ขาว-ดำ กับความนิยมในการตกแต่งภายใน

July 22, 2011 by

แนวความคิดเดิม

เอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่มีมากับคนไทยหรือคนแถบตะวันออก นับแต่โบราณกาลจนกระทั่งหลายประเทศได้กลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ความคิดดั้งเดิมก็ยังคงอยู่ ไม่จางหายไปตามกาลเวลาก็คือ การเชื่อถือโชคลาง ฤกษ์ผานาที ที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวันอย่างไรก็ตาม

สิ่งมงคลต่าง ๆ งานมงคลต่าง ๆ ที่จะหมายถึงการทำให้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสงบสุข จะต้องมีฤกษ์ยามที่ดีที่สุด โดยต้องขอคำแนะนำจากผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้ที่มีจิตหรือญาณพิเศษประเภทมดหมอ หรือรวมไปถึงพระสงฆ์องคเจ้าที่เป็นที่นับหน้าถือตากัน มีการคำนาณเวลาต่าง ๆ แล้วจึงจะกำหนดออกมาได้ว่าวันไหนเหมาะแก่การทำอะไร แม้กระทั่งเรื่องของสี ความถูกโฉลกต่าง ๆ ของผู้ใดผู้หนึ่งก็มีอิทธิพลเหนือความเป็นอยู่ด้วย และโดยเฉพาะในความเป็นมงคล สีหนึ่งที่ถูกห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้เข้ามาข้องเกี่ยวได้เลยก็คือ สีดำ

อาจเนื่องมาจากคนไทยและคนแถบตะวันออกถือเรื่องความหมายของสีเป็นสำคัญด้วย เพราะสีดำอาจหมายถึงสิ่งเร้นลับ สิ่งชั่วร้าน ที่จะทำให้ชีวิตเศร้าหมองได้ หรือสีดำเป็นสีแห่งความทุกข์ระทม ไม่สร้างความสดใสให้กับชีวิต สีดำไม่อาจอยู่กับความเป็นมงคลต่าง ๆ ได้ ยกเว้นที่นิยมใช้กันมานานก็คือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับความตาย ซึ่งจะเห็นได้โดยทั่วไปว่า ผู้คนจะใส่เสื้อผ้าสีดำไปงานศพเท่านั้น รวมทั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ในพิธีการงานศพก็เป็นสีดำ

ในขณะเดียวกันคนละซีกโลก แถบตะวันตกกลับมีความนิยมในสีดำเป็นพิเศษ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่เป็นมาช้านานอย่างน้อยก็ 50 ปีขึ้นไป และเขาก็นำสีดำเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

ลักษณะสภาพแวดล้อม

จากคติความเชื่อต่าง ๆ ที่ฝังกันมาเกี่ยวกับสีดำ แต่ก็อาจมีสิ่งอื่นเป็นส่วนประกอบอีกด้วย กล่าวคือ แถบตะวันออกหรือในประเทศไทยเป็นเขตที่มีอากาศร้อน ซึ่งในเรื่องของทฤษฎีและความเป็นจริงก็ย่อมบอกอยู่แล้วว่า สีดำนั้นสามารถดูดซับความร้อนได้มากกว่าสีอื่น สีดำทำให้เกิดความรู้สึกที่อึดอัด ในขณะเดียวกันสีดำจะทำให้ความรู้สึกของการกินระวางเนื้อที่หรือหรือแผ่อิทธิพลได้มากกว่าในปริมาณพื้นที่ที่เท่ากันหากเปรียบเทียบกับสีอื่น

วัตถุใดก็ตามที่เป็นสีดำก็จะเก็บความร้อนได้มากกว่า และโดยสภาพอากาศซึ่งร้อนอยู่แล้ว จึงอาจดูไม่เหมาะสมที่จะนำเข้ามาใช้กับชีวิตประจำวันได้ แล้วยิ่งนำเข้ามาใช้กับบ้านที่อยู่อาศัยด้วยก็ยิ่งเร้าความรู้สึกเพิ่มมากขึ้น

