วัสดุที่ปลอดภัยสำหรับการเก็บน้ำ

September 15, 2011 by

ถังเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนั้นก็มีที่ผลิตขึ้นจากวัสดุต่าง ๆ มากมายหลายชนิด ทั้งถังพลาสติก ถังเหล็กอาบสังกะสี ถังสแตนเลสสตีล และถังไฟเบอร์กลาส เป็นต้น ในปัจจุบันไฟเบอร์กลาสเป็นวัสดุที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อถือและยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ทั้งในเรื่องของความแข็งแรงทนทานความสะดวกในการติดตั้งกับระบบน้ำใช้ของอาคาร และความปลอดภัยสำหรับการเก็บน้ำดื่ม ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยเฉพาะในสมัยนี้ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาใส่ใจกับสุขภาพกันมากขึ้น และตระหนักถึงอันตรายที่อาจแฝงมากับอาหารและน้ำได้

ที่ว่าถังไฟเบอร์กลาสปลอดภัยสำหรับเก็บน้ำดื่มนั้นก็เพราะเป็นวัสดุที่ไม่ผุกร่อน ไม่เกิดสนิมเหมือนโลหะ และไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะรายที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะต้องผ่านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพโดยใช้กรรมวิธีทดสอบภาชนะบรรจุนมของกระทรวงสาธารณสุขเป็นเกณฑ์ คือนำน้ำนมไปบรรจุในภาชนะไฟเบอร์กลาสและทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วจึงนำน้ำนมนั้นมาตรวจสอบว่ามีสารละลายออกมามากเกินกว่าที่กำหนดหรือไม่ หากผ่านการตรวจสอบขั้นนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันให้มั่นใจได้ว่าจะไม่เป็นอันตรายสำหรับการเก็บน้ำดื่ม คือไม่ทำให้น้ำนั้นมีกลิ่น สี หรือรสผิดไปจากเดิม

ในขณะที่ถังโลหะอาจมีการปนเปื้อนจากสารละลายโลหะหนักหรือจากสนิม รวมทั้งจากวัสดุกันซึมที่ทาไว้ตามรอยเชื่อมหรือตะเข็บของถังที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ซึ่งวัสดุกันซึมนั้นหากหลุดออกมาเจือปนในน้ำก็อาจเป็นอันตรายต่อการบริโภคได้ และถังเหล็กที่วางจำหน่ายส่วนใหญ่ใช้เหล็กบางกว่าที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนดไว้ ทั้งยังมีการปลอมแปลงเครื่องหมายแสดงความหนาของแผ่นเหล็กกันอีกด้วย

สำหรับถังสเตนเลสสตีลนั้นก็ยังมีผู้เข้าใจผิดว่าเป็นวัสดุที่จะไม่เกิดสนิม แต่ที่จริงแล้วก็เป็นโลหะที่สามารถผุกร่อนและเกิดสนิมได้เมื่อนำไปบรรจุน้ำ โดยเฉพาะน้ำประปาที่ผสมคลอรีน ซึ่งคลอรีนอาจทำปฏิกิริยาให้สแตนเลสสตีลหมดสภาพได้ คือจะมีจุดเล็ก ๆ เกิดขึ้นทั่วไปและสนิมก็จะเกิดที่จุดดังกล่าว แต่การเกิดสนิมในสแตนเลสสตีลจะใช้เวลานานกว่าเหล็กมาก

นอกจากความปลอดภัยสำหรับการเก็บน้ำดื่มแล้ว ถังน้ำไฟเบอร์กลาสก็ยังมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของความทนทานโดยใช้งานได้นานนับสิบ ๆ ปี ไม่ว่าจะตั้งตากแดดตากฝนอย่างไร ซึ่งต่างจากถังพลาสติกธรรมดาทั่วไปหรือถังโลหะ ทั้งยังสามารถซ่อมแซมได้ง่าย ในกรณีที่เกิดการเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุต่าง ซึ่งนับเป็นข้อได้เปรียบถังที่ทำด้วยวัสดุอื่น ๆ จึงทำให้ผู้บริโภคหันมานิยมใช้ถังน้ำไฟเบอร์กลาสกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้

ข้อมูลจากฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท พี.พี.เซ็นเตอร์ จำกัด

แบบบ้านและการตกแต่งห้อง ที่น่าสนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>