วิวัฒนาการของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

November 14, 2011 by

ในโลกแห่งวิวัฒนาการวันนี้ เรามีเทคโนโลยีมากมายสำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยให้กับชีวิตตัวเอง ชีวิตของสมาชิกในบ้าน ตลอดจนทรัพยสินต่างๆ จากภัยของผู้บุกรุก ภัยจากไฟฟ้าดูด ไฟฟ้ารั่ว อัคคีภัย และภัยอื่นๆ ที่มีมากมายตามพัฒนาการของโลก ในแง่ของการทำงานของอุปกรณ์เหล่านี้ ก็มักจะอยู่ในรูปลักษณะของการป้องกันมิให้เกิดภัย กับประเภทที่ระงับภัยที่เกิดให้บรรเทาเบาบางลง อุปกรณ์เหล่านี้มีการค้นคว้าประดิษฐ์เพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้าขึ้นตลอดเวลา ดังจะกล่าวถึงต่อไปนี้

อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและระงับภัยในบ้าน อย่างแรกก็คือ อุปกรณ์ตัดไฟ ที่เรียกว่า สวิตช์ตัดตอน หรือเบรกเกอร์ ในกรณีไฟฟ้าลัดวงจร และการใช้ไฟฟ้าเกินขนาด เครื่องตัดไฟระบบอัตโนมัติซึ่งมีจำหน่ายอยู่แล้วมากมายหลายยี่ห้อ ในเรื่องของการใช้งานก็มีคุณสมบัติที่เหมือนๆ กัน คือมีหน้าที่ตัดไฟ ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดูด ไฟฟ้ารั่ว หรือไฟฟ้าลัดวงจร อีกทั้งยังสามารถบอกว่าภายในบ้านมีกระแสไฟรั่วหรือไม่ โดยจะมีปุ่มควบคุมปริมาณไฟฟ้า มีปุ่มทดสอบที่สามารถตรวจสอบการทำงานของเครื่องได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีระบบไฟสำรอง ซึ่งจะทำงานทดแทนในขณะที่ตัดไฟ หรือจะใช้อุปกรณ์ทั้งสองชนิดร่วมกัน ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาความก้าวหน้าของอุปกรณ์ไปใช้กับคอมเพรสเซอร์ ซึ่งจะทำงานในกรณีที่ไฟตก ไฟเกิน หรือการใช้งานที่ไม่ถูกวิธี โดยจะตัดกระแสไฟเข้าระบบทำความเย็นนั้นๆ จนกว่าแรงดันไฟฟ้าจะกลับคือสู่สภาพปกติ

อุปกรณ์ป้องกันภัยจากผู้บุกรุกที่จะเข้ามาโจรกรรมทรัพย์สินในบ้านนั้น ปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีก้าวหน้าไปค่อนข้างมากกว่าอุปกรณ์ประเภทอื่นๆ และจากเทคโนโลยีเดิมที่ใช้

ระบบแรกที่มีใช้กันมานานแล้วก็คือ สัญญาณกันขโมยสำหรับแขวนที่ลูกบิดประตูสายโลหะที่เป็นหูสำหรับแขวนนั้น จะเป็นตัวรับสัญญาณ หากมีการแตะสัมผัสที่ลูกบิด เครื่องก็จะดังขึ้น หากไม่สัมผัสเครื่องก็จะหยุดทำงานไปเอง เครื่องแบบนี้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า แต่จะใช้แบตเตอรี่ ในเรื่องราคา ระบบนี้จะมีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ

ระบบต่อมาคือ ระบบสวิตช์แม่เหล็ก ซึ่งทำงานโดยการสัมผัสกันของแม่เหล็กสองตัวอาจจะติดที่บานประตูหรือบานหน้าต่างตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอาจจะติดที่วงกบ ถ้าหากว่ามีการเปิดประตูหรือหน้าต่างออกในขณะที่เครื่องทำงานสัญญาณก็จะดังขึ้น อันนี้มีทั้งระบบไร้สายและมีสาย ระบบที่มีสายนั้นอาจจะมีการตัดสายได้ ระบบตรวจจับความผิดปกติด้วยคลื่นความร้อน ตรวจจับด้วยการวัดรังสีความร้อนจากร่างกาย และเปลวไฟที่เกิดลุกไหม้ แล้วส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม

ระบบอินฟราเรด  อุปกรณ์นี้จะส่งสัญญาณเข้าเครื่องเมื่อมีผู้บุกรุก หรือมีเปลวไฟผ่านตัดลำแสง ทำให้รังสีที่ผ่านออกมามีการขาดออกจากกัน เครื่องก็จะส่งสัญญาณไปที่เครื่องควบคุม จากนั้นก็จะส่งสัญญาณเสียงเตือนรัศมีการทำงานของลำแสงนั้นสามารถปรับให้แคบหรือกว้างได้ตามพื้นที่ รัศมีนี้ยังขึ้นอยู่กับสมรรถนะของเครื่องแต่ละเครื่องและราคาด้วย

