ระดับความสูงต่ำของพื้นผิวในสวน

December 12, 2011 by

เราจะเข้าใจถึงสวนในแง่ของการจัดปลูกต้นไม้พร้อมองค์ประกอบลงบนพื้นดินก็พอจะได้ ดังนั้น รายละเอียดจึงอยู่ที่สิ่งเหล่านี้ เช่น การพิจารณารายละเอียดของพื้นผิว คือดินนั้น หากเรากำหนดให้ดินอยู่ในสภาวะปกติ การทำบ่อน้ำ สระน้ำ ลำธาร ก็คือการขุดดินออก และการทำเนินทำภูเขาจำลอง ก็คือการถมดินเข้าไป ทั้งนี้ก็เป็นการ สร้างด้วยการเลียนแบบธรรมชาตินั่นเอง เนื้อหาของสวนหลายๆ ส่วนนั้นมาจากธรรมชาติมากพอๆ กับการคิดประดิษฐ์ขึ้น

ความสูงต่ำของพื้นผิวในสวนนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะมันมีสาเหตุหรือประโยชน์ที่ตามมาและเกิดขึ้น คือ

–         เป็นการสร้างระดับสูงต่ำเพื่อผลโดยตรงต่อการระบายน้ำบนพื้นผิวสวนนั้นๆ (SURFACE DRAINAGE)

–         เป็นการสร้างรูปลักษณ์ให้เกิดลักษณะอย่างธรรมชาติ เช่น ลำธาร สายน้ำ สระ บึง เนินเขา

–         เป็นการสร้างมิติ ของพื้นที่ให้เกิดลักษณะสามมิติของพื้นที่ คือ กว้าง ยาว และสูง

–         เป็นการสร้างบรรยากาศ มุมมอง และประโยชน์ใช้สอย

สองประการแรกคงไม่ต้องอธิบาย ประการที่สามก็คงเป็นเรื่องปกติตามรูปแบบธรรมชาติ ซึ่งมีความข้องเกี่ยวกับประการที่สี่อย่างมาก เพราะมันจะได้บรรยากาศและมุมมองด้วย โดยเพิ่มการเสริมสร้างเข้าไป มิใช่การลอกเลียนเฉพาะรูปแบบของธรรมชาติเท่านั้น และเช่นเดียวกัน มันก็จะมีประโยชน์ใช้สอยรวมอยู่ด้วย เช่น ลานสำหรับวางชุดเก้าอี้สนาม ซึ่งมีรายละเอียดในเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังพอสมควร ทั้งเรื่องระดับการทำเนิน และการเข้าถึง ซึ่งหมายถึงทางเดิน ขั้นบันได

การทำระดับในสวนนั้น ถ้าไม่นับการขุดบ่อ ขุดสระ ทำลำธารแล้ว เราก็พิจารณากันที่ความเหมาะสมและประโยชน์ในการระบายน้ำ(จากน้ำฝน) เพราะการให้น้ำฝนซึมลงดินไป สำหรับบ้านเรานั้นจะไม่ทันการ จะท่วมเอ่อเสียก่อน เพราะการถมดินเพิ่มความสูงให้ได้ระดับสัมพันธ์กับตัวอาคารนั้น มักใช้ดินจากแหล่งอื่นที่เป็นดินตอนล่าง มีความหนาแน่น น้ำซึมผ่านยาก การระบายน้ำผ่านผิวพื้นลงสู่ท่อระบายน้ำจะดีกว่า การกำหนดระดับของผิวดินไม่จำเป็นต้องกำหนดให้มีด้านหนึ่งสูงแล้วเอียงลาดไปยังท่อระบาย เพราะมันจะกลายเป็นทางลาดเอียง แต่สามารถกำหนดเป็นระดับสูงต่ำแตกต่างกัน อาจจะมีเนินมีหุบหรือร่องให้น้ำไหลผ่านไปได้ ซึ่งจะให้ลักษณะอย่างพื้นผิวดินในธรรมชาติที่มีสูงต่ำแตกต่างกัน ซึ่งฝรั่งเรียกว่า CONTOUR และเป็นสิ่งสำคัญมากในการออกแบบวางผังสวนและการก่อสร้างทุกชนิดในทางปฏิบัติ สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ เราจะต้องมีการวัดสอบหาแนวระดับ เพื่อใช้เป็นแนวสำหรับการออกแบบต่อไป ซึ่งจะเป็นการถมให้สูงขึ้นหรือขุดแต่งสวนที่สูงเป็นเนินให้ต่ำลง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการออกแบบ โดยยึดหลักว่าถมและตักดินออกให้น้อยที่สุด เพื่อประหยัดเวลา พลังงาน และค่าใช้จ่าย

การทำเนินเพื่อสร้างระดับใหม่ให้เกิดบรรยากาศ ความสวยงาม มุมมอง และให้ได้ประโยชน์ใช้สอยนั้น สามารถกำหนดตำแหน่งได้โดยอิสระ โดยมีข้อแม้จากเรื่องของความเป็นสัดส่วน ความเหมาะสมในเรื่องแดดลม เรื่องความสูงของเนินก็อยู่ที่การกำหนดและการออกแบบ เช่น กำหนดเป็นเนินเตี้ย กำหนดเป็นเหมือนหน้าผา กำหนดให้เป็นพื้นที่ใช้สอยที่อยู่สูงกว่าไม่ว่ารูปเนินจะเป็นอย่างไร มักจะกำหนดการเข้าถึงในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำเป็นขั้นบันได ทำเป็นเชิงชั้นของหิน ทำเป็นพื้นเล่นระดับ การกำหนดเหล่านี้จะเป็นการสร้างรายละเอียด บรรยากาศ และความสวยงามขึ้นด้วยการออกแบบผสมผสานกันไป

การออกแบบสวนสำหรับอาคารพักอาศัยในปัจจุบัน หลายแห่งขาดรายละเอียดเหล่านี้ไปมาก เพราะเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบอาชีพจัดสวน เกิดจากความจำกัดในสภาพสถานที่และงบประมาณจริงๆแล้วข้อจำกัดในประการหลังไม่ใช่เหตุผลสำคัญนัก โดยเฉพาะงบประมาณที่ต้องเพิ่มขึ้นนั้น สามารถออกแบบให้ใช้เพิ่มไม่มากนักได้ ความรู้ความเข้าใจในการออกแบบเป็นเหตุผลสำคัญกว่ามาก

รายละเอียดในการกำหนดรูปเนิน โดยทั่วไปจะใช้ดินถม ทำทางขึ้นเนินด้วยเชิงชั้นของหิน ทำเป็นบันไดไม้ อิฐ หรือหิน ขึ้นอยู่กับการออกแบบให้สวยงาม

หวังว่ารายละเอียดเหล่านี้คงจะเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระดับในสวนขึ้นอีกพอควร แต่ก็น่าจะมากพอที่จะทำให้ท่านเพิ่มสิ่งดีๆ ให้กับสวนของท่าน

แบบบ้านและการตกแต่งห้อง ที่น่าสนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>