บ้าน:บ้านไฮเทค

November 25, 2011 by

คนส่วนใหญ่คงรู้จักคำว่าไฮเทค แต่จะเข้าใจกันหรือไม่ก็ไม่ทราบ เพราะไฮเทคนั้น เป็นคำเฉพาะที่มีความหมายลึกซึ้ง แตกต่างจากคำว่า TECHNOLOGY

HI-TECHหรือ HI-TECHNOLOGY นั้น แปลตรงตัวว่า เทคนิควิทยาการชั้นสูง หมายถึง เทคนิควิทยาที่ประกอบด้วยลักษณะวิธีการและวิชาการชั้นสูง ที่ใช้หรือประกอบอยู่กับเทคนิควิทยานั้นๆ ซึ่งมักจะใช้วิชาการทางฟิสิกส์ ทางเคมี ทางชีวเคมี ทางวิศวกรรมชั้นสูงเข้ามาประกอบด้วย พอพวกเราพูดถึง ไอเทคก็ดูจะเข้าใจว่าเป็นสิ่งหรูเลิศในทางเทคนิควิทยาอย่างนั้น และคงไม่ได้หมายถึงอะไรที่ลึกซึ้งดังกล่าว และมักจะกลายเป็นภาษาเท่ที่แสดงถึงความทันสมัยทางเทคนิควิทยาอย่างนั้น

ความเจริญทางวัถุและเทคโนโลยีนั้น ทำให้มนุษย์ต้องยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับมันแต่ในส่วนลึกแล้ว ความเจริญดังกล่าวเป็นตัวทำลายธรรมชาติลงไปมาก จนเกิดสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษขึ้น และได้กลายเป็นดาบสองคมที่ทำให้เราต้องพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น ปัจจุบันทางการของสหรัฐฯได้ส่งชายหญิงจำนวน 8 คน เข้าไปอยู่ในโดมขนาดยักษ์เป็นเวลาสองปี เพื่อทดลองหาความเหมาะสมต่างๆ สำหรับการใช้ชีวิตในโดม ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบทางธรรมชาติและชีววิทยาต่างๆ ทั้งนี้ก็เพราะเชื่อว่า ในอนาคตมนุษยชาติอาจจะประสบปัญหาสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปหมด จนมนุษย์ไม่สามารถอยู่ในบรรยากาศดังปัจจุบันได้ เช่นเดียวกันอาจจะเกิดฝุ่นนิวเคลียร์ครอบคลุมหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 3 จบลงแล้วก็ได้

บ้านไฮเทคได้ยึดเกณฑ์ในการดำรงชีวิตในอนาคตอันใกล้ ที่ระบบนิเวศและความเป็นอยู่ภายในบ้านมีสิ่งอำนวนความสะดวกอย่างครบครัน ตั้งแต่ระบบการดำรงชีพ ระบบการพักผ่อน ระบบสันทนาการ ระบบการทำงานต่างๆ โดยใช้สมองกลและอุปกรณ์ในด้านนั้นๆ เป็นเครื่องอำนวยความสะดวก เช่น ใช้ควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้าแสงสว่าง การเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องใช้ในครัว ระบบวิเคราะห์อาการไม่สบายของเราในเบื้องแรก รวมถึงเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ทางเลื่อน บันไดเลื่อน ระบบการเปิดปิดประตูหน้าต่างเพื่อกันฝน เพื่อปรับแสงธรรมชาติ

ในแง่ของการปรุงอาหาร ก็จะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบใหม่ทั้งหมด เช่น เตาไมโครเวฟ เตาไฟฟ้า ที่ให้ความร้อนโดยตรงเฉพาะภาชนะนั้นๆ ระบบแช่แข็งของอาหาร ระบบปรับอากาศก็จะสามารถปรับอุณหภูมิได้เอง และสร้างสภาวะสมดุลระหว่างอุณหภูมิภายในและภายนอก เพื่อลดสภาวะความแตกต่างทางด้านอุณหภูมิของระบบนิเวศน์ หรือแม้แต่การสร้างสภาวะจำลองภายในอาคารเพื่อความเหมาะสมก็เป็นไปได้

ระบบสื่อสาร ย่อมรวมถึงการติดต่อภายในอาคาร การติดต่อภายนอก ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ดาวเทียม กับหน่วยงานต่างๆกับโรงเรียน

ระบบสันทนาการก็จะครอบคลุมถึงระบบโรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก ระบบห้องฟังสเตอริโอ ระบบการปรับเสียงแบบSTEREO-SENSURROUND การใช้คอมแพ็คท์ดิสก์ที่สามารถต่อถึงกันได้

ระบบภายในห้องน้ำจะครอบคลุมถึงระบบน้ำร้อนน้ำเย็น ระบบเป่าแห้ง ระบบน้ำหมุนวนในอ่างอาบน้ำ ระบบนวดและกระตุ้นกล้ามเนื้อ

ระบบพลังงานที่มาจากเซลล์สริยะ

ระบบกำจัดขยะโดยวิธีเผาด้วยไฟฟ้าและวิธีย่อยสลายกลายสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่น

ระบบน้ำใช้และน้ำทิ้งที่สะอาดและช่วยลดมลพิษ ได้แก่ ระบบการบำบัดน้ำสเยทางชีวเคมีชั้นสูง

ท่านอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ แต่ความจริงนั้นมนุษย์คิดค้นถึงสิ่งเหล่านี้ได้หมดแล้ว รอเพียงการใช้งานและการพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมหลังการใช้ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการพัฒนาของมนุษยชาติมากกว่าระบบการเมืองการบ้านที่เป็นเพียงละครโรงใหญ่ในระบบสังคมเท่านั้น

บ้านในอนาคตที่ไม่ต้องฝัน นอกจากเสนอแนะให้ท่านได้เปลี่ยนมุมเปลี่ยนจุด จากสภาพรอบข้างรอบกายที่มีแต่ความเบี่ยงเบนจากระบบสังคม การเมือง มาตระหนักถึงความจริงทางเทคนิควิทยาการที่มีผลต่อการมีชีวิตอยู่ในอนาคตมันสำคัญมากกว่า ตำแหน่ง และ เก้าอี้ เสียอีก

 

 

แบบบ้านและการตกแต่งห้อง ที่น่าสนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>