ระบบอัลตราโซนิคและไมโครเวฟ  อุปกรณ์นี้มีการทำงานโดยอาศัยการสะท้อนกลับของคลื่นมายังแผงควบคุม ถ้าหากมีการเคลื่อนไหวอยู่ภายในบริเวณที่คลื่นทำงาน การสะท้อนกลับก็จะเปลี่ยนแปลงไป ส่วนใหญ่ระบบที่ใช้คลื่นหรือลำแสงมักจะสร้างปัญหาให้กับเจ้าของบ้านพอสมควร หากมีสัตว์ประเภทแมว สุนัข หรือหนูเข้ามาใกล้ๆ รัศมีการทำงาน เครื่องก็จะส่งสัญญาณ

ระบบตรวจจับการสั่นสะเทือน เครื่องนี้สามารถติดไว้ที่กระจกหน้าต่าง ประตู ผนัง หรือตู้เซฟ การทำงานของระบบพวกนี้อาศัยการสั่นสะเทือนของวัตถุ ในกรณีที่ผู้บุกรุกทุบทำลาย หรือเจาะผนัง งัดแงะประตู ทุบกระจกหน้าต่างเพื่อเข้าสู่ตัวบ้าน หรือทำลายตู้เซฟ เป็นต้น

ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ  ซึ่งจะตรวจจับการเคลื่อนไหว หากมีการเคลื่อนไหวในรัศมีของเครื่องจะเปิดไฟโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการป้องกันการบุกรุกได้เหมือนกัน เป็นการลวงผู้บุกรุกได้ดีวิธีหนึ่ง แล้วราคาก็ไม่แพงเท่าไรนัก เมื่อเทียบกับระบบป้องกันทั้งระบบแถมให้แสงสว่างได้ตามปกติได้อีก บางบริษัทก็เป็นระบบป้องกันภัยโดยตรง เป็นระบบควบคุมไฟฟ้าฉุกเฉิน ถ้าหากมีสัญญาณดัง ไฟก็จะเปิดเองหมดทุกดวง เป็นต้น

นอกจากนี้ก็มีระบบป้องกันการบุกรุกโจรกรรมที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์สามารถพ่วงระบบการทำงานได้หลายแบบและมากจุดอาทิเช่น การใช้การ์ดแม่เหล็กและรหัสแทนกุญแจในการเปิดประตู ซึ่งสามารถตรวจสอบการเข้า-ออกของบุคคล เหมาะสำหรับสำนักงานหรือบริษัทต่างๆ ป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางธุรกิจ รวมไปถึงบ้านเรือนทั่วไป ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบอินฟราเรดป้องกันการบุกรุกและตรวจจับเพลิงไหม้ สามารถแสดงรายละเอียดของแต่ละจุดบนจอคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังมีระบบที่เรียกว่า Door Phone Kits ซึ่งทำให้ผู้อยู่ในบ้านสามารถพูดกับคนที่มากดกริ่งเรียกที่ประตู้หน้าบ้านหรือสำนักงานได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินออกมาดูหรือพบด้วยตนเอง

นอกจากนี้ก็ยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความก้าวหน้า และสะดวกสบาย เหมาะสมกับชีวิตการเป็นอยู่มากขึ้น ด้วยระบบที่เรียกว่า Video Kits ที่สามารถมองเห็นใบหน้าของผู้มาเยือนได้อย่างชัดเจน โดยจะมีกล้องติดอยู่ที่หน้าประตูเป็นตัวรับภาพ ซึ่งจะสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

ระบบการตรวจสอบลายมือ ซึ่งจะเหมือนกับในภาพยนตร์ที่ต้องเอามือทาบลงบนเครื่องอ่านที่ติดตั้งไว้หน้าประตู ถ้าหากเป็นลายมือที่มีบันทึกไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง เครื่องก็จะเปิดประตูให้ รวมไปถึงระบบเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติโดยใช้รีโมทคอนโทรล

