ความสำคัญของพื้นห้องน้ำ

February 21, 2012 by

โครงสร้างพื้นห้องน้ำโดยทั่วไปจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่(ก่อสร้างในพื้นที่) ไม่นิยมทำจากพื้นสำเร็จรูป เพราะมีรอยต่อ และเกรงเรื่องการรั่วซึม แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ไม่น่าจะเกิดปัญหาดังกล่าว เพราะพื้นห้องน้ำมักจะทำต่ำกว่าระดับพื้นภายนอก เพื่อกันน้ำไหลออกไป ทำนองเดียวกัน พื้นในห้องน้ำก็อาจแบ่งเป็น 2 ระดับ หรือมากกว่า  หากมีการกำหนดส่วนแห้งและเปียกออกจากกัน หรือแล้วแต่การออกปบบในเชิงความสวยงาม

การทำระดับที่แตกต่างกันในห้องน้ำนั้น  ทำโดยการก่อสร้างตามปกติ หลังจากพิจารณาแบบก่อสร้างนั้น ๆแล้ว หากไม่ได้ทำแต่แรก ก็สามารถทำได้ด้วยการเทปูน ทรายทับลงไป การทำพื้นห้องน้ำจะอยู่ในงานก่อสร้างอาคาร ข้อสำคัญ ต้องเดินท่อส้วม ท่อน้ำทิ้ง ที่ต้องผ่านทะลุพื้นไว้ก่อน จากนั้นจึงก่อสร้างในส่วนอื่นๆต่อไป สิ่งสำคัญในกรณีนี้ก็คือ วัสดุบุพื้นห้องน้ำ ซึ่งมักจะเป็นทั้งวัสดุตกแต่ง และวัสดุที่ทนและป้องกันความชื้น แบ่งได้หลายประเภทดังนี้

กระเบื้องปูพื้น    ส่วนใหญ่ทำจากดินเผา โดยกรรมวิธีต่าง ๆ ทั้งที่ผลิตเป็นอุตสาหกรรมท้องถิ่น

วัสดุแปรรูปจากธรรมชาติ    ได้แก่ หินชนิดต่าง ๆ เช่น หินอ่อน หินแกรนิต หินทราย หินกาบ ฯลฯ

วัสดุผสม   ทำจากวัสดุธรรมชาติผสมกับสารเคมีต่าง ๆ เช่น หินอ่อนเทียม หินแกรนิตเทียม

วัสดุสังเคราะห์   ได้แก่ วัสดุพวกพีวีซี พวกไฟเบอร์กลาส

ไม้ถูกนำมาใช้ทำพื้นห้องน้ำมากเหมือนกัน  โดยเฉพาะกับส่วนแห้ง หรือส่วนเปียก ซึ่งเป็นบริเวณที่ถูกน้ำบ้าง หรือบริเวณที่ควบคุมความเปียกชื้นได้

ความจริงไม้ก็เป็นวัสดุก่อสร้างและตกแต่งที่ถือว่ามีราคาอยู่มาก ห้องน้ำดี ๆ หลายแห่งจะทำส่วนแห้งด้วยพื้นไม้ โดยใช้ไม้กระดานหน้ากว้างขนาดต่าง ๆ ปูพื้น ไม้ที่ใช้โดยทั่วไปก็คือไม้สัก ไม้มะค่า และไม้แดง เพราะมีผิวและลายสวยงามการบุพื้นไม้บนพื้นคอนกรีตจะต้องเตรียมการฝังพุกหรือ ตงไม้ในคอนกรีตก่อน  เพื่อใช้เป็นตัวยึดพื้นดังกล่าว  โดยการตอกตะปูลงไปยึดกับพุกหรือตงไม้นั้น

ห้องน้ำพื้นไม้

การเลือกวัสดุดังกล่าว นอกจากการคำนึงถึงความเปียกชื้นของการใช้สอยแล้ว ความสวยงามนับเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคางบประมาณที่กำหนด การเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ ประกอบกัน โดยทั่วไปกระเบื้องถือเป็นวัสดุมาตรฐาน มีหลายขนาด หลายราคา บางชนิดราคาสูงเทียบเท่ากับหินแกรนิตหรือหินอ่อนลายสวย ๆ โดยทั่วไปห้องน้ำราคาแพง หรือห้องน้ำที่ออกแบบตกแต่งโดยเฉพาะ มักจะใช้หินอ่อนหรือหินแกรนิตบุพื้นและผนัง หรือออกแบบให้ใช้วัสดุหลายชนิดประกอบกัน

พื้นห้องน้ำ นอกจากความทนทานสวยงามแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัย คือ ไม่ลื่น การเลือกใช้วัสดุใด ต้องพิจารณาที่พื้นผิวของวัสดุนั้นเป็นสำคัญ

การเชื่อมต่อของวัสดุ ในกรณีที่เป็นวัสดุต่างชนิดกัน มักจะออกแบบให้มาชนกันเลย  โดยวัสดุแต่ละตัวจะยึดติดอยู่กับพื้น สำคัญที่รอยต่อจะต้องแน่นสนิทกัน

พื้นห้องน้ำ มีประเด็นต่าง ๆ สำคัญกว่าพื้นบ้านโดยทั่วไป โดยเฉพาะเพรื่องความทนทาน การป้องกันความชื้น ความลื่น ความสวยงาม พร้อมทั้งการคำนึงถึงระดับเอียงลาด  เพื่อการระบายน้ำ ความราบเรียบของผังพื้นทั้งหมด เพื่อไม่เป็นแอ่งขังน้ำ ข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงสำหรับการทำพื้นห้องน้ำ นอกเหนือจากความสวยสดงดงามที่ต้องการ

แบบบ้านและการตกแต่งห้อง ที่น่าสนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>