การนำต้นไม้ประดับเข้ามาใช้ในอาคาร

November 21, 2011 by

ไม้ประดับและไม้ดอกทุกชนิดสามารถนำเข้าประดับภายในอาคารได้ทั้งนั้น เพียงแต่จะต่างกันตรงระยะเวลาในการใช้งาน ซึ่งต้นไม้แต่ละชนิดก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป ดังนั้น ก่อนการนำต้นไม้เข้าประดับในอาคารควรมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของต้นไม้ดังนี้

1.  ต้นไม้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคและแมลง

2. ต้นไม้มีทรงพุ่มสวยงามตามที่ต้องการ

3.  ปรับสภาพของแสงที่ต้นไม้จะได้รับ ให้ใกล้เคียงกับสภาพแสงภายในอาคารเสียก่อน ประมาณ 2 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน

4.  ทำความสะอาดต้นและใบ

5.  เพิ่มความสวยงามให้กับต้นไม้ โดยการใช้น้ำยาเช็ดที่ใบให้มันวาว

ไม้ประดับ

ไม้ประดับในอาคารนั้นส่วนใหญ่จะสับเปลี่ยนกันทุกสัปดาห์ ต้นไม้จึงจะอยู่ในสภาพที่ไม่ทรุดโทรมมาก และเมื่อนำไม้ที่ประดับในอาคารออกมาที่เรือนเพาะชำแล้ว ควรจะวางไว้ในโรงเรือนที่พรางแสงประมาณ 50-70 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้ด้วย อย่านำเอาต้นไม้ออกไปผึ่งแดดเลย เพร่าต้นไม้อาจจะปรับสภาพแสงตามไม่ทัน ใบอาจเหี่ยวแห้งและตายได้ในที่สุด และเมื่อต้นไม้ออกจากภายในอาคารมายังโรงเรือนต้นไม้ก็ควรปฏิบัติดังนี้

ทำความสะอาดต้นและใบโดยการใช้น้ำละอองฝอยฉีด เติมดินผสมลงในกระถาง ตัดแต่งกิ่งไม้ พ่นยากำจัดโรคและแมลง สุดท้ายก็อย่าลืมเพิ่มปุ๋ยให้ต้นไม้เพิ่มอีก

ไม้ประดับในบ้าน

ต้นไม้ประดับตกแต่งบ้าน

แบบบ้านและการตกแต่งห้อง ที่น่าสนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>