ส่วนในซีกโลกตะวันตก ซึ่งมีอาการแตกต่างไปจากบ้านเมืองของเรา อยู่ในเขตอากาศหนาวมากกว่า ความต้องการที่จะสร้างความอบอุ่นตลอดเวลามีมาก จึงจำเป็นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมของตนเอง ในขณะที่ความรู้สึกส่วนหนึ่งของสีดำที่อาจหมายถึงความเป็นปึกแผ่น ความแข็งแรงและมั่นคงก็มีส่วนทำให้ชาวตะวันตกนิยมในสีนี้มากกว่า เป็นพื้นฐานทางสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

แม้ว่าสีดำจะมีอิทธิพลต่อความเชื่อสักมากน้อยเพียงไร แต่ก็ยังสามารถหักเหความคิดแบบเก่า ๆ ได้เช่นกัน อาจเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการต่าง ๆ รวมทั้งอิทธิพลจากแนวโน้มความนิยมของประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านการออกแบบเข้ามามีส่วนที่ทำให้คนไทย โดยเฉพาะรุ่นใหม่เริ่มเปลี่ยนแนวความคิด และยอมรับเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ

สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเกี่ยวกับสีดำนั้น อาจมาจากแนวโน้มด้านแฟชั่นเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ทั้งที่เดิมคนไทยจะใส่สีดำก็ต่อเมื่อเป็นพิธีศพเท่านั้น เมื่อแฟชั่นเข้ามามีบทบาทด้านเครื่องแต่งกายจึงอาจมีส่วนต่อความคิดต่อเนื่องไปยังสิ่งที่อยู่รอบข้าง เช่น เครื่องประดับต่าง ๆ แล้วก็เข้าสู่ลักษณะของการออกแบบตกแต่งร้านที่เกี่ยวกับอาภรณ์เครื่องแต่งกาย เพื่อเน้นความแปลกตากว่าร้านที่ใช้สีค่อนข้างธรรมดา หรือสีอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สีดำ สามารถเร้าความสนใจได้

จากแฟชั่น จากลักษณะของการตกแต่งร้านด้านเสื้อผ้า ก็ต่อเนื่องไปถึงร้านขายของแต่งบ้านต่าง แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเข้าไปอีก คือส่วนประกอบของของตกแต่งบ้านเป็นชิ้นเป็นอัน จนไปถึงการเลือกใช้วัสดุต่าง ๆของการตกแต่งภายใน ที่จำเพาะว่าต้องใช้สีดำ

และจากอิทธิพลของสิ่งเหล่านี้ก็แทรกซึมเข้าสู่ความนิยมเพิ่มมากขึ้น

แนวโน้มความนิยมชั่วคราวหรือยั่งยืน

ความนิยมในสีขาว-ดำ หรือสีดำนั้น ตามที่กล่าวแล้วว่ามิใช่เพิ่งจะเริ่มต้น ซึ่งในต่างประเทศมีใช้กันมาเป็นเวลานานกว่าครึ่งศตวรรษ หากย้อนอดีตไปสมัยอาร์ต เคโด ช่วงปี 1930 อันเป็นช่วงปฏิรูปแนวทางการดำรงชีพเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าการแต่งกาย สภาพความเป็นระบบอุตสาหกรรม รูปแบบของการผลิต ศิลปะแขนงต่าง ๆ ล้วนเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ความเรียบง่าย เน้นประโยชน์ใช้สอยที่มีประสิทธิภาพ

สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดก็รวมถึงสภาพแวดล้อมในบ้านด้วย สิ่งของเครื่องใช้มากมายรูปแบบและลวดลายที่ต่างก็มีการนำสีดำมาใช้มากเป็นพิเศษ สิ่งสวยงาม ประติมากรรมต่างก็นิยมใช้สีดำ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตขึ้นในระบบอุตสาหกรรมก็ล้วนเป็นสีดำ

จากจุดเริ่มต้นนี้ก็มีแนวโน้มต่อกันมาเรื่อย แม้จะต่างรูปแบบกันก็ตาม นั่นเป็นเพราะสมัยนิยม แต่เรื่องของสีดำก็มิได้ขาดหายไปจากความต้องการแต่ประการใด