ระบบส่งสัญญาณไปยังศูนย์วิทยุของกรมตำรวจ ซึ่งเป็นระบบไร้สาย สามารถติดต่อส่งสัญญาณคลื่นความถี่ไปยังแม่ข่าย จากนั้นก็จะส่งข้อมูลไปยังสภานีตำรวจ สถานีดับเพลิงหรือโรงพยาบาล ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบโดยใช้อุปกรณ์ในการส่งสัญญาณผ่านสายโทรศัพท์มายังศูนย์ควบคุมของบริษัทเจ้าของระบบ จากนั้นบริษัทก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไประงับเหตุและแจ้งสถานีตำรวจ สถานีดับเพลิงในกรณีเพลิงไหม้ โดยมีเครื่องส่งสัญญาณประเภทต่างๆ เช่น ระบบอินฟราเรด อัลตราโซนิค ฯลฯ ต่อเข้ากับสายโทรศัพท์เพื่อส่งสัญญาณไปยังบริษัท ถ้าหากมีการตัดสาย ทางบริษัทก็จะทราบทันทีเช่นกัน ในเรื่องราคานั้นค่อนข้างแพงกว่าระบบอื่นๆ คือทั้งระบบจะประมาณ 60,000-100,000 บาท โดยทางบริษัทจะต้องเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆของบ้านก่อน จากนั้นจึงจะออกแบบระบบการใช้งานเพื่อให้เข้ากับบ้านนั้นๆ

การใช้งานของระบบแต่ละระบบจะมีคุณสมบัติที่เหมือนๆกัน คือ สามารถตั้งเวลาการทำงานของเครื่อง เป็นต้นว่า หากมีการบุกรุกหรือเข้ามาในบ้านนานเกินกวากี่วินาทีเครื่องก็จะส่งสัญญาณทันที ในกรณีของเจ้าของบ้านอาจจะต้องตั้งเวลาพอสมควร ที่จะทำให้ตัวเองมีเวลาเดินไปปิดเครื่อง ในขณะที่ตัวเองกลับเข้าบ้าน หรือจะใช้ระบบรีโมทคอนโทรลควบคุมการปิด-เปิดเครื่อง มีลำโพงกระจายเสียงสัญญาณที่มีเสียงดังขนาด 103 เดซิเบล เป็นต้น

ในส่วนของการเคลื่อนย้ายที่ติดตั้งก็ทำได้ง่ายดาย มีทั้งระบบที่เดินสาย ซึ่งจะมีแบตเตอรี่สำรองไว้ด้วย เพื่อป้องกันในกรณีไฟฟ้าดับหรือตัดสายไฟที่ส่งเข้าตัวบ้าน และระบบไร้สายที่ใช้แบตเตอรี่อย่างเดียว ซึ่งแต่ละแบบก็มีราคาที่แตกต่างกันออกไป ราคาของแบบเดินสายก็ตกทั้งระบบ (เครื่องรับสัญญาณพร้อมเครื่องควบคุม) 8,000-10,000 บาท สำหรับประเภทไร้สายทำงานด้วยแบตเตอรี่ทั้งระบบจะประมาณ 20,000 บาท (ทั้งระบบนี้ติดได้ประมาณ 2-3 จุดเท่านั้น) ถ้าจะติดบ้านทั้งหลังนั้น ราคาก็จะประมาณ 30,000-40,000 บาท แต่ถ้ามีการต่อสายไปยังสถานีตำรวจ ก็จะต้องเสียค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ความถูก-แพงยังขึ้นอยู่กับจำนวนเครื่องที่ติด ประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น ระบบการทำงาน รัศมีในการครอบคลุมพื้นที่ รวมไปถึงยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีระบบการทำงานที่เชื่อถือได้ ราคาก็จะค่อนข้างแพง สำหรับเจ้าของบ้านที่มีเงินไม่มากนักก็อาจจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาไม่แพงมากนัก เลือกที่มีสมรรถนะในการทำงานที่พอเหมาะ โดยดูจากสถานที่ของบ้าน หรือเลือกติดในจุดที่เป็นจุดอ่อนของบ้าน การเลือกใช้งานก็ควรปรึกษากับบริษัทผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เนื่องจากบ้านหรืออาคารแต่ละหลังนั้นมีความแตกต่างกัน จึงต้องการการป้องกันที่เหมาะกับสถานที่นั้นๆ

