วิธีตรวจสอบพิมพ์เขียวก่อสร้างว่ามีมาตรฐานหรือไม่ ในเวลาที่จำกัด

October 26, 2011 by

เป็นปัญหาท้าทายและยุ่งยากปัญหาหนึ่ง ในที่นี้สมมุติว่าคุณไม่ใช่สถาปนิกหรือวิศกรเสียด้วย แต่ต้องการตรวจสอบพิมพ์เขียวก่อสร้างว่ามีมาตรฐานหรือไม่ ในเวลาที่จำกัด ก็ลองตรวจเช็ดดังนี้

1.  ดูหัวกระดาษว่ามีชื่อสถาปนิกหรือวิศวกรหรือเปล่า

2.  ตรวจเช็ดดูว่าแบบมีครบทุกแบบหรือไม่ ทั้งแบบสถาปัตย์ แบบโครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แบบสุขาภิบาลและไฟฟ้า

3.  ตรวจเช็ดในผังใหญ่รวมทั้งโครงการ ว่ามีการแสดงตำแหน่งของ บ่อเกอระ บ่อบำบัด ทางระบายน้ำ และบ่อพักน้ำหรือไม่

4.  หากเป็นไปได้ ตรวจดูว่าบ่อน้ำหรือบ่อเกรอะในผังสุขาภิบาลนั้น สามารถวางลงได้จริงกับแบบฐานราก ในแบบโครงสร้างหรือเปล่า (มักเกิดกับโครงการใหญ่ ๆ ที่คนทำงานไม่ประสานกัน)

5.  หากเป็นอาคารสูง ดูว่าช่องเปิดหมายเลขเดียวกันด้านนอกอาคาร ชั้นล่าง ๆ กับชั้นที่เกินชั้น 15 ไปมีความหนาของกระจกเท่ากันหรือไม่

6.  หากเป็นอาคารสูง ดูที่ช่องบันไดชั้น 3 เป็นต้นไป(บันไดที่อยู่ในอาคาร) มีช่องแสดงว่าเป็นช่องอัดอากาศครบทุกชั้นหรือไม่

7.  ตรวจดูผังเสาของแบบทุกชนิด(สถาปัตย์ โครงสร้าง ไฟฟ้า สุขาภิบาล) ว่าตำแหน่งเสาในแบบแต่ละชุดนั้นตรงกันหรือไม่

8.  หากรู้เรื่องกฎหมายการก่อสร้างบ้าน ลองตรวจเช็ดดู เช่น ระยะถอยร่นทุกด้าน หรือช่องขนาดจำนวนช่องเปิดของที่จอดรถ เป็นต้น

9.  ตรวจเช็คในแบบสถาปัตยกรรม เรื่องโครงสร้างที่อยู่บนพื้นดิน เช่น ถนน รั้ว ลานเทอเรซ ฯลฯ มีรายละเอียดแสดงในแบบโครงสร้างหรือไม่(ส่วนใหญ่มักจะลืม)

10.  ดูความเรียบร้อยและการตั้งใจทำของแบบพิมพ์เขียว

หากมีการตรวจเช็คทั้ง 10 ข้อนี้ใน 10 นาที แล้วพบว่าผิดไปเกินกว่า 5 ข้อ ก็ควรพิจารณากันใหม่

แบบบ้านและการตกแต่งห้อง ที่น่าสนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>