กระเบื้องลอนคู่กับกระเบื้องลูกฟูก

October 11, 2011 by

ดูเหมือนว่าปัจจุบันกระเบื้องคอนกรีตหรือหรือที่เรียกกันว่า “โมเนียร์” จะเป็นที่รู้จักแพร่หลายคุ้ยเคยกับเจ้าของบ้านทุกราย เพราะเป็นวัสดุมุงหลังคาที่มีความสวยงามทนทานกว่าวัสดุมุงหลังคาชนิดอื่น อย่างไรก็ตาม วัสดุมุงหลังคาชนิดอื่นที่มีมานาน ราคาไม่แพง และยังคงใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็คือ “กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา” หรือเรียกภาษาอังกฤษว่า ASBESTOS CEMENT CORRUGATED ซึ่งรู้จักกันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมีหน้าตัดหลายแบบ ทำให้เรียกกระเบื้องชนิดแตกต่างกัน เช่น กระเบื้องลูกฟูก กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องราง กระเบื้องโค้ง และกระเบื้องลอนคู่ เป็นกระเบื้องที่ออกแบบและผลิตขึ้นเพื่อมุงหลังคา “บ้าน” และอาคารทั่วไป ในขณะที่กระเบื้องรางเป็นกระเบื้องที่ใช้ทำหน้าที่เป็นหลังคาคลุมเนื้อที่กว้าง เพื่อประหยัดโครงสร้างและค่าใช้จ่าย เช่น เป็นหลังคาโรงรถ เป็นต้น ส่วนกระเบื้องโค้งเป็นกระเบื้องที่ออกแบบพิเศษ ใช้คลุมพื้นที่กว้างเช่นกัน โดยคลุมเนื้อที่เป็นช่วง มีคานรับที่ปลายทั้งสองข้าง ใช้คลุมบริเวณจอดรถ หรือที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง

กระเบื้องที่ดูเหมือนว่าจะสร้างความสับสนในการใช้มากก็คือ กระเบื้องลอนคู่และกระเบื้องลูกฟูก เพราะใช้มุงหลังคาได้เช่นเดียวกัน รูปร่างหน้าตาก็คล้าย ๆ กัน ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าแต่ละชนิดมีข้อแตกต่างกันอย่างไร มีความเหมาะสมกับการใช้งานอย่างไร เมื่อใดจะใช้อย่างไหน

จึงขอกล่าวถึงเพื่อนำข้อมูลไปเป็นข้อยุติในการเลือกใช้ได้บ้าง กระเบื้องลอนคู่และกระเบื้องลูกฟูกทำจากวัสดุชนิดเดียวกันคือ ซีเมนต์ผสมใยหิน ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นคือ เป็นฉนวนความร้อนไม่ไหม้ไฟ ปลวกและมอดไม่กัดกิน มีน้ำหนักที่จัดอยู่ในเกณฑ์เบา มีขนาดใกล้เคียงกันคือ กว้างประมาณ 50 ซมง และยาวประมาณ 120 ซม. กระเบื้องลอนคู่จะมีน้ำหนักมากกว่าประมาณ 700 กรัม

กระเบื้องลอนคู่จะมีขนาดลอนลึกและกว้างลอนคู่ใช้สำหรับมุงอาคารขนาดใหญ่ เช่น โรงเรียน โรงงาน อาคารพักอาศัย ส่วนกระเบื้องลูกฟูกนั้นจะเน้นให้ใช้กับอาคารพักอาศัยหรืออาคารขนาดเล็กเท่านั้น

จริง ๆแล้วกระเบื้องลูกฟูกยังแบ่งออกเป็นสองชนิดคือ กระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก และกระเบื้องลูกฟูกลอนใหญ่ โดยลูกฟูกลอนใหญ่นั้นจะมีขนาดกว้างเป็นสองเท่าคือ 102 ซม. มีความหนามากกว่า เป็น 6 มิลลิเมตร มีความยาวเท่ากัน และมากกว่าอีกสองขนาดคือ 180 ซม. และ 240 ซม. กระเบื้องลูกฟูกลอนใหญ่นั้นเน้นให้ใช้กับอาคารขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน คลังสินค้า(โกดัง) บ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ และยังใช้ทำผนังโรงงาน อาคารขนาดใหญ่ได้อีกด้วย ดังนั้นจะเห็นว่ากระเบื้องลอนคู่กับลูกฟูกลอนใหญ่จะเน้นการใช้กับอาคารขนาดใหญ่ และเลือกใช้ชนิดใดก็ได้ แต่ก็มีข้อพิจารณาอยู่ว่ากระเบื้องลูกฟูกลอนใหญ่นั้นจะเน้นที่การใช้กับอาคารขนาดใหญ่มากกว่า เพราะทำความกว้าง 102 ซม. และยาวถึง 240 ซม. เพื่อสะดวกต่อการปูในเนื้อที่ขนาดใหญ่ได้รวดเร็ว

