การออกแบบประตูกับหน้าต่างของบ้าน

November 4, 2011 by

ถ้าเปรียบบ้านเป็นเหมือนสิ่งปิดล้อม สิ่งปิดล้อมนั้นก็จะประกอบด้วย “ผนัง” ซึ่งจะทำให้เกิดเนื้อที่สำหรับการใช้สอย แต่จากสภาพการณ์ใช้สอยคงเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ในที่ปิดล้อม ทึบ แบบนั้น ระบบของประตูและหน้าต่างก็เลยเกิดขึ้นอย่างน้อยก็เห็นแล้วว่า ประตู เอาไว้เข้าไปในสิ่งปิดล้อมและออกจากสิ่งปิดล้อมที่เรียกว่าบ้านนั้น เช่นเดียวกัน หากภายในบ้านมีสิ่งปิดล้อมย่อยๆ ซึ่งได้กลายเป็นห้องต่าง ๆ ไปประตูก็จะเข้ามามีบทบาททันที ในการที่จะเป็นลู่ทางสำหรับการผ่านเข้าออกยังห้องนั้น ๆ

สำหรับหน้าต่างนั้น ดูจะกลายเป็นสิ่งที่ติดอยู่กับ “ผนัง”(ภายนอก)เพื่อใช้เป็นที่รับแสงสว่างและระบายอากาศ ผลกระทบของมันอยู่ที่ขนาด จำนวน และตำแหน่งของมัน ที่จะทำให้สภาพการจัดเครื่องเรือนภายในห้องหรือบริเวณปิดล้อมนั้นๆแตกต่างกันไป ความแตกต่างที่เกิดขึ้นเป็นตัวชี้ให้เห็นว่า ห้องหรือบริเวณต่างๆ นั้นมีความเหมาะสม สะดวกสบายในการใช้สอยเพียงใด โดยจะเห็นชัดเจนว่า หากเครื่องเรือนต่าง ๆไม่สามารถตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมได้ ความสะดวกเหมาะสมในการใช้สอยก็จะหมดไปด้วย เช่น ไม่สามารถจัดวางตู้ติดผนังในตำแหน่งที่ต้องการได้ เนื่องจากจะบังหน้าต่าง ไม่สามาถวางเตียงตามทิศทางที่เชื่อถือกันได้ เพราะติดหน้าต่างหรือแม้แต่ตำแหน่งหน้าต่างที่ไม่เหมาะสม ก็จะทำให้อาคารรับแดดมากเกินไป ไม่สามารถรับลมได้เต็มที่ หรือสร้างความประเจิดประเจ้อให้กับการใช้สอย เรื่องนี้เป็นปัญหามากระหว่างผู้ออกแบบสองฝ่าย คือทั้งสภาปนิกและมัณฑนากร ปัญหาที่เห็นชัดก็คือ สถาปนิกกำหนดระบบหน้าต่างไม่เข้ากับสภาพของการจัดวางเครื่องเรือนตากที่ควรจะเป็น ไม่ว่าจะในแง่ของบรรยากาศก็ดี ความงามก็ดีและโดยเฉพาะความสะดวกเหมาะสมต่อการใช้สอย หรือในเชิงสถาปัตยกรรมเอง หน้าต่างควรจะอยู่ในตำแหน่งที่รับลมได้ ไม่ควรอยู่ในตำแหน่งที่รับแดดจ้า แต่ก็กลับไปอยู่ตรงนั้น ก็ทำให้เกิดปัญหากับผู้อยู่อาศัยได้

