ประเภทของมุ้งลวดที่ทำไว้กันแมลง

June 22, 2011 by

แต่เดิมมานั้นเรารู้จักมุ้งลวดในลักษณะของการนำมาใช้ป้องกันแมลงตัวร้ายทั้งหลายไม่ให้เข้ามาทำความรำคาญภายในบ้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ยุง” มุ้งลวดดูจะเป็นวัสดุประเภทเดียวที่ดูจะมีประสิทธิภาพสูงสุด ในราคาที่สามารถซื้อหามาใช้กันได้ เพื่อป้องกันแมลง โดยยอมให้แมลงตัวเล็กตัวน้อยที่มีขนาดย่อมกว่าตารางถี่ ๆ ของเส้นลวดและลมเท่านั้นที่สามารถลอดผ่านและถ่ายเทไปมาได้ แม้ว่าการใช้มุ้งลวดจะลดทอนกระแสลมที่พัดผ่านเหลือเพียงครึ่งหนึ่งก็ตาม แต่มุ้งลวดก็ยังเป็นที่ยอมรับ เพราะดีกว่าจะมานั่งตบยุงหรือหงุดหงิดกับบรรดาแมลงทั้งหลายที่จะบินมาเล่นแสงไฟในบ้าน

มุ้งลวดที่ผลิตขึ้นใช้ในบ้านเรา เป็นมุ้งลวดที่ทอขึ้นจากเส้นอะลูมิเนียมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.009 นิ้ว ด้วยเครื่องจักร ผืนมุ้งที่ออกจากเครื่องจักรจะมีความสกปรกจากคราบน้ำมันในขณะที่ทอ จึงต้องนำผืนมุ้งมาฟอกทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง ผืนมุ้งที่ผ่านการฟอกทำความสะอาดแล้ว เส้นอะลูมิเนียมจะมีความคมและความมันวาวสะท้อนแสงได้มาก เมื่อนำไปใช้งานจะมีผลทำให้ภาพที่ได้จากการมองผ่านผืนมุ้งลวดไม่ชัดเจน โดยเฉพาะมุมมองที่ทำกับผืนมุ้งลวดประมาณ 10-20 องศา และจากการขาดการลงทุนทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการผลิต ผืนมุ้งลวดจึงไม่ได้ผ่านกรรมวิธีเพื่อป้องกันการเกิดสนิมโลหะ ทำให้เกิดการผุกร่อนได้ง่ายเมื่อถูกความชื้น นอกจากนี้ การยึดเกาะกันระหว่างเส้นลวดในแนวตั้งและแนวนอนมีน้อย ทำให้ตาตารางของเส้นลวดโย้ไปมาได้ตามแรงดึง ดังนั้นการนำมาขึงขึ้นกรอบบานจึงต้องใช้ความประณีตอย่างมากในการดึงมุ้งลวดให้ตึงเพื่อให้ได้ตาตารางมุ้งลวดที่มีระเบียบไม่โย้ไปมา

จากปัญหาการเกิดสนิมโลหะที่ทำให้มุ้งลวดผุกร่อน และปัญหาการสะท้อนแสงของมุ้งลวดที่ผลิตขึ้นใช้ในประเทศ จึงได้มีผู้นำเข้ามุ้งลวดที่ทำจากไฟเบอร์มาใช้แทนมุ้งลวดที่ทอจากเส้นอะลูมิเนียม ซึ่งคุณสมบัติของมุ้งไฟเบอร์จะไม่มีปัญหาเรื่องสนิมโลหะและการสะท้อนของแสง ทำให้มองผ่านมุ้งลวดได้ชัดเจนและสบายตากว่า ทั้งยังช่วยลดทอนแสงที่จะเข้าสู่อาคารได้มากกว่ามุ้งลวดอะลูมิเนียม

ข้อดีของมุ้งไฟเบอร์อีกอย่างหนึ่งก็คือ ผืนมุ้งจะมีความหยุ่นนุ่ม ไม่มีความคมที่จะระคายผิวเมื่อสัมผัส เหมือนมุ้งที่ทอจากเส้นลวด และผืนมุ้งไฟเบอร์จะมีหน้ากว้างมากกว่ามุ้งลวดทั่วไป คือมีหน้ากว้างถึง 84 นิ้ว ในขณะที่มุ้งลวดทั่วไปมีขนาดหน้ากว้าง 48 นิ้ว แต่มุ้งไฟเบอร์ก็มีปัญหาในเรื่องของความหย่อนตัวของมุ้งเมื่อใช้ไปนาน ๆ และปัญหาของการฉีกขาดได้ง่ายกว่ามุ้งลวดอะลูมิเนียม เมื่อถูกเฉี่ยวด้วยของมีคมหรือถูกบุหรี่