ในเรื่องของการใช้งานก็มีการนำเอาระบบหลายระบบมาใช้งานร่วมกัน เพื่อป้องกันการทำลายวงจรใดวงจรหนึ่ง ก็จะมีระบบอีกระบบหนึ่งทำงานแทนกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้น ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องรับสัญญาณให้ใช้ได้หลายระบบพร้อมกัน อันได้แก่ ระบบอินฟราเรดและระบบอัลตราโซนิคในเครื่องรับเดียวกัน เพื่อตรวจจับสิ่งผิดปกติ พร้อมการป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารไปด้วยในตัว หากมีสิ่งผิดปกติเคลื่อนไหว หรือมีเปลวไฟมาตัดลำแสงหรือคลื่นของระบบการทำงาน เครื่องก็จะมีการส่งสัญญาณไปที่เครื่องควบคุม แล้วจะมีระบบอีกระบบหนึ่งตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง ถ้าจับความผิดปกติได้เช่นเดียวกัน เครื่องก็จะทำงานทันที การทำระบบร่วมกันนี้ก็เนื่องจากเครื่องพวกนี้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างมาก หากมีอะไรที่ผิดปกติเพียงเล็กน้อย เครื่องก็จะทำงานทันที เพราะไม่สามารถแยกแยะได้ว่าใช่หรือไม่ใช่ การติดตั้งก็สามารถติดตั้งได้ทุกพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัย ประตูหน้าบ้าน โถงทางขึ้นบันได ประตู หน้าต่าง หรือในบริเวณที่ลับตาคนภายนอกบ้าน การติดควรติดในที่ที่ค่อนข้างสูง เพื่อให้ลำแสงหรือคลื่นกระจายได้ในวงกว้างอีกทั้งยังแสดงบริเวณที่ถูกบุกรุกหรือเกิดอัคคีภัยได้อีก ด้วยสัญญาณไฟที่เครื่องควบคุม

ถังดับเพลิง

อุปกรณ์ระงับภัยอีกชนิดหนึ่งที่ควรจะมีไว้ในบ้านก็คือ เครื่องดับเพลิง ซึ่งมีมากมายหลายชนิดให้เลือกใช้ ซึ่งแต่เดิมที่มีใช้อยู่ก็ได้แก่เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำธรรมดา ใช้แรงขับดันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เครื่องดับเพลิงชนิดกรด-โซดา ซึ่งมีส่วนผสมของกำมะถันบรรจุในขวดแก้ว ใช้ฉีดกองเพลิงที่ลุกไหม้ เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ(โฟม) เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลวแบบหัวฉีด เครื่องดับเพลิ

ชนิดผงเคมีแห้ง และชนิดเหลวระเหยบรรจุในหลอดแก้ว เวลาเกิดเพลิงไหม้ผู้ใช้ก็ต้องทำให้หลอดแก้วนั้นแตกออก แบบหลังนี้เพิ่งมีจำหน่ายในประเทศไทยได้ไม่นานมานี้

สำหรับการเลือกใช้งานก็ต้องดูสาเหตุของเพลิงที่ลุกไหม้ด้วย อย่างเพลิงที่เกิดจากไฟฟ้านั้นไม่ควรที่จะใช้เครื่องดับเพลิงชนิดกรดโซดา ระบบตรวจจับควันและรังสีที่ทำงานโดยอัตโนมัติ ถ้าหากมีควันหรือรังสีความร้อนเป็นจำนวนมาก เครื่องก็จะทำงานด้วยการส่งสัญญาณเตือนพร้อมกับปล่อยน้ำเพื่อดับไฟที่ลุกไหม้ ซึ่งเรียกว่า ระบบสปริงเกลอร์ นอกจากนี้ยังมีน้ำยาป้องกันไฟไม่ให้ลุกลามใช้สำหรับฉีดลงบนกองกระดาษ ผ้าม่าน พรม ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ปัจจุบันก็มีผู้ผลิตผ้าบุเฟอร์นิเจอรชนิดกันไฟ ซึ่งทอด้วยยางกันไฟ สามารถป้องกันไม่ให้ไฟลุกลาม เป็นต้น

นอกจากนี้ในเรื่องของการหุงต้น ทำอาหารในบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้ก๊าซหุงต้มอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พึงระวังอย่างยิ่งยวด เนื่องจากก๊าซนั้นมีอำนาจการทำลายที่ค่อนข้างรุนแรงมาก การใช้ก๊าซหุงต้มจึงต้องเพิ่มความระมัดระวัง วิธีการป้องกันควรจะใช้วาล์วนิรภัย ซึ่งมีขายอยู่ทั่วไปในท้องตลาด อุปกรณ์พวกนี้จะทำหน้าที่ตัดก๊าซเมื่อมีการรั่วในปริมาณที่มกกว่าการใช้งานทั่วไปหรือเมื่อสายส่งก๊าซถูกตัดขาด นอกจากนี้ยังสามารถติดอุปกรณ์ตั้งเวลาควบคุมการปิดวาล์วจ่ายก๊าซ(มาตราวัดแรงดันก๊าซ)การเลือกใช้มาตรวัดความดันนั้น จะต้องเป็นชนิดแรงดันต่ำ และเลือกใช้เฉพาะกับที่ใช้กับก๊าซเท่านั้น ซึ่งสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่กองควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ กรมโยธาธิการ

ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิวัฒนาการความก้าวหน้าในการรักษาความปลอดภัยและระงับภัยที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่พึงระลึกไว้เสมอว่า “ความไม่ประมาท”เท่านั้นเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด

แบบบ้านและการตกแต่งห้อง ที่น่าสนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>