ดังนั้น ในการกำหนดรูปแบบและตำแหน่งของหน้าต่างนั้น จะต้องคำนึงถึงหลักการสองประการดังที่กล่าวมาคือ คำนึงถึงผลทางความเหมาะสมของแดด ลม และฝน และคำนึงถึงสภาพการจัดวางเครื่องเรือนที่เหมาะสมสองประการนี้ก็มีรายละเอียดที่จะคุยกันได้มากมายทีเดียว อยู่ที่ว่าจะหยิบยกเนื้อหานั้นมาอย่างไร ให้เหมาะสมกับ เรา ผู้อยู่อาศัย ผู้ใช้อาคารผู้เป็นเจ้าของอาคารนั้น เพราะเรื่องนี้ดูจะเป็นเนื้อหาในเชิงออกแบบ ซึ่งเป็นเรื่องของสถาปนิกและมัณฑนากรไป แม้จะหลีกเลี่ยงไม่พ้นก็ยังเห็นว่า น่าจะเป็นความรู้ที่ไม่ต้องอาศัยพื้นฐานพิเศษเฉพาะอะไรที่จะรับรู้ อย่างน้อยก็ช่วยในการพิจารณาตัดสินบ้านที่ท่านกำลังจะซื้อ หรือบ้านที่ท่านกำลังจะสร้าง

ห้องรับแขกเป็นห้องแรกเมื่อเข้าตัวบ้าน การออกแบบควรคำนึงถึงผนังสำหรับวางตู้ติดผนัง หรือโซฟา การกำหนดประตูทางเข้า หากมีบานเกล็ดขนาบอยู่ 2 ข้าง จะช่วยระบายอากาศได้ดี เมื่อปิดประตูนั้นแล้ว

การออกแบบห้องพักผ่อน ทำผนังกระจกโดยรอบ มีประตูออกไปเฉลียง ให้ระวังทิศทางการเปิดหน้าต่างจะต้องไม่ต้านทิศทางลม และควรมีหน้าต่างด้านตรงข้ามกันเพื่อให้ลมพัดผ่านได้

บริเวณโถงชานพักบันได ควรกำหนดหน้าต่างที่เปิดปิดได้โดยสะดวก และยังใช้เป็นที่ระบายอากาศภายในโถงบันไดได้อีกด้วย

การกำหนดหน้าต่างของห้องนอน ควรคำนึงถึงทิศทางการวางเตียง ผนังทึบหัวเตียง และเพื่อสร้างความมิดชิด หน้าต่างบานเกล็ดที่เพิ่มเติมเข้าไป ช่วยระบายอากาศได้ในขณะที่เราปิดหน้าต่างนอน

การกำหนดประตูเข้า-ออกของครัวให้ห่างจากมุมห้อง เพื่อจัดวางตู้ติดผนังได้ ทำให้ได้เนื้อที่ของตู้เต็มที่ เช่นเดียวกับการกำหนดหน้าต่างในตำแหน่งที่เหมาะแก่เครื่องครัว ในแง่ของการระบายอากาศและแสงสว่าง ทำให้การใช้สอยได้ประสิทธิภาพเต็มที่

ผนังทางทิศตะวันตกควรเป็นผนังทึบเพื่อกันแดดบ่าย แต่สามารถกำหนดหน้าต่างที่มุมสองข้างเพื่อรับลมและให้แสงผ่านได้บ้าง ในขณะที่หน้าต่างทิศเหนือเป็นสิ่งจำเป็นและเหมาะมาก

การกำหนดประตูห้องน้ำอยู่ระหว่างผนัง ให้อยู่ด้านใดด้านหนึ่ง จะทำให้จัดวางสุขภัณฑ์ได้ง่าย ไม่กินเนื้อที่ โดยเฉพาะห้องน้ำขนาดเล็ก

ห้องเก็บของ ควรกำหนดบานเปิดเป็นบานกระทุ้งตอนบนของผนัง เพื่อรับแสงสว่างและถ่ายเทอากาศได้ โดยควรจะทำประตูเป็นบานเกล็ดไม้ติดตาย การกำหนดให้ประตูเปิดออกนอกห้อง และทำชั้นรอบห้อง จะเก็บของได้เต็มที่และเป็นระเบียบ

บางครั้งการออกแบบตัวอาคารให้สวยงามอาจทำให้ห้องมีหน้าต่างจำกัด อย่างไรก็ตามควรหาทางเปิดหน้าต่างด้านอื่นให้มีช่องเปิดมากกว่า เพื่อลมจะได้พัดผ่านเข้าได้โดยสะดวก

 

แบบบ้านและการตกแต่งห้อง ที่น่าสนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>