ประสานเนื้อที่บ้านในฝันเพื่อตอบสนองประโยชน์ใช้สอย

July 4, 2011 by

เขาว่ากันว่าในการออกแบบอาคารนั้น นอกจากการตอบสนองประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามแล้ว เทคนิคในการก่อสร้างที่ตามมาจะต้องเป็นกรรมวิธีที่ง่ายตรงไปตรงมา และมีความประหยัดด้วย

การจัดกลุ่มของระบบโครงสร้างที่เหมือนกันเอาไว้ด้วยกันนั้น ถือเป็นหลักการที่ทำให้ประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง อย่างเวลาที่พวกสถาปนิกเขาออกแบบบ้านกันนั้น เขาจะยึดถือหลักของการประสานประโยชน์ใช้สอย ยึดถือความต่อเนื่องของกิจกรรม การดำเนินชีวิตภายในบ้าน พูดง่าย ๆ ก็คือ จัดว่าห้องใดควรอยู่ตำแหน่งใด มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับห้องอื่น ๆ อย่างไร เช่น ห้องครัวกับห้องอาหาร ควรสามารถติดต่อกันได้โดยสะดวก ห้องอยู่อาศัย ควรอยู่ในตำแหน่งที่ “สบาย” และเป็นส่วนตัวพอสมควร และสิ่งที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจน ก็คือ ห้องน้ำ (ที่กำหนดให้มากกว่าหนึ่งห้อง) จะถูกกำหนดเอาไว้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อผลของความประหยัด ความสะดวกในการเดินท่อน้ำดี น้ำเสีย และท่อโสโครกต่าง ๆ

นอกจากนี้แล้ว การออกแบบบ้านยังต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพของประโยชน์ใช้สอย คำนึงถึงความสบาย ถ้าเป็นบ้านในเมืองเรา ก็ต้องบอกว่าเป็นบ้านที่ไม่ร้อนอีกประการหนึ่งที่พวกสถาปนิกคำนึงถึง(ถ้ามีโอกาส)ก็คือ บรรยากาศของภายในบ้าน ซึ่งมันขึ้นอยู่โดยตรงกับการกำหนดปริมาตรเนื้อที่ (SPACE) ภายใน อย่างไรก็ตาม สภาวะปัจจุบัน และตัวแปรอื่น ๆ ไม่อาจทำให้สถาปนิกออกแบบบ้านได้ตามทฤษฎีทั้งหมด ตัวแปรเหล่านั้นก็เช่น สภาพของที่ดิน ขนาดที่ดิน งบประมาณในการก่อสร้าง ดังนั้น “บ้าน” ที่ถูกออกแบบขึ้นมาจึงเป็นบ้านที่มีองค์ประกอบ มีส่วนใช้สอยครบ แต่จะสบายในการอยู่ ในการใช้สอยหรือไม่ เป็นเรื่องที่รองลงมา เพราะความต้องการในด้านเนื้อที่และประโยชน์ใช้สอยของเรานั้น เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดและต้องการไปตามสัญชาตญาณประการหนึ่งกับความต้องการ (WANT) ที่นอกเหนือไปจากความต้องการพื้นฐาน (NEED) ด้วยอีกประการหนึ่ง

ความละเอียดอ่อนของการออกแบบบ้านจึงอยู่ที่ตรงนี้ พอมาถึงตรงนี้ก็อย่างเพิ่งเดาว่า บ้านในฝันถูกออกแบบขึ้นตามทฤษฎี และด้วยความละเอียดอ่อนอย่างยิ่งยวด เพียงแต่คิดว่า ต้องเป็นบ้านที่มีประโยชน์ใช้สอยครบถ้วนตามความต้องการและสามารถเอาฝันนั้นไปทำให้เป็นจริงได้ เท่าที่สังเกตและประสบมานั้น บ้านในราคาประหยัด แต่มีส่วนใช้สอยครบตามความต้องการพื้นฐานนั้น จะเป็นบ้านที่ถูกย่อส่วนใช้สอยต่าง ๆลงมา ประการหนึ่ง กับเป็นบ้านที่คำนึงถึงความครบถ้วนของประโยชน์ใช้สอย  โดยคำนึงถึงส่วนที่ว่างที่ใช้เป็นส่วนติดต่อหรือเปลี่ยนสภาวะการใช้สอย ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ คือ การจัดส่วนใช้สอย คือเราจะเห็นว่าหลังจากที่เราขึ้นมายังชั้นบนแล้ว เราจะ “ปะทะ” กับประตูห้องนอนทั้งหมดที่อยู่ด้านหน้าด้านซ้ายและหลัง เราไม่มีโอกาสที่จะเอ้อระเหยอยู่ในบริเวณนั้นได้ นอกจากรีบผลักประตูเข้าไปยังห้องนอนทันที

นั่นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าจะเอาบ้านที่มีส่วนใช้สอยครบ ในงบประมาณประหยัด แต่ความสำคัญนั้นกลับอยู่ที่ว่า “ท่าน” สามารถที่จะยอมรับสภาพเช่นนั้นได้หรือไม่ ประการหนึ่ง กับสถาปนิกที่ออกแบบผู้นั้นได้ “คิด” อย่างสุดความสามารถแล้วหรือยัง

บ้านที่ถูกออกแบบให้มีส่วนใช้สอยครบ และอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างที่ประหยัดถ้าจะมีโรงรถ ก็เป็นโรงรถที่ได้เนื้อที่มาโดยปริยาย คือไม่ต้องไปสร้าง “โรง” รถขึ้นมาอีกต่างหาก ความต่อเนื่องของเนื้อที่ใช้สอยที่อยากจะเน้นให้เห็นก็คือ เนื้อที่ใช้สอยในส่วนของชั้นล่าง จะเห็นว่าเป็นเนื้อที่ต่อเนื่องกัน เพื่อให้แลโล่งตลอด ขจัดความทึบอึดอัดออกไป จากการที่จะกั้นห้องแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ

ผมเน้นห้องครัวที่ประกอบอาหารแบบ “เรา ๆ” ออกไปอยู่ภายนอกบ้าน ส่วนเตรียมอาหารก็คือ ครัวย่อย มีเคาน์เตอร์บาร์เอาไว้วางขวดน้ำ เอาไว้ชงกาแฟ ชงโกโก้หรือนม เอาไว้ตระเตรียมผลไม้สำหรับกิน เนื้อที่ใช้สอยรวมของบ้าน เบ็ดเสร็จประมาณ 122 ตารางเมตร มีเฉลียงหน้าบ้านรูปร่างยาว ๆ แปลก ๆ บางทีการออกแบบก็ต้องการปฏิกิริยา เนื้อหาท่าทางบางอย่าง เอาเหตุเอาผลอย่างเดียวก็ดูจะจำกัดตัวเองจนเกินไป สรุปแล้ว การแต่งหน้าแต่งตัวนี่ก็สำคัญ ก็ดูแต่คนเรายังทำอย่างนั้นเลย

แบบบ้านและการตกแต่งห้อง ที่น่าสนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>