ระหว่าง พื้นปาร์เกต์ กับ พื้นเซรามิก เลือกอะไรดี?

November 17, 2011 by

วัสดุปูพื้นเซรามิกกับโมเสกได้เคยกล่าวถึงไปแล้ว ซึ่งมองในแง่ของคุณสมบัติของวัสดุกับความเหมาะสมและไม่เหมาะกับการใช้งาน ปัญหาทำนองเดียวกันที่พบเห็นอยู่บ่อย ๆ ก็คือ ความแตกต่างระหว่างวัสดุต่างชนิด ที่มีความนิยมในการใช้งานพอเพียงกันนั่นก็คือ ปาร์เกต์กับเซรามิก คำถามที่ได้รับอยู่เสมอก็คือ จะใช้ปาร์เกต์หรือเซรามิกปูพื้นดีโดยเฉพาะพื้นชั้นล่าง ทั้งนี้ทั้งนั้นยกเว้นเรื่องของหินอ่อน กับหินแกรนิต นั่นดูจะเป็นเรื่องของผู้มีอันจะกินเสียกระมัง

ปัญหาในการเลือกพื้น “ไม้” ปาร์เกต์กับพื้น “กระเบื้อง” เซรามิกนั้น มันอยู่ที่ความไม่แจ้งชัดของคุณสมบัติและความเหมาะสมของวัสดุทั้งสองต่อสภาพพื้นที่ กับตัวการสำคัญก็คือความนิยมอย่างรวดเร็วและมากมายในการเลือกเซรามิกมาปูพื้น ประกอบกับนิสัยของคนไทยที่นิยมใช้สิ่งของตามๆกัน ก็เลยทำให้เกิดความลังเลและไม่กล้าตัดสินใจที่จะเลือกใช้วัสดุนั้นๆ กล่าวได้ว่า ปาร์เกต์เป็นที่นิยมใช้มานานนับสิบๆปี ในขณะที่กระเบื้องก็เป็นที่นิยมมากขึ้นในเวลาต่อมา ซึ่งก็ด้วยฝีมือของสถาปนิกและมัณฑนากร ที่ออกแบบรูปลายการวางกระเบื้องและการเลือกกระเบื้องสีสันต่างๆมาใช้ด้วยกันจนเกิดความสวยงาม ถึงกับเปลี่ยนความเคยชินและความนิยมในไม้ปาร์เกต์ไปได้ไม่น้อย ปรากฎการณ์นี้คนรุ่นหลังอย่างเราจึงเกิดความลังเลในการเลือกใช้ เพราะวัสดุทั้งสองเป็นที่นิยมใกล้เคียงกันในปัจจุบัน

การสรุปหรือหาข้อสรุปของการเลือกใช้วัสดุทั้งสองตามนัยนี้ คงต้องมองที่สองลักษณะ คือ หนึ่ง ระบบและความเหมาะสมของพื้นนั้นๆ ต่อสภาพพื้นที่ สองก็คือ คุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ

ระบบของพื้น  โดยทั่วไปพื้นที่ปูด้วยวัสดุทั้งสองจะใช้พื้น ค.ส.ล.หรือพื้นสำเร็จรูป ฉาบผิวหน้าด้วยปูนทราย โดยพื้นปาร์เกต์จะต้องทำระดับให้ราบเรียบและขัดมัน ในขณะที่พื้นเซรามิกมักจะทำผิวหน้าเป็นปูนทราย ผิวหยาบ ดังนั้น ในเรื่องการเตรียมพื้นนั้นจะใช้พื้นระดับเดียวกันรับน้ำหนักเผื่อไว้ ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องเซรามิกหรือปาร์เกต์ ในกรณีที่เป็นพื้นหินอ่อนหรือแกรนิตก็จะต้องเผื่อน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีก

ความเหมาะสมต่อพื้นที่   ก็คือการพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อการใช้พื้นนั้นๆ ในสภาพไหนอย่างไร มีการใช้สอยอย่างไร เช่น ต้องมีความเปียกชื้น ถูกแดดฝนตลอดเวลา อยู่ใกล้ความร้อน เหล่านี้จะใช้เป็นข้อยุติในขั้นต้นได้ เช่น เรามักไม่ใช้พื้นปาร์เกต์ในห้องน้ำ ไม่ใช้พื้นปาร์เกต์ในครัว

