ปูพื้นด้วยแผ่นกระเบื้องเคลือบให้สวยงาม

July 11, 2011 by

แผ่นกระเบื้องเคลือบหรือที่เรียกกันว่า เซรามิค เป็นที่รู้จักกันกว้างขวาง และเจ้าของบ้านต่างก็นิยมในการใช้แผ่นกระเบื้องเคลือบสำหรับปูพื้นมากขึ้น เพราะแผ่นกระเบื้องเคลือบมีมากสีมากชนิดให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการ

เดิมทีนั้น แผ่นกระเบื้องเคลือบมักจะถูกใช้เฉพาะในห้องน้ำเป็นส่วนใหญ่ และมีให้เห็นบ้างก็คือ นำไปใช้กับห้องครัว แต่ปัจจุบันแผ่นกระเบื้องเคลือบมิได้ผลิตออกมาเพื่อห้องน้ำ ห้องครัวเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แผ่นกระเบื้องเคลือบยังได้มีส่วนในงานตกแต่งภายในตามส่วนต่าง ๆ ของบ้าน เช่น ห้องรับแขก ห้องอาหาร หรือส่วนสาธารณะอื่น ๆ ช่องทางเดินบางครั้งก็ต่อเนื่องออกไปยังเฉลียงหรือระเบียงก็มี แต่ทั้งนี้หากจะเลือกใช้ก็ควรทราบว่า แผ่นกระเบื้องนั้นเป็นชนิดใดกันแน่

ชนิดของแผ่นกระเบื้องที่จะเลือกใช้สำหรับปูพื้นหรือเพื่อการตกแต่งนั้น พอแยกออกได้เป็น 2 ประเภทคือ แผ่นกระเบื้องสำหรับใช้ภายในกับสำหรับใช้ภายนอก ดูเฉพาะรูปร่างหน้าตานั้นอาจจะไม่มีอะไรแตกต่างกันแต่จะแตกต่างกันในด้านคุณภาพ แผ่นกระเบื้องสำหรับใช้ภายในนั้น เป็นชนิดที่สัมผัสกับสภาพอากาศไม่ตลอดเวลา หรือมากเท่ากับแผ่นกระเบื้องสำหรับภายนอก ที่ต้องตากแดดตากฝน การผลิตจะเน้นคุณสมบัติในด้านนี้ อาจจะโดยฝนตลอดเป็นเวลานาน หรือโดยแดดเผาตลอดเวลา ความคงทนต่อสภาพอากาศจะแตกต่างกัน หรือแผ่นกระเบื้องสำหรับภายนอก ส่วนมากจะผลิตแบบผิวด้านมากกว่าจะผลิตแบบผิวมัน ซึ่งจะเหมาะกับการตกแต่งภายในหรือเพื่อบุผนังมากกว่า

แผ่นกระเบื้องเคลือบ มีหลายขนาดด้วยกัน เช่น 4”x4”, 4”x6”, 6”x6”, 8”x8”, 12”x12” หรืออาจมีขนาดพิเศษ แผ่นกระเบื้องเคลือบไม่ได้จำกัดรูปร่างแค่เพียงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่านั้น ยังมีอีกหลายรูปแบบ เช่น หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม มีโค้ง มีมน มีหยัก สุดแท้แต่ทางบริษัทผู้ผลิตจะกำหนดรูปแบบออกมา แต่โดยทั่วไปจะผลิตเพื่อให้สามารถต่อแบบและลวดลายได้พอดีกันมากที่สุด จึงมักผลิตออกมาเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและจัตุรัสที่ง่ายต่อการปู ให้ดูสวยงามและสนิทกันพอดีกว่ารูปทรงชนิดอื่น ๆ

แม้ว่ารูปแบบสี่เหลี่ยมของแผ่นกระเบื้องจะง่ายต่อการปูและต่อลายเพียงใด การปูแผ่นกระเบื้องก็ย่อมประสบปัญหาได้ทั้งนั้น