ดังนั้นก็คงพอจะสรุปในขั้นต้นได้ว่า ในกรณีของการมุงหลังคาบ้านนั้น กระเบื้องลอนคู่กับกระเบื้องลูกฟูกลอนเล็กจะมีความเหมาะสมความแตกต่างหรือข้อพิจารณาในการเลือกใช้ก็คงอยู่ที่แบบของลอน ซึ่งจะเห็นว่าลูกฟูกจะเป็นลอนคลื่นที่เล็กละเอียดกว่าหลังคาที่คลุมเนื้อที่ไม่กว้างหรือเป็นหลังคาซ้อนกันหรือมีหลายช่วงจะเหมาะกับกระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก เพราะจะดูเรียบร้อยเป็นระเบียบ ไม่หยาบ เช่น ใช้มุงหลังคาจั่วทรงสูงของบ้านทรงไทยประยุกต์หรืออาคารที่ออกแบบหลังคาทรงสูงในรูปแบบต่าง ๆ ในขณะที่กระเบื้องลอนคู่นั้นจะเหมาะกับหลังคาซึ่งทรงสูงแต่เพียงอย่างเดียว และเหมาะกับหลังคาที่คลุมพื้นที่ขนาดใหญ่

อย่างไรก็ตามก็มีข้อมูลว่ากระเบื้องลอนคู่จะมีความแกร่งกว่า และลอนที่กว้างและลึกกว่าลูกฟูกนั้นจะช่วยกันน้ำฝนและให้ไหลไปได้ดี หลังคาที่มีความชื้นน้อย ก็คงจะเหมาะกับกระเบื้องลอนคู่มากกว่า สำหรับกระเบื้องลูกฟูกลอนใหญ่นั้นเหมาะที่จะใช้กับหลังคาขนาดใหญ่มากกว่า

สถาปนิกบางคนนำกระเบื้องมาแบ่งครึ่งตามความยาวให้สั้นลง แล้วมุงซ้อนกันตามปกติเป็นการปรับความยาวกระเบื้องและทำให้หลังคาดูมีรายละเอียดประณีตสวยงามเหมือนลายของกระเบื้องโมเนียร์ ก็นับว่าเป็นการออกแบบการใช้กระเบื้องให้ดูดีมีความสวยงาม แทนรูปลักษณ์ของกระเบื้องโมเนียร์ได้ ก็นับว่าเป็นแนวความคิดที่ดี

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกระเบื้องลอนคู่และกระเบื้องลูกฟูก

รายละเอียด กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก กระเบื้องลูกฟูกลอนใหญ่ หมายเหตุ
ขนาดและน้ำหนักกว้าง ยาว น้ำหนัก(ซม.) (ซม.) (ก.ก.) 50  110  6.550  150 7.5 54 120 5.354 150 6.5 102 120 15.7102 150 19.7

102 180 23.6

102 240 31.5

สี ซีเมนต์ ขาว ส้ม แสด แดง เขียว เช่นเดียวกัน สีซีเมนต์
ที่ใช้ หลังคาบ้านพักอาศัย โรงเรือน โรงงาน อาคาร ขนาดใหญ่อื่น ๆ ใช้กับอาคารขนาดเล็ก คือ บ้าน ศาลา ที่พัก หลังคาขนาดเล็กหรือออกแบบเป็นองค์ประกอบขนาดเล็ก ใช้กับอาคารขนาดใหญ่ โรงงาน คลังสินค้า ลูกฟูกลอนเล็กสามารถใช้กับอาคารขนาดใหญ่ที่ออกแบบหลังคาให้สวยงามและประณีต
คุณสมบัติและลักษณะเด่น ไม่บิดงอ ไม่เป็นสนิม เป็นฉนวนความร้อน ไม่ไหม้ไฟ ไม่ผุ ไม่เปื่อย ไม่หดตัว ปลวก มอดไม่กัดกิน เช่นเดียวกัน เช่นเดียวกัน
ความเหมาะสมต่อสภาพการใช้งาน เหมาะกับหลังคาจั่วทั้งทรงสูงและทรงต่ำและอาคารที่เน้นความแข็งแรงง่ายในการก่อสร้าง ใช้กับอาคารที่ต้องการความสวยงามประณีต เหมาะกับหลังคาทรงสูง เหมาะกับอาคารขนาดใหญ่ หลังคาจั่วทรงป้านที่ต้องการความแข็งแรง คลุมพื้นที่กว้าง
ราคา ใกล้เคียงกัน ใกล้เคียงกัน แพงกว่าสองชนิดแรกประมาณสามเท่า คิดราคา/แผ่นลูกฟูกลอนใหญ่มีขนาดและความหนามาก
ความแข็งแรงทนทาน มาก พอใช้ มาก
อายุการใช้งาน นาน นาน นาน เคยพบกระเบื้องที่มีอายุกว่า 30 ปี
ความสะดวกในการติดตั้ง สะดวก สะดวก สะดวก ได้รับการออกแบบให้เป็นวัสดุมุงหลังคาโดยเฉพาะ
การดูแลรักษา ไม่ต้อง ไม่ต้อง ไม่ต้อง สีซีเมนต์อาจจะเห็นคราบดำของเชื้อราได้ง่าย

แบบบ้านและการตกแต่งห้อง ที่น่าสนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>