แล้วปัจจุบัน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงเวลานี้ สีขาว-ดำก็ยังคงอยู่ในความนิยมไม่เพียงแต่ด้านแฟชั่นเสื้อผ้าเท่านั้น สิ่งของที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการตกแต่งประดับบ้านต่าง ๆ มีชนิดที่เป็นสีดำเพิ่มมากขึ้นให้เห็น ให้ปรากฎต่อสายตามากขึ้นทุกขณะ ในขณะเดียวกันวัสดุเพื่อการตกแต่งอื่น ๆ ที่ต้องอาศัยขั้นตอนการประกอบจากช่างประเภทต่าง ๆ ก็มีสีขาว-ดำให้เลือกมากกว่าในอดีต

สำหรับแนวโน้มในช่วงปีต่อไป คงจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นแน่นอน ดังจะเห็นได้จากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการตกแต่งในเมืองไทยหลายแห่ง ได้มีการผลิตสินค้าเหล่านี้ออกมาโดยใช้สีขาว-ดำหลายประเภทด้วยกัน เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าคลุมเตียง โต๊ะ เก้าอี้ โคมไฟ จะเรียกว่าครบวงจรก็ได้

หรือแม้กระทั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดีไซเนอร์ชื่อดังชาวอังกฤษชื่อ TIMNEY FOWLER ได้สร้างความฮือฮาต่อวงการออกแบบอย่างมาก ด้วยการผลิตผ้าพิมพ์ลายขาว-ดำ จากการนำเอาลายเก่า ๆ ในอดีตมาจัดวางเสียใหม่ แล้วก็ได้รับความนิยมในบรรดาวงการออกแบบทั่วโลก จนถูกขนานนามสำหรับการใช้ลวดลายเหล่านี้ว่าเป็น FOWLER STYLE ซึ่งเขาไม่ได้คิดทำเฉพาะลายผ้าเท่านั้น ยังมีวอลล์เปเปอร์ จานชาม ภาชนะต่าง ๆ โคมไฟ และรวมถึงแฟชั่นด้วย

นอกจากนี้วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการตกแต่ง เช่น ก๊อกน้ำ มือจับ โคมไฟ หรือเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นนิวดีไซน์ของดีไซน์เนอร์ชื่อดัง ต่างก็ได้ผลิตออกมาเป็นสีดำเกือบทั้งสิ้น ทำให้เกิดความนิยมเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ กายอมรับก็ไม่เป็นแต่เพียงแฟชั่น แต่อาจเป็นรูปแบบหรือสไตล์คลาสสิกอย่างหนึ่งได้เลยทีเดียว ความเชื่อถือต่าง ๆ ในทางไม่เป็นมงคลก็คงค่อย ๆ หมดไป

ความคิดเห็น

เกี่ยวกับการใช้สีขาว-ดำ จากความคิดเห็นของสองมัณฑนากรตามลักษณะของคนรุ่นใหม่ ที่นิยมเลือกใช้สีขาว-ดำในการตกแต่งให้กับลูกค้าเป็นส่วนใหญ่

คุณคณิต  เสตะรุจิ

“งานส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพวกโชว์รูมหรือบ้านก็ต้องดูลูกค้าก่อน เพราะยังมีคนถือเรื่องสีดำอยู่ โดยเฉพาะคนจีน แต่ถ้าเค้าปล่อยอิสระก็มักจะใช้สีขาว-ดำ และลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบสีขาว-ดำ ขนาดบางคนไม่คิดว่าจะชอบก็ยังกลับชอบ มีส่วนน้อยนะครับ สักประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของงานที่เข้ามาที่จะไม่ให้ใช้สีดำ

“โดยปกติแล้วจะไม่เลือกใช้สีขาว-ดำโดยเฉพาะ คือไม่ได้ใช้ทั้งหมดในการตกแต่งนะครับ มันก็ต้องมีอย่างอื่นประกอบด้วยส่วนใหญ่จะใช้กับวัสดุที่เน้นความเป็นธรรมชาติในตังเอง เช่น สีไม้ธรรมชาติ สีของสเตนเลส สตีล โลหะอื่นบ้าง ขาว-ดำล้วนยังไม่เคยเล่นเลย เพราะในตัวสีที่ใช้มันมีเฉพาะขาวกับดำ มันรูเรียบเกินไป พยายามหาของที่เข้ากันได้ ส่วนใหญ่จะเล่นขาว-ดำเป็นแบคกราวนด์เพื่อจะทำให้มันอยู่ได้นานและคนที่ชอบสีเหล่านี้ก็เพราะอยากจะใช้งานได้นาน ๆ นะครับ…