ประการแรก คือ ขนาดของห้องไม่สัมพันธ์กับขนาดของแผ่นกระเบื้อง หมายถึงลักษณะขนาดของห้องไม่สามารถที่จะปูแผ่นกระเบื้องได้ตามขนาดลงตัวพอดี ในข้อนี้เชื่อว่าทุกบ้านย่อมประสบปัญหานี้ เจ้าของบ้านที่ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไร หรือไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะมีปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้น หากไม่คิดมาก จะปูอย่างไรก็ได้ แต่ถ้าในแง่ของความสวยงามแล้ว การปูแผ่นกระเบื้องต้องคำนึงถึงความลงตัวพอดีกันในเนื้อที่ทั้งหมดของห้อง

โดยทั่วไป ปัญหาเช่นนี้มักถูกแก้ไขง่าย ๆ ซึ่งมักจะเป็นไปตามการทำงานของช่าง ที่คิดเอาอะไรง่าย ๆ ไว้ก่อน กล่าวคือ เขามักจะเริ่มต้นปูเต็มแผ่นชิดด้านประตูทางเข้าก่อน พอปูไปจนสุดแล้วจะพบว่า สุดห้องเหลือเนื้อที่ไม่เพียงพอที่จะปูได้เต็มแผ่น จึงได้แต่เพียงเอาแผ่นกระเบื้องมาตัดให้ลงตัวเท่านั้น แบบเช่นนี้อาจจะดูไม่กระไรนัก หากเนื้อที่ที่เหลือปูไม่เต็มแผ่นนี้มีเนื้อที่ขนาดเล็ก ๆ แต่ถ้าเป็นเนื้อที่ที่เหลือเกินกว่าครึ่งแผ่นจะดูไม่สวยงาม ดูไม่ลงตัว

จากกรณีที่กล่าวข้างต้น แก้ไขให้ดูสวยงามขึ้นได้ ทั้งนี้ต้องคิดเอาไว้ก่อนแล้วว่า ขนาดห้องกับการปูแผ่นกระเบื้องจะออกมาไม่พอดีลงตัว (เจ้าของบ้านอาจรู้ได้โดยการลองตีตารางลงในแบบแปลนห้อง หรือคำนวณตามขนาดของแผ่นกระเบื้องกับขนาดห้อง) เมื่อทราบส่วนที่เหลือแล้ว จะแบ่งเนื้อที่ที่เหลือแทนที่จะชิดเพียงด้านเดียว ก็ทำแบบเว้นขอบโดยรอบเท่ากัน แบบนี้จะเห็นแผ่นกระเบื้องเต็มแผ่นที่สวยงาม ในขณะที่ขอบจะเป็นตัวช่วยแต่งให้ดีขึ้น

หรือทางแก้ไขได้อีกประการ คือหลังจากได้คำนวณการใช้จำนวนแผ่นกระเบื้องที่จะใช้ปูได้แล้ว เนื้อที่ที่เหลือนั้น หากสามารถที่ใช้แผ่นกระเบื้องที่มีขนาดต่างกัน แต่จัดได้ลงตัวกันพอดีได้ ก็อาจใช้แผ่นกระเบื้องที่มีขนาดเล็กกว่ามาจัดเป็นขอบแทนได้ เพื่อช่วยเน้นขอบ ทั้งนี้สามารถใช้สีที่ต่างกันได้

