การออกแบบตกแต่งห้องน้ำ

July 26, 2011 by

เรื่องโดย คุณอ๊อด

บางท่านคงจะเข้าใจว่าการตกแต่งห้องน้ำก็คือการนำเอาข้าวของเครื่องประดับ เครื่องตกแต่งทั้งหลายมาประดับ มาตกแต่งห้องน้ำให้สวย ดูมีรายละเอียดมาก ๆ ความจริงก็เป็นทั้งใช่และไม่ใช่ ห้องน้ำเป็นห้องที่นำของตกแต่งต่าง ๆ มาตกแต่งได้น้อยกว่าห้องพักอยู่อาศัย เพราะห้องน้ำเป็นห้องที่มีกิจกรรม มีองค์ประกอบเฉพาะตัวเหมือนกับห้องครัว การตกแต่งห้องน้ำจึงมีขีดจำกัดมากกว่าห้องอื่น ๆ เรื่องนี้ยังไม่ใช่ข้อสรุป แต่ขึ้นอยู่กับการออกแบบและความสามารถในการนำของตกแต่งไปใช้ในห้องน้ำ และขึ้นอยู่กับการวางผังเพื่อรองรับการตกแต่งนั้น ๆ

อย่างไรก็ตามคำกล่าวข้างต้นจะใช้ได้ดีกับคนที่มีฝีมือในการออกแบบตกแต่งมาก ๆ (เท่านั้น) ห้องน้ำสวยในสายตาของเราจึงถูกจำกัดความคิดอันนั้นไปเสีย คือละเว้นแนวทางในการตกแต่งด้วยวัสดุตกแต่ง และหันมาวางผังและออกแบบวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ “ก่อสร้างห้องน้ำ” ให้เหมาะสมสวยงามแทน แนวทางการตกแต่งห้องน้ำ จึงเป็นการออกแบบวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับก่อสร้าง และเป็นองค์ประกอบของห้องน้ำ นั่นก็คือการออกแบบผัง การออกแบบสีหรือลวดลายของพื้นและผนังห้องน้ำที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งและสีสันของสุขภัณฑ์นั้น ๆ นอกจากนี้แล้วการออกแบบองค์ประกอบอื่น ๆ เพิ่มเติมเข้าไปไม่ว่าจะเพื่อบรรยากาศ เพื่อประโยชน์ใช้สอยก็จะทำให้กระบวนการตกแต่งห้องน้ำมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

โดยทั่วไปความสวยงามของห้องน้ำมักจะเกิดจากสีสันลวดลายของพื้นและผนังที่มักก่อสร้างด้วยวัสดุทนน้ำหลาย ๆ ชนิด เช่น กระเบื้อง หินอ่อน หินแกรนิต และยังสามารถใช้วัสดุอีกหลายชนิด เช่น ไม้ กระดาษปิดผนังในส่วนที่ไม่เปียกน้ำ

การเล่นสีสันและลวดลายของกระเบื้องดูจะเป็นวิธีการแรกที่ใช้กันโดยทั่วไป ความแตกต่างหรือความสวยงามที่ได้รับจะอยู่ที่การประกอบลวดลายและสีสันของกระเบื้อง หรือวัสดุบุผนังแต่ละชนิดนั้น

การใช้วัสดุต่างชนิดเป็นองค์ประกอบสำหรับส่วนใช้สอยหรือส่วนตกแต่งวัสดุที่ถูกนำมาใช้มากก็คือ ไม้ ไม่ว่าจะเป็นไม้จริงหรือไม้อัด การนำมาใช้สามารถใช้เพื่อความนุ่มนวล ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ และใช้เพื่อการประกอบเป็นลวดลายต่าง ๆ ก็ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อเน้นให้เกิดความแตกต่าง และเน้นให้เกิดความสวยงามมากขึ้น

แนวความคิดนี้สามารถนำมาใช้ประกอบกันได้ คือ ทั้งออกแบบลวดลายและสีสันของวัสดุบุพื้นผนัง และการนำวัสดุบุพื้นผนังอื่น ๆ มาประกอบเพื่อเน้นให้เกิดความงาม และเกิดจุดเด่นมากขึ้น หรือประกอบเพื่อสร้างส่วนใช้สอยเพิ่มมากขึ้น

นอกเหนือจากการกระทำดังกล่าว การเพิ่มเติมส่วนใช้สอยหรือองค์ประกอบสำหรับการตกแต่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะทำให้ห้องน้ำดูมีค่าและน่าใช้มากยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มส่วนแต่งตัวเล็ก ๆ การเพิ่มบริเวณสวน เพื่อสร้างบรรยากาศของความสดชื่น สร้างความกว้างขวางและเป็นการเพิ่มรายละเอียดในมุมมองความสำคัญในเรื่องนี้ก็คือการตระเตรียมเนื้อที่เผื่อเอาไว้กับความขยันในการบำรุงดูแล สำหรับห้องน้ำเก่าก็สามารถปรับปรุงในลักษณะดังกล่าวได้ ขึ้นอยู่กับสภาพเนื้อที่ และแนวความคิดในการสร้างสรรค์และแก้ปัญหา

ขณะเดียวกันความคิดที่เป็นเรื่องปกติของอารยประเทศก็คือ การตกแต่งด้วยแสงไฟฟ้า (LIGHTING)  ก็เป็นแนวความคิดที่สามารถนำมาใช้ในการตกแต่งอย่างของเราได้ดี พวกเราอาจจะมองข้ามเรื่องการใช้แสงสว่างสำหรับการตกแต่งไปบ้าง แต่เมื่อนึกถึงการนำแสงสว่างเข้ามาใช้ตกแต่งเราก็สามารถทำได้ดีเช่นกัน หลักการของแสงสว่างนั้นให้ผลต่อผู้ใช้สอยอยู่ 3 ประการใหญ่ ๆ

1.  ให้ความสว่าง

2.  ให้บรรยากาศ(เน้นความตื้นลึก ให้จินตนาการ)

3.  เน้นให้เห็นเป็นจุดเด่น (เช่นแสงไฟที่สาดส่องเฉพาะองค์ประกอบ หรือวัสดุตกแต่งอย่างใดอย่างหนึ่ง)

แนวความคิดอย่างนี้ไม่ใช่แนวความคิดใหม่ แต่เป็นเรื่องที่เราจะยอมรับเข้ามาปฏิบัติมากหรือน้อยเท่านั้น

เนื้อหาของห้องน้ำเป็นเนื้อหาเฉพาะตัวที่รวมถึงการจัดส่วนใช้สอย การวางผังสุขภัณฑ์ การกำหนดระบบท่อน้ำดี น้ำทิ้ง การออกแบบตกแต่งให้เกิดความสวยงาม การบำรุงรักษาและสุขอนามัย ยังมีห้องน้ำอีกมากที่ละเลยต่อความสวยงาม คงเป็นเพราะไม่ได้รับการออกแบบตกแต่ง หรือเป็นเพราะเห็นว่าไม่มีความจำเป็นมากมาย ห้องน้ำมีไว้เพื่อใช้มิใช่เพื่อชม ก็คงไม่ผิดกติกาอะไร แต่ถ้ายอมรับ มีโอกาสและมีปัจจัย เนื้อหาของห้องน้ำดังกล่าวก็น่าจะเป็นจริงได้ใช่หรือไม่

 

แบบบ้านและการตกแต่งห้อง ที่น่าสนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>