อีกลักษณะหนึ่งที่พอจะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาก็คือ ระบบการติดตั้ง ความทนทาน ความยากง่ายในการดูแลรักษา ซึ่งจะกล่าวถึงในตารางเทียบเพื่อการพิจารณา

คุณสมบัติของวัสดุ  เรื่องนี้คงจะคล้ายคลึงกับลักษณะที่กล่าวถึงความทนทาน ความยากง่ายในการดูแลรักษา แต่จุดแตกต่างก็คือ การพิจารณาถึงกายภาพของวัสดุนั้นๆ เช่น น้ำหนักความสวยงาม ความรู้สึกถึงความมีคุณค่า บรรยากาศที่ได้รับ สิ่งนี้จะใช้เป็นข้อสรุปในการเลือกใช้ได้ดี เพราะหลายๆครั้งเราไม่ได้เลือกที่ความทนทาน แต่เราเลือกที่บรรยากาศและความงดงามที่ได้รับ และหลายครั้งเราก็เลือกที่ความ “ชอบ” ด้วย ซึ่งนั่นคงจะเป็นข้อยุติสำหรับหลายๆ ท่านไปเลย สำหรับในเชิงของความงามและบรรยากาศแล้ว จากสภาพการใช้งานที่ปรากฎ ทำให้เรารับรู้ว่า ปาร์เกต์นั้นจะให้ความสุขุม อบอุ่นและเป็นส่วนตัว ในขณะที่กระเบื้องเซรามิกนั้นให้ความรู้สึกลำลอง ไม่พิถีพิถัน ไม่เป็นส่วนตัวมากนัก ทั้งยังให้ความรู้สึกสดชื่น ทันสมัยมากกว่าปาร์เกต์ ยิ่งการใช้กระเบื้องด้วยสีและลวดลายฉูดฉาดจะให้ความรู้สึกสมัยใหม่อย่างมากและคงจะเหมาะกับคนหนุ่มสาวมากกว่าผู้ใหญ่

ดังนั้นเรื่องนี้เราอาจพิจารณาได้ที่ข้อมูลทางกายภาพดังกล่าว ซึ่งคงจะสรุปได้ว่า เราสามารถใช้เกณฑ์เหล่านี้เป็นตัวตัดสินใจในการเลือกใช้

–         ความชอบ(รสนิยม)

–         ความเหมาะสมต่อการใช้งาน (สภาพพื้นที่ติดตั้ง)

–         บรรยากาศที่ได้รับ

–         การบำรุงดูแลรักษา

การพิจารณาเกณฑ์ต่างๆ ดังกล่าว คงถือเป็นอิสระสำหรับทุกท่านในการพิจารณา เพราะอาจพิจารณาจากทุกเกณฑ์เปรียบเทียบกันหรือพิจารณาเพียงเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง เช่น ในห้องนั่งเล่น เราอาจพิจารณาเพียงว่าอยากได้ห้องที่สว่างสดใส อย่างนี้เราก็สรุปได้ทันทีว่าปาร์เกต์คงจะไม่เหมาะ เพราะเป็นสีน้ำตาลเนื้อไม้ ซึ่งจะไม่ให้ความสว่างสดใส อย่างนี้เป็นต้น

และเพื่อง่ายในการพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว ได้ทำตารางเปรียบเทียบให้ท่านไว้พิจารณาด้วยแล้ว