ประการต่อมา นอกจากขนาดของห้องแล้ว ลักษณะภายในห้องอาจมีจุดที่ต้องแก้ปัญหานอกเหนือจากรูปเหลี่ยมของตัวห้องที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ ภายในห้องทุกห้องจะมีเหลี่ยมเสาล้ำเข้ามา ความหนาของผนังและเสาต่างกัน เหลี่ยมเสาที่ล้ำเข้ามาทำให้การปูพื้นขาด ๆ เกิน ๆ ปัญหานี้จะแก้ไขได้ไม่ยากนอกจากจะใช้วิธีเว้นขอบโดยรอบให้เท่ากันหรือเน้นขอบด้วยกระเบื้องที่มีขนาดต่างกันดังกล่าวมาแล้ว อาจแต่งด้วยแผ่นกระเบื้องที่มีลวดลายแบบต่อเนื่องไปรอบห้อง หรือที่เรียกว่า BORDER ส่วนเนื้อที่ภายในก็จะปูด้วยแผ่นกระเบื้องตามขนาดที่กำหนดไว้ก่อนแล้ว

ประการต่อมา ลักษณะของห้องที่ผิดรูปร่างไปจากธรรมดา เช่น ห้องที่มีผนังโค้ง เป็นเรื่องยากที่จะทำให้การปูแผ่นกระเบื้องที่พื้นแบบธรรมดาเต็มขนาดของห้องพอดีกับการติดแผ่นกระเบื้องที่ผนังโค้ง เพราะเส้นลายขอบแผ่นกระเบื้องจะไม่ลงตัวกันพอดีได้ นอกจากนี้การปูแผ่นกระเบื้องแบบธรรมดาในห้องที่มีผนังโค้งจะทำให้มีเศษเหลือมาก แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาเส้นขอบไม่ลงตัวของพื้นและผนังได้ โดยการใช้แผ่นกระเบื้องปูเป็นขอบรอบห้องเสียก่อน ส่วนในเข้ามาจะปูแบบปกติ การปูเช่นนี้จะทำให้เส้นขอบทั้งที่พื้นและผนังลดความน่าเกลียดลงได้บ้าง

นอกจากการกะขนาดและจำนวนของแผ่นกระเบื้องได้ลงตัวเรียบร้อยแล้ว ก็ยังมีปัญหาตามมาอีกเช่นกัน ดังเช่น การทำเฟอร์นิเจอร์แบบติดตายซึ่งจะไม่พอดีกับลาย การวางแผ่นกระเบื้องที่ได้แก้ปัญหาการลงตัวไปแต่แรก ที่เห็นได้ชัดก็มักจะเป็นห้องครัว ห้องเตรียมอาหาร เรื่องนี้คงต้องแก้ไขตั้งแต่เริ่มแรกเลยทีเดียว โดยต้องคิดเอาไว้แต่แรกแล้วว่า จะทำเฟอร์นิเจอร์ติดตายขนาดมากน้อยเพียงไร จะมีเนื้อที่เหลือพอที่จะมองเห็นส่วนที่เหลือตรงขอบผนังหรือไม่

ถ้าหากว่าภายในห้องนั้น ผนังด้านหนึ่งถูกปิดด้วยเฟอร์นิเจอร์ติดตาย มองไม่เห็นว่าขอบแผ่นกระเบื้องจะเหลือเป็นรอยต่ออย่างไร เราอาจใช้ประโยชน์จากการที่มีเฟอร์นิเจอร์บังทั้งหมดนี้เป็นตัวแก้ไขได้  โดยคิดเฉพาะด้านที่มองเห็นแผ่นกระเบื้องเต็มแผ่นเอาไว้ก่อน ปูไล่เข้าไป ส่วนที่เหลือก็จะไม่น่าเกลียด เพราะถูกบังโดยเฟอร์นิเจอร์ติดตาย

หรือหากมีเนื้อที่เหลือในกรณีอื่น ๆ เราก็สามารถที่จะจัดเรียงแผ่นกระเบื้องให้เกิดความสวยงามในด้านการต่อเส้นขอบอย่างเป็นระเบียบได้ โดยการเล่นเส้นขอบกันรอบนอก เพื่อให้มีส่วนที่จัดแผ่นกระเบื้องได้ลงตัวพอรอบด้านเท่ากันหมด

