อิฐมอญกับคอนกรีตบล็อคจะเลือกใช้อะไรดี

August 23, 2011 by

อิฐมอญก็คือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำดินมาทำให้สะอาดปราศจากสิ่งเจือปน แล้วนำมาบดอัด ตัดเป็นก้อนเข้าเตาเผา ก็จะได้อิฐออกมาใช้ เข้าใจว่าเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนของคนมอญแถวเมืองปทุมฯ ก็เลยเรียกว่าอิฐมอญ

ความจริงอิฐในลักษณะนี้มีมานานมากแต่ครั้งโบราณกาล ดังที่เห็นได้จากการนำมาใช้ก่อเป็นกำแพง ระเบียงคด และเจดีย์ ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คืออิฐในสมัยโบราณมีขนาดใหญ่กว่าอิฐในปัจจุบันประมาณเท่าตัว อิ

ฐดูจะเป็นวัสดุก่อสร้างมาตรฐานตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน นั่นเป็นเพราะอิฐเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ซึ่งสามารถหาวัตถุดิบได้ง่าย ขบวนการทำก็ไม่ซับซ้อน และคุณสมบัติของอิฐก็นับว่าดีเยี่ยม ทั้งความสะดวกในการก่อ มีความสามารถในการทนไฟ ใช้เป็นฉนวนได้

มนุษย์รู้จักอิฐมาตั้งแต่ 4,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช หรือ ประมาณ 6,000 ปี มาแล้ว โดยพบในอียิปต์ มีความหนา 2-3 นิ้ว กว้าง 1 ฟุต ยาว 2 ฟุต ตอนนั้นใช้ดินตัดเป็นก้อนแล้วตากแดดให้แห้ง จนประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชจึงรุ้จักการเคลือบผิวของอิฐให้เป็นสีต่าง ๆ

อิฐที่นำมาใช้ในการก่อสร้างในปัจจุบันมักจะใช้ก่อเป็นผนัง โดยตัวมันไม่ได้ทำหน้าที่รับน้ำหนักแต่อย่างใด โดยเฉพาะการใช้อิฐมอญก่อผนัง เพราะอิฐมอญจะเปราะและดูดซับน้ำได้ จึงไม่เหมาะที่จะนำมาทำเป็นผนังที่ต้องรับน้ำหนัก คาน หรือพื้น

การก่ออิฐมอญเปลือยโชว์แนวคือไม่ฉาบปูน จะทำให้น้ำและความชื้นซึมเข้าได้ง่าย หากทาสีเอาไว้ก็จะหลุดล่อนได้ง่าย เนื้ออิฐก็จะเปื่อยยุ่ยได้ง่ายเช่นกัน ดังนั้นการใช้อิฐมอญจึงเป็นการใช้เพื่อก่อเป็นผนังหรือโครงสร้างใดที่ไม่ต้องรับน้ำหนัก เช่น ทำกระบะต้นไม้ เป็นต้น

อิฐมอญเป็นวัสดุก่อสร้างมาตรฐานที่ใช้กันมานานจนปัจจุบันก็มีอิฐในลักษณะคล้ายกัน แต่มีความประณีตสวยงามกว่า และมักใช้ก่อเปลือยโชว์แนวโดยเฉพาะที่เราเรียกว่าอิฐรู หรืออิฐราชบุรี

นอกจากนี้ก็ยังมีวัสดุก่อผนังอีกชนิดหนึ่งที่มีบทบาทในการก่อสร้างไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอิฐมอญ นั่นก็คือคอนกรีตบล็อคและนั่นก็ทำให้เกิดปัญหาของผู้ใช้ว่าจะเลือกใช้อย่างไหนดีเพื่อประโยชน์ในทุก ๆ ด้านสูงสุด

แต่ถ้าพิจารณาในแง่ของการก่อสร้างแล้วทั้งอิฐมอญและคอนกรีตบล็อค จะมีความดีหรือความเหมาะสมต่อการใช้สอยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน(ก่อสร้าง) นั้น ๆ ก็เหมือนกับการใช้ชนิดของยางรถยนต์นั่นเอง เช่น รถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วปกติ เช่น ไม่เกิน 140 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็ใช้ยางประเภทหนึ่ง อาจเรียกว่ายางประเภทธรรมดา แต่ถ้ากับรถยนต์ที่มีความเร็วกว่า 140 กิโลเมตรขึ้นไปถึง 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อย่างนี้ก็ต้องใช้ยางที่เหมาะกับความเร็วสูงแบบนี้ แต่ในทางปฏิบัติแล้วเราคงขับรถยนต์ในสภาวะปกติไม่เกิน 120-140 กิโลเมตร ดังนั้นการเลือกใช้ยางธรรมดาก็น่าจะพอเพียง เพราะมีราคาถูกกว่า แต่ถ้าจะหันมาใช้ยางแบบพิเศษก็ย่อมทำได้ เพราะไม่มีผลเสียอะไรนอกจากต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นนั่นเอง

