ข้อผิดพลาดที่มักพบในการออกแบบจัดสวน

February 17, 2012 by


ในการออกแบบจัดสวนนั้น สวนแบบที่ดีที่สุดก็อาจทำได้จริงเพียง 80 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น  ส่วนอีก  20 เปอร์เซ็นต์ อาจต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพความเป็นจริงก็ได้ และเพื่อให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นน้อยที่สุด  จึงควรมีการศึกษาถึงจุดบกพร่องในการออกแบบจัดสวน  ซึ่งส่วนที่น่าจะกล่าวถึงก็คือส่วนของต้นไม้ โครงสร้างของสวน และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดสวน อาจจะยกตัวอย่างได้ง่าย ๆ เช่น

1.  เกี่ยวกับต้นไม้  ความผิดพลาดอาจเกิดได้จาก

–  ชนิดของต้นไม้ที่กำหนดไว้ในแบบแปลกประหลาดและหายาก  ในกรณีที่ต้องการต้นไม้แปลก ๆ นั้นก็สามารถทำได้  แต่ต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่เหมาะกับสวนที่ต้องการความสวยงามแบบทันทีทันใด

–  เลือกชนิดของต้นไม้ผิดตำแหน่ง เช่น ปลูกไม้ดอกที่ต้องการแสงไว้ใต้เงาต้นไม้ใหญ่ ไม้ดอกนั้นจะได้รับแสงน้อย  ทำให้ความสดใสของดอกและการเจริญเติบโตผิดปกติไป

–  ไม่รู้จักอุปนิสัยของต้นไม้ เช่น ขนาดของทรงพุ่มเมื่อต้นไม้เจริญเติบโตเต็มที่ หรือรัศมีของรากต้นไม้เมื่อขยายตัวเต็มที่  ซึ่งต่อไปนี้จะเป็นปัญหาสำหรับสวนเมื่อสวนนั้นมีอายุมากขึ้น

–  กำหนดมาตรฐานของต้นไม้เกินความเป็นจริง  ซึ่งไม่สามารถหาต้นไม้ที่มีขนาดดังที่กำหนดไว้ได้

–  ความไม่กลมกลืนของต้นไม้  เมื่อนำต้นไม้มาจัดรวมกันตามแบบ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีหรือขนาดของทรงพุ่ม  ซึ่งเรื่องนี้จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้จัดสวนเอง

2.  เกี่ยวกับโครงสร้างของสวน

โครงสร้างของสวนก็เป็นปัญหาต่อการจัดสวนและการดูแลสวนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง เพราะโครงสร้างของสวน เช่น เรื่องของดิน การระบายน้ำของดิน จะทำให้ไม่สามารถลงหรือปลูกต้นไม้ตามแบบที่กำหนดมาได้  เนื่องจากต้นไม้ที่เลือกมาไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกลงในดินหรือสภาพโครงสร้างของสวนแบบนั้น ๆ ดังนั้น ก่อนการออกแบบจัดสวน  ควรจะมีการศึกษาโครงสร้างของสวน ดิน และการระบายน้ำให้ดีเสียก่อน เพื่อจะได้เลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมต่อโครงสร้างของสวนนั้น ๆ  จึงจะทำให้การจัดสวนนั้นมีข้อผิดพลาดน้อยลง

3.  เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสวน

เนื่องด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดสวนนั้นมีมากมายชนิด และราคาก็แตกต่างกันไป  ดังนั้น นักออกแบบควรมีการศึกษาถึงรายละเอียด เช่น การหาซื้อ ขนาด ราคา การขนย้าย การติดตั้ง  ซึ่งถ้ารู้รายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว ก็จะทำให้การจัดและการตกแต่งสวนนั้นมีความสมบูรณ์ตามแบบที่เขียนไว้

แต่อย่างไรก็ตาม  ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ได้ผ่านมาแล้ว  ถ้าผู้ที่คิดจะจัดสวนมีการทบทวนถึงข้อผิดพลาดที่ผ่านมา  เริ่มเกิดการเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของต้นไม้และศิลปะของการจัดสวน สวนนั้นก็จะเป็นสวนที่สวยงามคู่บ้านและมีค่าคู่ใจผู้อยู่อาศัยอย่างคุณต่อไป

เรียบเรียงจากหนังสือ “หลักการจัดสวนในบ้าน” ของอาจารย์เอื้อมพร (วีสมหมาย) ธีระวุฒิชัย

แบบบ้านและการตกแต่งห้อง ที่น่าสนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>