“ในเรื่องของวัสดุ แม้มันจะเฉพาะขาว-ดำ แต่มันก็ไม่ยากเสียทีเดียวที่จะหามาเล่นมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรมาเล่นเท่านั้นเอง เลี่ยงจากวัสดุอย่างหนึ่งไปเป็นอีกอย่างได้ แต่ก็มีหลาย ๆอย่างที่มันไม่ได้ดังใจ บางอย่างในท้องตลาดเค้ามีแคตตาล็อกที่มีสีดำอยู่ด้วย แต่เค้าก็ไม่สั่งเข้ามา อันนี้เป็นปัญหา อย่างมือจับตรงกับที่เราต้องการ เป็นต้น เค้าจะสั่งที่เป็นเงิน ๆ ทอง ๆ เป็นที่นิยมของตลาดมากกว่า บางทีก็ต้องทำขึ้นเอง…

“การใช้สีขาว-ดำ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ ใช้เป็นหลัก หรือจะใช้เป็นส่วนประกอบ ส่วนใหญ่จะใช้เป็นหลักมากกว่า แต่ก็มีที่ใช้ประกอบเพื่อช่วยเน้นน้ำหนัก ดูแปลกดี สีดำต้องเล่นให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะทำ

ให้ดูมีราคา ซึ่งก็ต้องเล่นแบบผสมผสานที่ค่อนข้างสมัยใหม่ แต่ไม่ใช่จะเอาไปเล่นกับพวก POST MODERN ไม่เข้ากัน

“ในด้านปัญหาของการเลือกเล่นสีขาว-ดำ ถ้านอกจากคนถือเรื่องสีนี้แล้วก็เป็นปัญหาของเทคนิคพวกสีพ่น บ้านเรายังทำได้ไม่ถึง ทำแล้วไม่ค่อยสวย แล้วก็ฝุ่นจับ มองเป็นง่าย แล้วก็มีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับสถานที่ว่าเหมาะสมหรือไม่ ผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าบ้านเป็นอย่างไร

“การเลือกใช้สีขาว-ดำจะให้ดูดี มันก็ต้องมาจาก PROPERTION ของงาน ลักษณะของการจัดวางลงไป มันจะสวยก็อยู่ตรงนี้ จังหวะมันได้ สีมันได้นะครับ อันนี้ถือเป็นหลัก เพราะว่าอยู่ ๆ เอาสีดำมาใช้นั้นเป็นเรื่องยาก อย่างน้อยก็ต้องมีวัสดุอื่นที่จะช่วยให้สีดำดูดีขึ้น ดูสว่างขึ้น ดูมีค่าขึ้น ดูเป็นธรรมชาติขึ้น อย่างพวกแก้ว กระจก ไม้สีธรรมชาติ ฯลฯ ซึ่งมันจะช่วยกันและกัน อย่างสเตนเลสจะช่วยให้สีดำดูไม่แข็ง ในขณะที่สีดำช่วยทำให้สเตนเลสดูไม่จืด มันมีผลต่อเนื่องกัน แล้วก็ต้องมีแสงไฟที่เป็นธรรมชาติ ไม่ใช่แสงไฟฟลูออเรสเซนต์ หรืออินแคนเดสเซนต์ แต่ควรเป็นฮาโลเจ้น จะมีเอฟเฟ็คท์กับสีดำมาก จะสวยมากเพราะสีดำเป็นสีที่อับแสงอยู่แล้ว เราควรจะกำหนดอย่างไรเพื่อให้มันเน้นสีดำขึ้นมานะครับ จริง ๆ แล้วสีดำนั้นพรีเซนต์ง่ายนะครับ เข้ากับสีอะไรก็ได้

