ซุ้มต้นไม้ : ประโยชน์จากการมีซุ้มต้นไม้

September 8, 2011 by

ซุ้มต้นไม้ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อให้ต้นไม้เลื้อยเกาะเอาไว้ดูเล่นสวย ๆ อย่างเดียว บางครั้งมันยังใช้เป็นเสมือนหลังคาคลุมทางเดิน กันสาด หรือบังตาได้ด้วย บ้านที่แดดส่องเข้าไปในบ้านตอนบ่าย แต่ไม่รู้จะต่อเติมหลังคาคลุมอย่างไรให้แนบเนียนกลมกลืนไปกับตัวบ้าน ซุ้มต้นไม้ช่วยแก้ปัญหาได้หรือบางบ้านที่มีมุมมองบางมุมไม่น่าดู เช่น มองเห็นราวตากผ้า เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ซุ้มต้นไม้ก็ช่วยได้ ซุ้มต้นไม้มีทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็ก เป็นแผงเรียบ ๆ พอคลุมทางเดินหรือเป็นเรือนเหมือนเรือนต้นไม้

การกำหนดขนาดของซุ้มต้นไม้ต้องคิดด้วยว่าเมื่อต้นไม้เลื้อยคลุมเต็มที่แล้ว จะดูมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกมาก ต้องไม่กำหนดขนาดของซุ้มใหญ่เกินไป

ซุ้มต้นไม้แบบเป็นแผงเรียบ ๆ อาจถูกกำหนดให้เป็นฉากหลังของเครื่องประดับสวน เช่น ประติมากรรมน้ำพุ ฯลฯ ก็ได้

แบบบ้านและการตกแต่งห้อง ที่น่าสนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>