ข้อพิจารณา พื้นปาร์เกต์ พื้นเซรามิก หมายเหตุ
ระบบโครงสร้างพื้นหลัก ค.ส.ล.พื้นสำเร็จรูป เช่นเดียวกัน ต่างที่การทำผิวหน้า พื้นปาร์เกต์มักจะฉาบปูนเรียบขัดมัน พื้นเซรามิกจะฉาบปูนหยาบ
การประกอบและติดตั้ง เป็นแบบโมเสกและแบบรางลิ้นติดตั้งโดยใช้กาวลาเท็กซ์ ประกอบเรียงต่อกันไป หรือเป็นไปตามลวดลายที่ออกแบบพิเศษ ติดตั้งโดยใช้ปูนทรายและซีเมนต์ขาวหรือกาวติดกระเบื้อง การติดตั้งปาร์เกต์ ต้องให้พื้นแห้งสนิทและควรกันความชื้นผ่านโครงสร้างพื้นขึ้นมาด้วยการติดตั้งอยู่ในเกณฑ์ง่าย 
พื้นที่เหมาะแก่การติดตั้ง ทุกห้องทุกบริเวณ ยกเว้นห้องหรือบริเวณที่มีความเปียกชื้นมากๆ ทุกห้องทุกบริเวณ ยกเว้นห้องหรือบริเวณที่ต้องการความสุขุม ส่วนตัว เช่น ห้องนอน ห้องทำงานที่ต้องการสมาธิสูง
ขนาดพื้นที่ในการติดตั้ง ทุกขนาด ทุกขนาด ควรเลือกใช้ขนาดของปาร์เกต์หรือกระเบื้องเซรามิกที่เหมาะกับพื้นที่ เช่น ไม่ควรใช้ขนาดใหญ่กับพื้นที่แคบเล็ก จะทำให้ดูเป็นเศษ
ระยะเวลาในการติดตั้งจนใช้งานได้ เร็ว เพียงใช้กาวทาติดตั้ง แต่ต้องมีขั้นตอนการขัดเรียบและเคลือบผิว เร็ว มักใช้ปูนขาวยาแนวเพื่อความเรียบร้อยจากนั้นใช้งานได้เลย ปาร์เกต์จะใช้เวลามากกว่า เพราะเปื้อนและเป็นรอยขีดข่วนได้ง่ายกว่าต้องมีวัสดุคลุมก่อนใช้งานจริง
การใช้กับวัสดุพื้นอื่นๆ ใช้ได้ ใช้ได้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ การติดตั้ง
ความสวยงาม ขึ้นอยู่กับการออกแบบมีสีสันอยู่ในโทรน้ำตาลดูเป็นธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับการออกแบบมีหลายสี ปาร์เกต์จะให้ความรู้สึกสุขุมพิถีพิถันมากกว่า
ความทนทานของเนื้อวัสดุ ค่อนข้างทนทาน ทนทาน ปาร์เกต์จะเป็นรอยขีดข่วนได้ง่ายกว่าแต่มีน้ำยาเคลือบผิวหน้าช่วยป้องกันได้
อายุการใช้งาน นานตลอดไป นานตลอดไป หากไม่มีมอด ปลวก ความชื้น
การแก้ไขซ่อมแซมเปลี่ยนแปลง ทำได้ ทำได้ มีความยากง่ายพอเพียงกัน
การตกแต่งผิว มักใช้น้ำยาเคลือบ ไม่ต้องใช้น้ำยาเคลือบ ทั้งปาร์เกต์และเซรามิกมีความงามในตัวเองแล้ว
การดูแลรักษา เช็ดถูด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำสบู่อ่อนหรือใช้น้ำยาทำความสะอาดพื้นไม้ เช็ดถูด้วยน้ำหรืน้ำสบู่อ่อนหรือใช้น้ำยาเคลือบผิวได้ในบางกรณีขึ้นอยู่กับชนิดของเซรามิกนั้นๆ
ข้อควรพิจารณา ปาร์เกต์บางชนิดบางขนาดจะมีมอด การปูโดยใช้กาวลาเท็กซ์ไม่แท้จะหลุดล่อนง่ายเมื่อมีความชื้น ปาร์เกต์แบบโมเสกบางชนิดจะมีการหลุดล่อนของชิ้นปาร์เกต์ได้ง่าย จะให้ความรู้สึกชื้นเย็นสำหรับห้องที่มีอากาศถ่ายเทน้อย หรือห้องที่ต้องปิดแอร์เซรามิกมีหลายเกรด ควรเลือกใช้ให้เหมาะกับสภาพและเหมาะกับการใช้งาน เช่น ชนิดผิวหยาบใช้กับพื้นที่เปียกชื้น พื้นภายนอกอาคาร และพื้นที่เป็นทางเดินประจำ
ราคา ใกล้เคียง ใกล้เคียง เทียบจากชนิดและเกรดที่อยู่ในระดับเดียวกัน

 

แบบบ้านและการตกแต่งห้อง ที่น่าสนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>