“คิดว่าแนวโน้มต่อไปจะเป็นที่ยอมรับของคนไทยมากขึ้น เพราะว่าคนจีนรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยถือกันแล้ว ยิ่งเป็นคนเคยไปอยู่เมืองนอก คนที่ชอบดูนิตยสารต่างประเทศเค้ายอมรับได้ทันที เนื่องจากงาน PRODUCT ส่วนใหญ่ที่เป็นของแต่งบ้านต่าง ๆ ในต่างประเทศจะเป็นสีดำหมด ทั้งโต๊ะ เก้าอี้ โคมไฟต่าง ๆ แล้วมันก็แต่งให้เข้ากันง่าย โดยเฉพาะตอนนี้สไตล์ ART DECO 1930 กำลังฮิต บางแห่งเค้าใช้สีดำทั้งหมดด้วยซ้ำนะครับ และคิดว่าคงยังเป็นที่นิยมต่อไป”

คุณจุตติ  ศุภบัณฑิต

“เป็นคนชอบสีดำมานานแล้ว แต่ในช่วงการทำงานแรก ๆ นี่ยังไม่กล้าใช้ ยิ่งกับบ้านลูกค้าจะใช้ให้น้อย เพราะต้องถามถึงความถือของเค้าให้แน่ใจเสียก่อน ขึ้นอยู่กับบุคลิกของเจ้าของบ้านด้วย แต่ส่วนใหญ่จะโชคดีที่มักเจอลูกค้าที่ยอมให้ใช้สีพวกนี้ บางบ้านถ้าไม่เอาก็จะบอกเลย ลูกค้าที่เข้ามามักจะรู้ว่าเราทำงานแบบไหน

“หลังจากที่ทำเสร็จแล้วเค้าก็ยังชอบ เค้าไม่ติงว่ามืดไปหรืออะไรนะครับ เค้ายอมรับแต่จะไม่ใช้มากนะครับ มันอาจจะเป็นแฟชั่นมากเกินไป พอหมดยุคก็เปลี่ยนใหม่ บางทีเราต้องการเน้นมากกว่า เก้าอี้ตัวหนึ่ง โต๊ะตัวหนึ่ง หรืออะไรก็แล้วแต่ ใช้แล้วดูตื่นเต้นขึ้น มันไม่เรียบง่ายจนเกินไป

“โดยส่วนตัวชอบสีขาว-ดำมาก แต่ก็จะใช้ร่วมกับสีอื่น เช่น สีไม้ธรรมชาติ ซึ่งมันจะช่วยเบรคไม่ให้ดูหลอกลวงมากเกินไปนะครับ ถ้าจะใช้ไม้ก็เป็นสีไม้จริง ๆ เข้ามา จะช่วยลดความหนักของสีลงไปได้เยอะนะครับ ทำให้ดูสบายตาขึ้น

“คิดว่าสีขาว-ดำล้วนคงไม่เหมาะกับการเป็นบ้าน ไม่มีความอบอุ่น อาจจะใช้ได้ แต่เจ้าของบ้านก็คงต้องพิถีพิถันในการหาของมาแต่งบ้าน เพื่อจะช่วยให้ความแข็งกระด้างลดลงไปบ้าง อาจใช้ดอกไม้ก็ได้ จะขึ้นอยู่กับบุคลิกของเจ้าของบ้านจริง จึงจะอยู่ในสีขาว-ดำได้อย่างสบาย ไม่ใช่รู้สึกว่าเดินเข้าไปในโชว์รูมหรืออะไรนะครับ

“ปัญหาของการรักษาก็มี ขึ้นอยู่กับเราใช้กับส่วนไหนของบ้าน ถ้าเป็นพื้นเราก็ต้องรักษามากกว่าพื้นประเภทอื่น โดยเฉพาะถ้าเป็นปาร์เก้ต์ทาสีดำกับปาร์เก้ต์ธรรมดา เพราะว่าการทำสียังไม่เก่งพอ ถ้าไม่ระวัง ใช้นาน ๆ มันก็หลุดร่อนได้ ส่วนใหญ่ผนังก็จะไม่ใช้สีดำเพราะรู้สึกว่ามันอึดอัดมากเกินไป ฝ้าเพดานก็ด้วย ยิ่งถ้าเป็นห้องที่มีระดับเพดานเตี้ย ๆด้วยยิ่งไม่ควร แต่จริง ๆ แล้วไม่ว่าจะใช้สีอะไร ถ้าหากมีสีดำจะช่วยเน้นบางจุดให้ดูสวยงามขึ้นนะครับ

