งานก่อสร้าง:ร้อยพันปัญหาในงานก่อสร้าง

October 17, 2011 by

การจับเซี้ยมจับฉากจับปุ่มเป็นกรรมวิธีจัดเตรียมระดับ-ระยะก่อนการฉาบปูน ลักษณะเป็นปุ่มปูน ทรายที่แสดงถึงแนวสันของผนัง หรือมีระนาบแบนให้เห็นความหนาของผิวปูนที่จะฉาบลงไป การฉาบที่ถูกกรรมวิธีช่างปูนจะต้องจับเซี้ยม-จับฉาก-จับปุ่มก่อนที่จะฉาบปูนเสมอ  หากท่านเห็นว่าช่างปูนใดฉาบผนังบ้านท่านโดยไม่ทำเซี้ยม-ฉาก-ปุ่มเสียก่อน ก็น่าจะบอกผู้ก่อสร้างให้เปลี่ยนช่างปูนได้แล้ว

การก่อสร้างอิฐที่ถูกกรรมวิธีนั้นจะต้องดำเนินการดังนี้

–         อิฐจะต้องชุบน้ำให้ชุ่มน้ำเสียก่อน ไม่เช่นนั้นอิฐจะดูดซึมน้ำปูน จนปูนก่อไม่ทำหน้าที่ยึดเกาะที่ดี

–         การก่ออิฐจะต้องไม่ก่อสูงมากนักในทีเดียว จะต้องทิ้งไว้ให้ปูนก่อยุบตัวลงมาแล้วจึงก่อต่อไปจนหมด และทิ้งช่องว่างระหว่างผนังกับท้องพื้นด้านบนไว้หน่อยก็จะยิ่งดี ภายหลังเมื่อผนังทรุดตัวดีแล้วจึงก่ออิฐก้อนสุดท้ายได้

–         เมื่อก่ออิฐเสร็จแล้วต้องทิ้งไว้อย่างน้อย 1 วัน ให้ผนังอยู่ตัว และความร้อนจากปูนก่อเย็นลง จึงเริ่มจับเซี้ยม จับฉาก จับปุ่ม แล้วฉาบปูน

–         การฉาบปูนต้องมีส่วนผสมที่ดี และน่าจะผสมน้าเคมีประสานพิเศษกันแตก และห้ามฉาบปูนหนาเกินไป เพราะความร้อนของปูนชั้นในจะระเหยดันออกมายังชั้นนอก และทำให้ปูนฉาบนั้นแตกได้

–         การฉาบปูนที่ดี ไม่น่าใช้ฟองน้ำที่แห้งเกินไป เพราะจะดูดน้ำปูนออกจากปูนฉาบ หากมีงบประมาณเพียงพอ น่าให้ใช้วิธี “ปั่นแห้ง” ซึ่งช่างประเภทนี้กำลังจะหมดจากประเทสไทยเราแล้ว

–         หากผิวปูนฉาบมีรอยแตกคล้ายลายงา ไม่ใช่เรื่องที่คอขาดบาดตาย ทิ้งเอาไว้สักพักแล้วใช้สีทา แต่ง (โป๊ว) ลงไป ผิวแตกลายงานั้นจะหายไปเอง

ข้อคิดที่สำคัญก่อนลงมือต่อเติมบ้าน

บ้านเหมือนสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ที่จะต้องเติบโตและแก่เฒ่าชราไป ดังนั้นการต่อเติมบ้านเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้นได้ มีข้อคิดที่น่าสนใจว่าเมื่อลงมือต่อเติมบ้านจะทำอย่างไร

–         ถามตัวเองก่อนว่ามีเงินหรือเปล่า หากมีงบประมาณที่แน่นอน จงวางแผนที่จะใช้เงินนั้นเพียง 70℅ของเงินที่มีอยู่ เพราะการต่อเติมบ้าน อาจพบกับปัญหาการบานปลายได้ง่ายกว่าการสร้างบ้านใหม่

–         ตรวจเช็คว่าการต่อเติมนั้นผิดกฎหมายหรือไม่ และหากจำเป็นต้องขออนุญาตต่อทางราชการ ก็ดำเนินการเสีย

–         ระวังปัญหาโครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมต่อโครงสร้างเก่ากับโครงสร้างใหม่ เพราะอาคารใหม่กับอาคารเก่าจะทรุดตัวไม่เท่ากันแน่นอน เกิด “อาคารวิบัติ” ได้  หรือท่อแตก สายไฟขาด อันเนื่องจากการทรุดตัวไม่เท่ากัน

–         ตรวจเช็ดประปา-ไฟฟ้า สำหรับส่วนที่ต่อเติมว่าจะเอาจากไหนมาใช้ และอย่าต่อโดยไม่รู้เรื่อง เช่น ดึงสายไฟเล็ก ๆ จากบ้านเก่ามาเข้าบ้านใหม่ทั้งหลัง สายไฟอาจช็อตและไฟไหม้ได้

แบบบ้านและการตกแต่งห้อง ที่น่าสนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>