ในแง่ของการตกแต่ง การปูแผ่นกระเบื้องแม้จะอยู่บนระนาบพื้นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นพื้นหรือผนัง เราก็สามารถเล่นลวดลายจากแผ่นกระเบื้องเรียบ ๆ ได้ โดยการปูแผ่นกระเบื้องให้แตกต่างไปจากการปูแบบตรง ๆ ธรรมดา ๆ การสลับสี หรือสลับขนาดที่สามารถจัดเข้ากันได้ลงตัว เพื่อทำให้การปูแผ่นกระเบื้องเป็นจุดเด่นขึ้นมา หรือมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นกว่าการเรียงแบบธรรมดา

ยกตัวอย่าง แผ่นกระเบื้องขนาด 4”x6” สี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดานี้สามารถที่จะจัดเรียงในแง่ของการตกแต่งได้มากแบบด้วยกัน จะเป็นแบบเดียวกันหรือสีเดียวกันก็ได้ หรือจะสลับต่างสีกันก็ได้

นอกจากจะใช้เฉพาะแผ่นกระเบื้องขนาดเดียวกันแล้ว อาจจะเสริมด้วยแผ่นกระเบื้องที่ต่างขนาดออกมา เพื่อทำให้เกิดลวดลายของเส้นขอบต่างกันออกมาเช่นเดียวกับแผ่นกระเบื้อง 4”x4” หรือ 8”x8” สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็สามารถเรียงแผ่นธรรมดา สามารถสร้างแบบเรียงแผ่นให้ดูต่างกันได้ เช่น วางสลับสีเป็นลายตารางหมากรุกตรง ๆ ธรรมดาหรือเรียงสลับเป็นแนว 45 องศา

ส่วนแบบที่มีลวดลายในแต่ละแผ่นนั้น จะมีทั้งแบบที่มีเส้นต่อเนื่องกันเองโดยตรงหรือเป็นลายโดด ๆ จะวางสลับตรงไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับลวดลายที่ใช้ด้วย โดยเฉพาะการแต่งผนัง มักจะนิยมแบบที่มีลวดลายไปสลับบ้าง เพื่อมิให้ดูเรียบจนเกินไป การใช้แผ่นกระเบื้องติดผนัง หากแก้ปัญหาส่วนพื้นได้แล้ว ส่วนที่เหลือเศษมักจะถูกจัดให้อยู่ขอบบนสุดตรงแนวเพดานพอดี จะดูดีกว่าให้ส่วนที่เหลือเศษลงมาอยู่ด้านล่าง ซึ่งมองเห็นได้ง่ายกว่า

ยังมีปัจจัยอีกบางอย่างที่จะทำให้การปูแผ่นกระเบื้องเพื่อการตกแต่งให้ดูสวยงามได้เช่น การปูแผ่นกระเบื้องแบบชิดกัน แบบนี้จะต้องแน่ใจว่า แผ่นกระเบื้องที่ใช้มีขนาดได้มาตรฐาน ขนาดของแผ่นสม่ำเสมอ ไม่บิดเบี้ยวหรือขอบคดงอ ซึ่งถ้ากระเบื้องไม่ได้ขนาดเช่นนี้ ควรปูแผ่นกระเบื้องแบบเว้นแนวหรือยาแนวต่อ เพื่อให้เส้นยาแนวนี้ช่วยแก้ไขขอบกระเบื้องที่ไม่เรียบนั้นได้บ้าง

จะเห็นได้ว่า แผ่นกระเบื้องธรรมดานั้นสามารถสร้างแบบขึ้นมาให้ดูสวยงามในแง่ของการตกแต่งได้ มิใช่ใช้เป็นเพียงวัสดุที่ต้องใช้ในบ้าน หากคำนึงถึงความพอดี และการจัดเรียงแผ่นให้ลงตัว ความสวยงามก็จะบังเกิดขึ้น และช่วยเสริมเป็นงานตกแต่งที่น่าสนใจขึ้นด้วย

แบบบ้านและการตกแต่งห้อง ที่น่าสนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>