คอนกรีตบล็อคเป็นวัสดุก่อสร้างทำหน้าที่เช่นเดียวกับอิฐมอญ คอนกรีตบล็อคทำจากปูนซีเมนต์และหินเกล็ดคลุกเคล้ากันตามสัดส่วนที่เหมาะสมตามหลักการ แล้วบรรจุอัดลงในแบบเหล็กมาตรฐานในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ออกแบบเอาไว้(เป็นมาตรฐานเช่นกัน) แล้วกดอัดให้มีความหนาแน่นโดยเครื่องอัดแรงสูง ฉะนั้นการผลิตจึงสามารถทำให้ได้ขนาดสม่ำเสมอ และต้องให้ได้มาตรฐานคือมีความคลาดเคลื่อนของขนาดไม่เกินกว่า 3 มิลลิเมตร มี 6 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อผลิตออกมาแล้วสู่ตลาด ซึ่งผิดกับอิฐมอญ ซึ่งจะต้องนำไปแช่น้ำหรือสาดน้ำเพื่อป้องกันการยืดหรือหดตัวของอิฐ และช่วยให้ดูดซึมปูนรอให้ยึดติดแน่นได้ดี

ปัญหาของการเลือกใช้อิฐมอญและคอนกรีตบล็อค ซึ่งมักเรียกกันผิด ๆ ว่าอิฐบล็อคนั้นอยู่ที่ 2 กรณีคือ

–         การใช้วัสดุทั้งสองในกรณีเดียวกัน

–         การใช้วัสดุทั้งสองกับสิ่งก่อสร้างที่แตกต่างกัน

กรณีแรกก็หมายถึงการนำมาใช้ก่อสร้างผนังอาคาร ในความรู้สึกของเรา อิฐมอญดูจะมีความแข็งแรงทนทานกว่า แต่เมื่อพูดถึงน้ำหนักต่อหน่วยแล้วอิฐมอญจะหนักกว่า การกันความร้อนคอนกรีตบล็อคจะกันได้ดีกว่า เพราะกลวง

อากาศภายในจะทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อน และเนื่องจากคอนกรีตบล็อคมีขนาดใหญ่กว่าอิฐมอญ จึงเหมาะที่จะใช้ก่อผนังขนาดใหญ่ เช่น ผังอาคารขนาดใหญ่ เพราะสามารถก่อได้รวดเร็วและกินเนื้อที่กว้างได้เร็วกว่าการก่อด้วยอิฐมอญ และที่สำคัญอย่างยิ่งคือให้น้ำหนักที่บรรทุกลงบนคานน้อยกว่าอิฐมอญ

ดังนั้นการเลือกใช้วัสดุทั้งสองน่าจะอยู่ที่การพิจารณาของสถาปนิก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรมากกว่า ในแง่ของน้ำหนักและความสะดวกในการก่อสร้าง สำหรับความรู้สึกของผู้อาศัยมักกล่าวว่าคอนกรีตบล็อคไม่แข็งแรงนั้นอาจจะจริงในแง่ของการทุบหรือตอกลงบนผิวคอนกรีต ซึ่งจะทะลุได้ง่าย แต่ถ้าพิจารณาในแง่ของการยึดเหนี่ยวในการทำหน้าที่ของมันแล้วจะไม่แตกต่างจากอิฐมอญเลย ข้อดีของคอนกรีตบล็อคคือไม่ต้องฉาบปูน เมื่อทาสีทับแล้วก็ดูเรียบร้อยพอสมควร และสำหรับการก่อสร้างผนังในเนื้อที่เล็กหรือมีการเจาะช่องประตู หน้าต่าง หรือช่องแคบมาก ๆ การใช้อิฐมอญอาจสะดวกกว่า เพราะมีขนาดเล็กสามารถก่อปิดเนื้อที่ได้  โดยไม่ต้องตัดอิฐมากนัก ผิดกับคอนกรีตบล็อคซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า เมื่อก่อไปแล้วอาจต้องตัดแบ่งคอนกรีตบล็อคเพื่อให้ก่อบรรจุลงในช่องหรือเนื้อที่ที่เหลือได้