ในปัจจุบัน มุ้งลวดที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากมุ้งลวดที่ใช้กันอยู่แต่เดิม  มุ้งลวดที่กล่าวถึงนี้ ผลิตขึ้นจากเส้นลวดอะลูมิเนียมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง .011นิ้ว ทอสานขึ้นเป็นผืน โดยในหนึ่งตารางนิ้วจะมีความละเอียดของช่องตารางเท่ากับ 16-18 ช่องตาราง เมื่อทอเป็นผืนแล้วจะผ่านการชุบอโนไดซ์สีเดียวกับอะลูมิเนียม จากนั้นจึงเข้าเครื่องอบและเป่าแป้ง มุ้งลวดที่ได้จากการผลิตในขั้นตอนนี้ จะดูเหมือนมุ้งลวดธรรมดาทั่วไป แต่จะมีอายุการใช้งานนานกว่า เนื่องจากผ่านการชุบอโนไดซ์ เพื่อป้องกันการผุกร่อน

นอกจากนี้การชุบอโนไดซ์ยังมีผลให้เส้นลวดลดความคม ช่วยให้ระคายผิวน้อยลงเมื่อสัมผัสและผืนมุ้งจะมีการจับยึดระหว่างเส้นลวดดีขึ้น ไม่โย้ไปมาเมื่อถูกแรงดึงเหมือนกับมุ้งลวดธรรมดา ทำให้ง่ายต่อการขึงเข้ากับกรอบบาน แต่มุ้งลวดที่ได้จากการผลิตขั้นตอนนี้ ยังคงมีการสะท้อนของแสงจากมุ้งลวด ทำให้ภาพที่มองผ่านมุ้งลวดนี้ไม่ชัดเจนนัก

ปัญหาที่เกิดจากการสะท้อนแสงของมุ้งลวด ได้มีการแก้ไขโดยการนำผืนมุ้งลวดที่ผ่านการชุบอโนไดซ์ครั้งที่หนึ่งแล้วนั้น ไปชุบอโนไดซ์สีชาดำอีกครั้งหนึ่ง ความหนาของเคลือบผิวประมาณ 10-14 ไมครอน เมื่อผ่านการชุบอโนไดซ์สีชาดำแล้ว มุ้งลวดจะทนต่อการกัดกร่อนของสนิมโลหะได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความชื้นในสภาพการใช้งานปกติ หรือได้ความเค็มจากน้ำทะเล นอกจากนี้การชุบสีชาดำยังช่วยลดการแผ่รังสีความร้อนจากภายนอกอาคารเข้าสู่ภายในได้ถึง 30% ด้วย

ผลที่ได้จากการชุบอโนไดซ์สีชาดำอีกประการหนึ่งคือ มุ้งลวดจะไม่สะท้อนแสง ทำให้ภาพที่มองผ่านมุ้งลวดชนิดนี้มีความชัดเจนมากกว่ามุ้งลวดชนิดอื่น ๆ นอกจากนี้ยังทำให้ผิวมุ้งลวดมีความเรียบและลื่นมากขึ้นกว่าการชุบมุ้งลวดได้ง่ายกว่ามุ้งลวดธรรมดาทั่วไปและนอกจากจะชุบอโนไดซ์สีชาดำแล้ว ยังมีมุ้งลวดชนิดชุบอโนไดซ์สีถ่าน (Charcoal Finish) ให้เลือกอีกอย่างหนึ่งด้วย ซึ่งมีคุณสมบัติต่าง ๆ เหมือนกับการชุบอโนไดซ์สีชาดำ

เล่ามาถึงตรงนี้แล้ว สิ่งที่หลายๆ คนสนใจต่อจากนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของราคา เพราะเมื่ออ่าน ๆ ดูแล้ว มุ้งลวดชนิดชุบอโนไดซ์นี่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย เพราะดูจะมีคุณสมบัติดีกว่ามุ้งลวดชนิดอื่น ในเรื่องของราคานั้นก็เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่า วัสดุที่มีการผลิตที่ซับซ้อนกว่าธรรมดา เพื่อให้คุณภาพดีขึ้นนั้น ย่อมต้องมีราคาสูงกว่าวัสดุอย่างอื่น ๆ มุ้งลวดเองก็เช่นกัน ถ้าจะให้ลำดับในเรื่องราคาแล้ว มุ้งลวดที่มีราคาต่ำที่สุดนั้น ก็เห็นจะเป็นมุ้งลวดที่เราผลิตใช้ได้เองภายในประเทศคุณภาพอาจจะน้อยไปสักหน่อยเมื่อเทียบกันกับของต่างประเทศที่มีเทคโนโลยีทางการผลิตสูงกว่า ส่วนมุ้งแบบไฟเบอร์และมุ้งลวดแบบชุบอโนไดซ์นั้น จะมีราคาสูงต่ำไล่ลำดับกันไป

ในแง่ของการเลือกใช้วัสดุอย่างใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีกำลังซื้อได้มากน้อยแค่ไหน เพราะคุณภาพไม่ใช่ตัวกำหนดแต่เพียงอย่างเดียวเสมอไป แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรมองข้ามและถ้าจะถามว่าควรจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ เรื่องของเรื่องก็คงจะไม่พ้น “งบน้อยสร้างบ้านแต่พอตัว” นั่นเอง

แบบบ้านและการตกแต่งห้อง ที่น่าสนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>