“เท่าที่ทำมายังไม่เจอปัญหาในการเลือกหาวัสดุแม้จะมีแค่ 2 สี คือขาวกับดำก็ตาม อย่างถ้าใช้ไม้นี่ก็ไม่มีปัญหา มันสามารถย้อมสีกันได้ ถ้าจะให้หินอ่อนก็ไม่มีปัญหา เพราะเดี๋ยวนี้หินอ่อนสีดำในประเทศไทยก็มีใช้ วัสดุอื่นก็ไม่น่ามีปัญหา เพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีเทคนิคการทำสีที่ดีเราก็สามารถแปลงสีได้หมด แม้หนังก็ย้อมสีได้ มีบางอย่างหายากเพราะไม่เป็นที่นิยมทั่วไป ถ้าเป็นเมืองนอกหาง่ายตลอดเพราะฝรั่งไม่ถือเรื่องสี แต่ก็มีวิธี เช่น ถ้ามีเวลาว่างก็จะออกไปตามโกดังวัสดุ ไปมองหาของที่เราชอบ หามาเก็บเอาไว้ก่อน ทุกครั้งที่มีโอกาสจะออกไปหามาไว้ โดยไม่ต้องคิดว่าจะเอามาใช้อะไร ถึงเวลาเราก็ได้ใช้ทันใจ แล้วก็จะเอาไปผสมผสานกับวัสดุอื่นที่เข้ากันได้ มันก็ดูสวยงามดีนะครับ

“ขาว-ดำนี่ถ้าเป็นพวกโชว์รูมนี่มันง่ายต่อการโชว์ของนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสีอะไรที่ล้อมรอบ หรือแม้จะเป็นขาว-ดำ ท่ามกลางขาว-ดำ มันก็จะเด่นของมันนะครับ

“การใช้สีขาว-ดำ การจัดแสงไฟ เป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะไม่งั้นทุกอย่างจะดูเรียบหมด เพราะว่าขาวคือขาว ดำคือดำ ถ้าไม่มีแสงเข้ามา มันจะขาดความน่าสนใจ การกำหนดจุดแสงสว่างที่ถูกต้องนี่สำคัญและโดยส่วนตัวจะไม่เลือกใช้ไฟที่มันส่องสว่างแบบตรง อย่างไฟเพดานก็จะใช้แบบให้แสงไปกระทบเพดานแล้วสะท้อนลงมาที่พื้นหรือใช้ไฟกิ่งอะไรพวกนี้ จะไม่ใช้แสงตรง

“สีดำคงเหมาะกับสมัยใหม่ แต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วย ตอนนี้คนนิยมมากขึ้น อาจเป็นเพราะแฟชั่น คือความเคยชินที่เห็นมีมากขึ้น เราก็เห็นว่ามันก็สวยมาตั้งนานแล้ว คิดว่าเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ทำให้คนที่มีความรู้สึก(ด้านลบ)กับสีพวกนี้น้อยลง ของแต่งบ้านก็มีสีดำเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผ้า วอลเปเปอร์หรือของใช้ต่าง ๆ จึงคิดว่าคนน่าจะยอมรับเพิ่มมากขึ้นนะครับ”

ข้อคิด

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอย่างไรเกี่ยวกับผู้เป็นเจ้าของบ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ ที่คิดว่าจะใช้สีขาว-ดำ ควรคำนึงถึงความเหมาะสม และมีความเชื่อมั่นในการใช้ ไม่ใช่ว่ามีใครมาทักเข้าก็เกิดความไม่สบายใจ กระวนกระวายและไม่แน่ใจ

การเลือกใช้ก็คงไม่เป็นเพียงคู่สีเดียวเท่านั้น ต้องมีการเลือกสรรวัสดุและสีที่เข้ากัน เพราะถ้าเป็นบ้านก็คงต้องเลือกสิ่งที่ให้บรรยากาศของความเป็นเป็นบ้าน ไม่ใช่ลักษณะโชว์รูม รวมถึงการจัดแสงสว่างให้เหมาะสมด้วย

แบบบ้านและการตกแต่งห้อง ที่น่าสนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>