กรณีที่สอง คือการใช้ก่อสร้างในส่วนที่แตกต่างกัน ซึ่งก็หมายถึงการก่อสร้างผนัง การก่อสร้างรั้ว ก่อสร้างบ่อน้ำ ถังน้ำ ถังเกรอะ ถังซึม ดังนี้เป็นต้น กรณีอย่างนี้เราจะเห็นว่าวัสดุทั้งสองจะมีความเหมาะสมสำหรับการก่อสร้างที่แตกต่างกัน จุดพิจารณาในกรณีนี้ก็คือความเหมาะสมกับเนื้อที่และรายละเอียดของงานก่อสร้างนั้น ๆ เช่น คอนกรีตบล็อคซึ่งมีขนาดใหญ่จะก่อสร้างได้เร็วและให้น้ำหนักเบา สำหรับรั้วซึ่งมีเนื้อที่มาก  การก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ สามารถใช้ได้ทั้งสองชนิด เพราะจะต้องฉาบปูน ทำให้วัสดุทั้งสองมีความกระชับเป็นพื้นเดียวกัน แต่ก็ต้องพิจารณาถึงขนาดที่จะเป็นผลต่อน้ำหนักน้ำที่บรรจุ เพราะบ่อบ้ำขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยคอนกรีตบล็อคเคยระเบิดออกมาแล้วด้วยแรงดันน้ำที่บรรจุอยู่ในบ่อนั้น เพราะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตไม่พอที่จะต้านแรงดันของน้ำได้ ในกรณีนี้การใช้อิฐมอญก่อ ซึ่งจะมีรอยประสานมากกว่าคอนกรีตบล็อค จะช่วยต้านแรงดันของน้ำได้

สรุปแล้วสำหรับการก่อสร้างบ้านอยู่อาศัยทั่วไป อิฐมอญดูจะมีภาษีกว่าในแง่ที่ว่ามีขนาดเล็ก สามารถก่อในพื้นที่เล็ก ก่อผนังที่เป็นรูปโค้งเว้า หรือมีการหักมุมข้อ หรือใช้ก่อเป็นรายละเอียดตกแต่งได้ง่ายกว่า แม้ว่าจะให้น้ำหนักบรรทุก(ลงที่คาน) มากกว่าคอนกรีตบล็อค แต่เนื่องจากสามารถทำได้สะดวกกว่า(แต่อาจไม่รวดเร็วกว่า) และพวกเราคุ้นเคยกับอิฐมอญมานานกว่า การใช้อิฐมอญจึงควรเป็นเรื่องปกติสำหรับการก่อสร้างทั่วไป แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าให้ใช้ความคุ้นเคยเป็นที่ตั้ง แต่ควรพิจารณาข้อมูลดังที่กล่าวมาแล้ว

การพิจารณาระหว่างอิฐมอญและคอนกรีตบล็อคไม่ได้จบอยู่ที่ประเด็นเหล่านี้ แต่ยังมีเนื้อหาในเชิงวิศวกรรมอีกประเด็นหนึ่ง คือคอนกรีตบล็อคเป็นวัสดุก่อสร้างที่ผลิตขึ้นมาสำหรับงาน “ก่อ” หลาย ๆ ประเภท เช่น การก่อผนัง รับน้ำหนัก ซึ่งหมายถึงผนังที่สามารถมั่นคงอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง โดยวัสดุก่อสร้างที่เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องใช้เสาสำหรับยึดเกาะ หรือสามารถทำเป็นผนังสูง ๆ ได้โดยใช้คอนกรีตบล็อคต่อเรียงไปตามยาวและสูงขึ้นไปมาก ๆ ได้ ซึ่งคอนกรีตบล็อคที่ใช้ในกรณีนี้เป็นคอนกรีตบล็อคอย่างหนา ที่ใช้สำหรับงานก่อผนังรับน้ำหนัก โดยเฉพาะ และในกรณีอย่างนี้จะเห็นว่า หากใช้อิฐมอญก่อก็สามารถทำได้ แต่จะต้องใช้เสาสำหรับยึดเกาะและมีเอ็นตามแนวนอน เมื่อก่ออิฐไปถึงระดับความสูง 2.50 เมตร แล้วจึงจะก่ออิฐทับต่อไปได้ โดยเอ็น ค.ส.ล.ดังกล่าวจะทำหน้าที่รับน้ำหนักของชั้นอิฐที่จะก่อต่อขึ้นไป

ประการต่อมาก็อยากจะกล่าวถึงก็คือ หากคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดแล้ว การใช้ผนังคอนกรีตบล็อคสำหรับบ้านที่ต้องการราคาก่อสร้างถูกก็ดูจะเหมาะสมที่สุด เพราะคอนกรีตบล็อคมีขนาดได้มาตรฐานและผิวเรียบไม่จำเป็นต้องฉาบปูนทับ ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

แบบบ้านและการตกแต่งห้อง ที่น่าสนใจ

One Response to “อิฐมอญกับคอนกรีตบล็อคจะเลือกใช้อะไรดี”

  • Thornthailand says:

    ขออนุญาติแนะนำ อิฐตัน แทน อิฐมอญ FAST BRICK อิฐคุณภาพเยี่ยม ได้รับ มอก.59 และ มอก.60 เหมาะสำหรับผนังบ้าน คอนโด โรงแรม อพาร์เมนต์ ที่ต้องการผนังคุณภาพสูง ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.wkblock.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>