากาศทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของสถานที่ให้มีความเหมาะสมแก่มนุษย์  ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศ และทำให้อากาศบริสุทธิ์ แต่คุณทราบหรือไม่ว่า เครื่องปรับอากาศผลิตความเย็นมารับใช้เราได้อย่างไร

โดยปกติ เครื่องปรับอากาศระบบแยกส่วน ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนที่อยู่ภายในห้อง (Indoor Unit) ทำหน้าที่ผลิตความเย็นและส่วนที่อยู่ภายนอกห้อง (Outdoor Unit) ทำหน้าที่ระบายความร้อนออกสู่ภายนอก

ส่วนประกอบภายในของส่วนทำความเย็น หรือ Indoor Unit ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญๆ คือ

แผงวงจรต่าง ๆ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่อง

ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน (Evaporator)ทำหน้าที่ดูดซับความร้อนภายในห้อง แล้วเปลี่ยนเป็นอากาศเย็นโดยตัว Evaporator นี้ประกอบด้วยแผงอะลูมิเนียมแบบเดียวกับหม้อน้ำรถยนต์  ภายในมีท่อทองแดงขดอยู่  โดยท่อนี้จะมีน้ำยาที่เรียกว่าฟรีออนไหลผ่าน  และน้ำยานี้จะเป็นตัวดูดความร้อนจากอากาศที่ผ่านเข้ามาออกไปยังส่วนที่อยู่ภายนอก ทำให้อากาศที่ผ่านออกจากเครื่องมีแต่ความเย็น  ส่วนนี้เมื่อใช้งานในระยะเวลาพอสมควร ผู้ใช้จะรู้สึกว่าเครื่องปรับอาหาศไม่เย็น หรือมีน้ำแข็งจับตัว  ซึ่งก็หมายความว่าอุปกรณ์ส่วนนี้เริ่มสกปรก  ควรให้ช่างมาถอดล้างทำความสะอาด

พัดลม (Indoor Fan) หรือเรียกว่าพัดลมโพรงกระรอก  ทำหน้าที่ดูดอากาศเข้าสู่ Evaporator และทำหน้าที่กระจายลมเย็นออกจากเครื่อง

แผ่นกรองฝุ่นละออง หรือฟิลเตอร์กรองอากาศ (Filter) ทำหน้าที่กรองฝุ่นละอองต่างๆ ที่อยู่ในอากาศ ทำให้อากาศที่ผ่านเครื่องมีความบริสุทธิ์เพียงพอที่มนุษย์จะใช้หายใจ  โดยผู้ใช้จะต้องหมั่นทำความสะอาด หากแผ่นกรองนี้มีฝุ่นเกาะจำนวนมาก จะทำให้อากาศผ่านเข้าออกไม่สะดวก และทำให้อากาศที่ผ่านออกมาไม่บริสุทธิ์ ในปัจจุบันเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ๆ มีการออกแบบให้สะดวกในการทำความสะอาดมากขึ้น  ผู้ใช้สามารถถอดแผ่นกรองได้เอง

ท่อน้ำทิ้ง ในการทำงานของเครื่องปรับอากาศนั้น  มักจะมีน้ำทิ้งโดยจะต่อจากตัว Evaporator ออกสู่ภายนอก ท่อน้ำทิ้งนี้ก็เป้นอุปกรณ์หนึ่งที่ผู้ใช้ต้องหมั่นตรวจสอบไม่ให้เกิดการอุดตัน  เพราะหากอุดตัน  น้ำไหลออกไปไม่ได้  ก็จะทำให้เกิดระบบน้ำหยดภายในห้องได้

ท่อน้ำยา ซึ่งต่อจาก Indoor Unit ไปสู่ Outdoor Unit ปกติส่วนนี้จะมีฉนวนหุ้ม  นอกจากนี้ก็มีข้อต่อท่อน้ำยาที่ผู้ใช้ก็ควรหมั่นตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำยา  ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพความเย็นลดลง สิ้นเปลือง และที่สำคัญ เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยปกติเครื่องปรับอากาศภายในบ้านนั้น  น้ำยาจะสามารถใช้ได้ตลอด ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายให้เสียเวลา

สำหรับในส่วนที่อยู่ภายนอก (Outdoor Unit) ทำหน้าที่ระบายความร้อนออกจากห้องนั้น ก็จะประกอบไปด้วย

คอมเพรสเซอร์ (Compressor) ทำหน้าที่สูบฉีดน้ำยาให้ไหลเวียนจาก Indoor Unit มาสู่ Outdoor Unit เพื่อระบายความร้อนแล้วกลับไปสู่ Indoor Unit ปกติเครื่องปรับอากาศมีคอมเพรสเซอร์อยู่ 2 ระบบ คือ ระบบโรตารี และระบบลูกสูบ โดยระบบโรตารี่จะกินไฟน้อยกว่า เครื่องเดินเงียบกว่า เนื่องจากใช้ระบบแรงเหวี่ยง ทำให้เครื่องเกิดการสั่นสะเทือนน้อยกว่า

คอนเดนเซอร์ (Condenser) เป็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อนอุณหภูมิของน้ำยาที่ผ่าน Indoor Unit มาสู่คอมเพรสเซอร์ และคอนเดนเซอร์นั้นจะมีอุณหภูมิสูง  ซึ่งต้องระบายออกสู่ภายนอก คอนเดนเซอร์นี้จะลักษณะเหมือนกับ Evaporator ภายใน  Indoor Unit น้ำยาจะไหลผ่านลวดทองแดงภายใน

พัดลม (Outdoor Fan) ทำหน้าที่เป่าลมไปที่คอนเดนเซอร์ เพื่อระบายความร้อนของน้ำยาที่ไหลผ่านลวดทองแดงภายในคอนเดนเซอร์ เพื่อให้น้ำยาในขดลวดเย็น และกลับเข้าสู่ Indoor Unit เพื่อทำความเย็นต่อไป

สิ่งสำคัญของการใช้เครื่องปรับอากาศนั้น อยู่ที่การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับสถานที่ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้จากคู่มือที่แนบมากับเครื่อง หมั่นดูแลทำความสะอาด หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีในกรณีที่เกิดการชำรุด  เท่านี้ก็เป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องให้รับใช้เราไปได้อีกนานเท่านาน

แบบบ้านและการตกแต่งห้อง ที่น่าสนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>